کتاب عاموس


نویسنده: عاموس 1:1 نویسنده‌ی کتاب عاموس را عاموس نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب عاموس احتمالاً بین ۷۶۰ و ۷۵۳ پیش از میلاد نوشته شد.

هدف نگارش: زمانی که خدا عاموس را فراخواند، او شبان و باغبانی از روستای یهودی تکوئا بود، حتی با وجود اینکه تحصیلات یا پیش زمینه‌ی کهانت نداشت. ماموریت او متمرکز بر همسایه‌ی شمالی‌اش اسرائیل بود. پیغام او در خصوص سرنوشت قریب‌الوقوع و اسارت اسرائیل به خاطر گناهانش با بی‌توجهی عموم مواجه شد زیرا از زمان سلیمان به بعد، اسرائیل در روزهای خوبی به سر نمی‌برد. خدمت عاموس زمانی اتفاق می‌افتد که یروبعام دوم بر اسرائیل سلطنت می‌کند و عزیا بر یهودا.

آیات کلیدی: عاموس ۲‏:۴، "خداوند می‌فرماید: «مردم یهودا بارها گناه کرده‌اند. ایشان حتماً جزا می‌بینند، زیرا آنها احکام مرا بجا نیاوردند و از قوانین من پیروی نکردند، بلکه با پرستش همان بُتهایی که معبود اجدادشان بودند، گمراه شدند."

عاموس ۳:‏۷، "خداوند قادر متعال، پیش از آنکه بندگان خود، انبیا را از ارادهٔ خود آگاه سازد، کاری نمی‌کند."

عاموس ۹:‏۱۴، "من قوم خود را دوباره به وطنشان می‌آورم. شهرهای ویران را آباد می‌کنند، باغها و تاکستانها می‌سازند و محصول آنها را می‌خورند."

خلاصه: عاموس می‌تواند ببیند که اسرائیل با وجود قدرت و موفقیت ظاهری‌اش از درون کاملاً فاسد است. گناهانی که عاموس به خاطر آنها مردم را تادیب می‌کند بسیارند: نادیده گرفتن کلام خدا، بت‌پرستی، حسد، رهبری فاسد و ستم بر فقیران. عاموس با اعلان داوری بر تمام ملتهای اطراف شروع می‌کند، سپس به ملت یهودا می‌رسد و در آخر سخت‌ترین داوری به اسرائیل داده می‌شود. رویاهایی که او از خدا دریافت کرد همان پیغام موکد را آشکار می‌کند: داوری نزدیک است. این کتاب با وعده‌ی خدا به عاموس پایان می‌پذیرد؛ خدا وعده‌ی احیای باقی‌ماندگان اسرائیل را در آینده می‌دهد.

نشانه‌های پیش‌بینی کننده: کتاب عاموس با یک وعده‌ی باشکوه در مورد آینده پایان می‌پذیرد: "قوم خود را در سرزمینی که به آنها داده‌ام، مستقر می‌سازم و بار دیگر آنها را از آنجا جدا نمی‌کنم. من خداوند خدای شما، این را به شما می‌گویم" (۹: ۱۵). وعده‌ی دادن سرزمین به ابراهیم (پیدایش ۷:۱۲؛ ۷:۱۵؛ ۸:۱۷) در نهایت در طول سلطنت هزار ساله‌ی مسیح بر روی زمین انجام خواهد پذیرفت (ر.ک. یوئیل ۲۶:۲، ۲۷). مکاشفه ۲۰ سلطنت هزار ساله‌ی مسیح را بر روی زمین توصیف می‌کند؛ در این زمان، آرامش و شادی تحت سلطنت کامل و بی‌نقص نجات‌دهنده برقرار خواهد شد. در آن زمان، اسرائیلِ ایماندار و مسیحیان غیریهودی در کلیسا گرد هم جمع شده و با مسیح زندگی و سلطنت خواهند نمود.

کاربرد عملی: گاهی فکر می‌کنیم که یک انسان معمولی هستیم. یک فروشنده، کشاورز یا خانه‌دار معمولی. عاموس یک انسان معمولی به شمار می‌رفت. او کاهن، نبی یا پسر هیچ یک از آنان نبود. او یک شبان معمولی و صاحب یک کسب و کار کوچک در یهودا بود. چه کسی به او گوش می‌داد؟ اما او به جای بهانه آوردن اطاعت کرد و صدای قدرتمند خدا برای ایجاد تغییر شد.

در تمام کتاب‌مقدس می‌بینیم که خدا از افراد «معمولی» استفاده کرده است، مانند شبانان، نجاران و ماهیگیران. خدا می‌تواند از شما استفاده کند فارغ از آنچه هستید. عاموس فرد مهم و بزرگی نبود. او یک انسان معمولی بود، یک خادم خدا. پس اینکه یک انسان معمولی برای خدا باشید خوب است!

English


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب عاموس