settings icon
share icon

کتاب میکاه

نویسنده: میکای نبی نویسندۀ کتاب میکاه بود (میکاه فصل 1 آیه 1).

تاریخ نگارش: کتاب میکاه احتمالاً بین ۷۳۵ و ۷۰۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: پیغام این کتاب ترکیبی پیچیده از داوری و امید است. از یک طرف، پیش گویی ها خبر از داوری بر اسرائیل می‌دهند به خاطر شرارت اجتماعی، رهبری فاسد و بت‌پرستی‌ای که مرتکب شده است. انتظار می‌رفت که این داوری در نابودی سامره و اورشلیم به اوج خود برسد. از سویی دیگر، این کتاب نه تنها احیای مردم این سرزمین، بلکه تغییر و سرافرازی اسرائیل و اورشلیم را نیز اعلان می‌کند. اما پیغام امید و مجازات لزوماً با یکدیگر مغایر نیستند، از آنجایی که احیا و تبدیل تنها بعد از داوری اتفاق می‌افتد.

آیه های کلیدی:
میکاه فصل 1 آیه 2، «ای تمام قومها بشنويد! ای همهٔ ساكنان زمين گوش دهيد! خداوند از خانه مقدس خود بر ضد شما شهادت می‌دهد».

میکاه فصل 5 آیه 2، «ای بيت‌لحم افراته، هر چند كه در يهودا روستای كوچكی بيش نيستی با وجود اين از تو كسی برای من ظهور خواهد كرد كه از ازل بوده است و او قوم من اسرائيل را رهبری خواهد نمود».

میکاه فصل 6 آیه 8، «خداوند به ما فرموده است كه از ما چه می‌خواهد. آنچه او از ما می‌خواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتنی احكامش را بجا آوريم».

میکاه فصل 7 آیه های 18-19، «خداوندا، خدايی مثل تو نيست كه گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می‌آمرزی و تا ابد خشمگين نمی‌مانی، چون دوست داری رحم كنی. بلی، بار ديگر بر ما ترحم خواهی فرمود. گناهان ما را زير پاهای خود لگدمال خواهی كرد و آنها را به اعماق دريا خواهی افكن!».

خلاصه: میکاه نبی آن دسته حاکمان، کاهنان و انبیای اسرائیل را که از مردم سوء استفاده کرده و آنها را گمراه می‌کردند محکوم می‌نماید. به خاطر اعمال آنهاست که اورشلیم نابود خواهد شد. میکاه نبی آزادی کسانی را که از اورشلیم به بابل خواهند رفت اعلان می‌نماید و با یک تشویق برای اورشلیم به پایان می‌رسد که امتهایی را که بر ضد او برخاسته‌اند نابود خواهد کرد. یک حاکم ایده‌آل از بیت‌لحم خواهد آمد تا از امت اسرائیل دفاع کند و میکاه پیروزی باقیماندگان یعقوب را اعلام کرده و روزی را پیش‌بینی می‌کند که یهوه اسرائیل را از بت‌پرستی و تکیه به قدرت نظامی پاک خواهد ساخت. او خلاصه‌ای قوی و مختصر از خواسته های یهوه در زمینۀ عدالت و وفاداری ارائه می‌دهد و داوری را بر کسانی که از راههای عُمری و اخاب پیروی کرده بودند، اعلام می‌کند. این کتاب با مناجاتی نبوتی پایان می‌یابد که عناصری از سوگواری را در خود جای داده است. اسرائیل به گناهش اعتراف می‌کند و از طریق کارهای بزرگ یهوه از آزادی و نجاتش اطمینان حاصل می‌کند.

پیش بینی ها: میکاه فصل 5 آیه 2 نبوتی است در اشاره به مسیح موعود و ستاره شناسانی که در جستجوی پادشاه نوزاد به بیت‌لحم آمدند، از این آیه نقل قول کردند (متی فصل 2 آیه 6). از آنجایی که این پادشاهان شرقی با متون عبری آشنا بودند، می‌دانستند سرور سلامتی و نور جهان از روستایی کوچک در بیت‌لحم پا به جهان خواهد گشود. پیغامی که میکاه دربارۀ گناه، توبه و بازگشت و احیا داد در عیسی مسیح به طور کامل تحقق می‌یابد، کسی که کفارۀ گناهان ما (رومیان فصل 3 آیه های ‏۲۴‏-۲۵) و تنها راه به سوی خداست (یوحنا فصل 14 آیه 6).

کاربرد عملی: خدا هشدارهایی به ما می‌دهد تا از خشم او در امان باشیم. اگر به هشدارهای خدا گوش فرا ندهیم و کفاره‌ای را که از طریق قربانی پسرش برای گناهانمان مهیا ساخت رد نماییم، داوری قطعی است! خدا ایمانداران به مسیح را تادیب می‌کند- نه از روی نفرت- بلکه چون ما را دوست دارد. او می‌داند که گناه نابود می‌کند و می‌خواهد ما سالم بمانیم. این تمامیت که همان وعدۀ احیا و بازگشت است، در انتظار کسانی است که وفادار و مطیع به او باقی می‌مانند.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب میکاه
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries