settings icon
share icon

کتاب میکاه

نویسنده: میکای نبی نویسندۀ کتاب میکاه بود (میکاه فصل 1 آیه 1).

تاریخ نگارش: کتاب میکاه احتمالاً بین ۷۳۵ و ۷۰۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: پیغام این کتاب ترکیبی پیچیده از داوری و امید است. از یک طرف، پیش گویی ها خبر از داوری بر اسرائیل می‌دهند به خاطر شرارت اجتماعی، رهبری فاسد و بت‌پرستی‌ای که مرتکب شده است. انتظار می‌رفت که این داوری در نابودی سامره و اورشلیم به اوج خود برسد. از سویی دیگر، این کتاب نه تنها احیای مردم این سرزمین، بلکه تغییر و سرافرازی اسرائیل و اورشلیم را نیز اعلان می‌کند. اما پیغام امید و مجازات لزوماً با یکدیگر مغایر نیستند، از آنجایی که احیا و تبدیل تنها بعد از داوری اتفاق می‌افتد.

آیه های کلیدی:
میکاه فصل 1 آیه 2، «ای تمام قومها بشنويد! ای همهٔ ساكنان زمين گوش دهيد! خداوند از خانه مقدس خود بر ضد شما شهادت می‌دهد».

میکاه فصل 5 آیه 2، «ای بيت‌لحم افراته، هر چند كه در يهودا روستای كوچكی بيش نيستی با وجود اين از تو كسی برای من ظهور خواهد كرد كه از ازل بوده است و او قوم من اسرائيل را رهبری خواهد نمود».

میکاه فصل 6 آیه 8، «خداوند به ما فرموده است كه از ما چه می‌خواهد. آنچه او از ما می‌خواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتنی احكامش را بجا آوريم».

میکاه فصل 7 آیه های 18-19، «خداوندا، خدايی مثل تو نيست كه گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می‌آمرزی و تا ابد خشمگين نمی‌مانی، چون دوست داری رحم كنی. بلی، بار ديگر بر ما ترحم خواهی فرمود. گناهان ما را زير پاهای خود لگدمال خواهی كرد و آنها را به اعماق دريا خواهی افكن!».

خلاصه: میکاه نبی آن دسته حاکمان، کاهنان و انبیای اسرائیل را که از مردم سوء استفاده کرده و آنها را گمراه می‌کردند محکوم می‌نماید. به خاطر اعمال آنهاست که اورشلیم نابود خواهد شد. میکاه نبی آزادی کسانی را که از اورشلیم به بابل خواهند رفت اعلان می‌نماید و با یک تشویق برای اورشلیم به پایان می‌رسد که امتهایی را که بر ضد او برخاسته‌اند نابود خواهد کرد. یک حاکم ایده‌آل از بیت‌لحم خواهد آمد تا از امت اسرائیل دفاع کند و میکاه پیروزی باقیماندگان یعقوب را اعلام کرده و روزی را پیش‌بینی می‌کند که یهوه اسرائیل را از بت‌پرستی و تکیه به قدرت نظامی پاک خواهد ساخت. او خلاصه‌ای قوی و مختصر از خواسته های یهوه در زمینۀ عدالت و وفاداری ارائه می‌دهد و داوری را بر کسانی که از راههای عُمری و اخاب پیروی کرده بودند، اعلام می‌کند. این کتاب با مناجاتی نبوتی پایان می‌یابد که عناصری از سوگواری را در خود جای داده است. اسرائیل به گناهش اعتراف می‌کند و از طریق کارهای بزرگ یهوه از آزادی و نجاتش اطمینان حاصل می‌کند.

پیش بینی ها: میکاه فصل 5 آیه 2 نبوتی است در اشاره به مسیح موعود و ستاره شناسانی که در جستجوی پادشاه نوزاد به بیت‌لحم آمدند، از این آیه نقل قول کردند (متی فصل 2 آیه 6). از آنجایی که این پادشاهان شرقی با متون عبری آشنا بودند، می‌دانستند سرور سلامتی و نور جهان از روستایی کوچک در بیت‌لحم پا به جهان خواهد گشود. پیغامی که میکاه دربارۀ گناه، توبه و بازگشت و احیا داد در عیسی مسیح به طور کامل تحقق می‌یابد، کسی که کفارۀ گناهان ما (رومیان فصل 3 آیه های ‏۲۴‏-۲۵) و تنها راه به سوی خداست (یوحنا فصل 14 آیه 6).

کاربرد عملی: خدا هشدارهایی به ما می‌دهد تا از خشم او در امان باشیم. اگر به هشدارهای خدا گوش فرا ندهیم و کفاره‌ای را که از طریق قربانی پسرش برای گناهانمان مهیا ساخت رد نماییم، داوری قطعی است! خدا ایمانداران به مسیح را تادیب می‌کند- نه از روی نفرت- بلکه چون ما را دوست دارد. او می‌داند که گناه نابود می‌کند و می‌خواهد ما سالم بمانیم. این تمامیت که همان وعدۀ احیا و بازگشت است، در انتظار کسانی است که وفادار و مطیع به او باقی می‌مانند.

English



بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم



بازگشت به خانۀ فارسی

کتاب میکاه
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries