کتاب میکاه


نویسنده: نویسنده‌ی کتاب میکاه میکاه نبی بود (میکاه ۱:۱).

تاریخ نگارش: کتاب میکاه احتمالاً بین ۷۳۵ و ۷۰۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: پیغام این کتاب ترکیبی پیچیده از داوری و امید است. از یک طرف، نبوتها خبر از داوری بر اسرائیل می‌دهند به خاطر شرارت اجتماعی، رهبری فاسد و بت‌پرستی‌ای که مرتکب شده است. انتظار می‌رفت که این داوری در نابودی سامره و اورشلیم به اوج خود برسد. از سویی دیگر، این کتاب نه تنها احیای مردم این سرزمین، بلکه تبدیل و سرافرازی اسرائیل و اورشلیم را نیز اعلان می‌کند. اما پیغام امید و مجازات لزوماً با یکدیگر مغایر نیستند، از آنجایی که احیا و تبدیل تنها بعد از داوری اتفاق می‌افتد.

آیات کلیدی: میکاه ۱:‏۲، "ای همه‌ی قومها، بشنوید، و ای زمین و هرآنچه در آن است، گوش فرا دهید؛ خداوندگارْ یهوه بر شما شاهد باشد، آری، خداوندگار از معبد مقدسش بر شما شهادت دهد."

میکاه ۵:‏۲، "اما تو، ای بِیت‌لِحِمِ اِفراتَه، گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد. که بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد؛ طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است."

میکاه ۶:‏۸، "ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری، و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟"

خلاصه: میکاه نبی آن دسته حاکمان، کاهنان و انبیای اسرائیل را که از مردم سوء استفاده و آنها را گمراه می‌کردند محکوم می‌نماید. به خاطر اعمال آنهاست که اورشلیم نابود خواهد شد. میکاه نبی آزادی کسانی را که از اورشلیم به بابل خواهند رفت اعلان می‌نماید و با یک تشویق برای اورشلیم به پایان می‌رسد که امتهایی را که بر ضد او برخاسته‌اند نابود خواهد کرد. یک حاکم ایده‌آل از بیت‌لحم خواهد آمد تا از امت اسرائیل دفاع کند و میکاه پیروزی باقیماندگان یعقوب را اعلان کرده و روزی را پیش‌بینی می‌کند که یهوه اسرائیل را از بت‌پرستی و تکیه به قدرت نظامی پاک خواهد ساخت. او خلاصه‌ای قوی و مختصر از لزومات یهوه در زمینه‌ی عدالت و وفاداری ارائه می‌دهد و داوری را بر کسانی که از راههای عُمری و اخاب پیروی کرده بودند، اعلان می‌کند. این کتاب با مناجاتی نبوتی پایان می‌یابد که عناصری از سوگواری را در خود جای داده است. اسرائیل به گناهش اعتراف می‌کند و از طریق اعمال مقتدر یهوه از آزادی و نجاتش اطمینان حاصل می‌کند.

نشانه‌های پیش‌بینی کننده: میکاه 5:‏۲ نبوتی است در اشاره به مسیح موعود و مغانی که در جستجوی پادشاه نوزاد به بیت‌لحم آمدند، از این آیه نقل قول کردند (متی ۲:‏۶). از آنجایی که این پادشاهان شرقی با متون عبری آشنا بودند، می‌دانستند سرور سلامتی و نور جهان از روستایی کوچک در بیت‌لحم پا به جهان خواهد گشود. پیغامی که میکاه درباره‌ی گناه، توبه و بازگشت و احیا داد در عیسی مسیح به طور کامل تحقق می‌یابد، کسی که کفاره‌ی گناهان ما (رومیان ۳:‏۲۴‏-۲۵) و تنها راه به سوی خداست (یوحنا ۱۴:‏۶).

کاربرد عملی: خدا هشدارهایی به ما می‌دهد تا از خشم او در امان باشیم. اگر به هشدارهای خدا گوش فرا ندهیم و کفاره‌ای را که از طریق قربانی پسرش برای گناهانمان مهیا ساخت رد نماییم، داوری قطعی است! خدا ایمانداران به مسیح را تادیب می‌کند- نه از روی نفرت- بلکه چون ما را دوست دارد. او می‌داند که گناه نابود می‌کند و می‌خواهد ما سالم بمانیم. این سلامت که همان وعده‌ی احیا و بازگشت است، در انتظار کسانی است که وفادار و مطیع به او باقی می‌مانند.

English


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب میکاه