کتاب یوشع


نویسنده: نام نویسندۀ کتاب یوشع به طور واضح در آن ذکر نشده است. به احتمال زیاد، یوشع، پسر نون، جانشین موسی به عنوان رهبر کل اسرائیل قسمت عمده ای از این کتاب را به رشتۀ تحریر درآورد.همچنین ممکن است که بسیاری از قسمتها بعد از مرگ یوشع ویرایش/ تالیف شد.

تاریخ نگارش: کتاب یوشع احتمالا بین ۱۴۰۰ و ۱۳۷۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب یوشع خلاصه ای از جنگهای نظامی فراهم می سازد، جنگهایی که هدف آنها تسخیر سرزمینی بود که خدا وعده داده بود. بعد از خروج از مصر و چهل سال سرگردانی در بیابان، ملت نوپای اسرائیل آمادۀ ورود به سرزمین وعده، غلبه بر ساکنین آن و اشغال قلمرو آن بودند. خلاصه ای که ما در اینجا داریم جزئیاتی منتخب و مختصر از بسیاری جنگها ارائه می دهد و وضعیتی را شرح می دهد که سرزمین نه تنها فتح شد، بلکه به مناطق قبیله ای تقسیم گردید.

آیات کلیدی: یوشع ۱:‏۶-‏۹، " قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را وارث سرزمینی خواهی ساخت که به نیاکانشان سوگند یاد کردم آن را بدیشان ببخشم. فقط قوی و بسیار دلیر باش؛ دقت کن تا مطابق تمامی شریعتی که خادم من موسی تو را بدان حکم کرده است، عمل نمایی. از آن به چپ یا راست منحرف مشو، تا به هر جا که می‌روی کامیاب گردی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود."

یوشع ۲۴:‏۱۴-‏۱۵، «پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفاداری عبادت کنید و خدایانی را که پدرانتان در آن سوی رود و در مصر عبادت می‌کردند، به دور افکنید و خداوند را عبادت کنید. و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید، همین امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد، خواه خدایانی را که پدرانتان در آن سوی اردن عبادت می‌کردند، خواه خدایان اَموریان را که در سرزمینشان به سر می‌برید. اما من و خاندانم، یهوه را عبادت خواهیم کرد.»

خلاصه: کتاب یوشع داستان روایت قوم اسرائیل را بعد از خروج از مصر ادامه می دهد. این کتاب تقریبا ۲۰ سال از رهبری یوشع را شرح می دهد، بعد از آنکه موسی در پایان کتاب تثنیه او را برای این کار مسح کرده بود. ۲۴ فصل کتاب یوشع را می توان به شکل زیر خلاصه نمود:

فصلهای ۱ تا ۱۲: ورود به سرزمین وعده و فتح آن.

فصلهای ۱۳ تا ۲۲: دستوراتی برای تقسیم بخشهای سرزمین موعود.

فصلهای ۲۳-‏۲۴: خطابه وداع یوشع

نشانه‌های پیش بینی کننده: روایت راحاب فاحشه و ایمان زیاد او به خدای اسرائیلیها به او جایگاهی برابر با کسانی می دهد که در عبرانیان ۱۱: ۳۱ بخاطر ایمانشان محترم شمرده شدند. روایت او دربارۀ فیض خدا به گناهکاران و نجات محض ایمان است. مهمتر از آن، او به واسطۀ فیض خدا در زمرۀ نسل مسیح موعود قرار گرفت (متی ۱:‏۱۵).

یکی از تشریقات مذهبی یوشع ۵، در عهد جدید به طور کامل تحقق پیدا می کند. آیات ۱ تا ۹ عهد خدا را توصیف می کند، یعنی کسانی که در بیابان متولد شدند باید زمان ورود به سرزمین وعده، ختنه می شدند. خدا با انجام این کار "ننگ مصر را از [ایشان غلتانید]" یعنی گناهان زندگی گذشتۀ شان را پاک کرد. کولسیان ۲:‏۱۰-‏۱۲ توصیف می کند که ایمانداران به واسطۀ مسیح در قلبهایشان ختنه شدند و ما توسط او طبیعت گناه آلود زندگی گذشتۀ خود را که دور از مسیح بود کنار گذاشته ایم.

خدا شهرهای امن را بوجود آورد تا کسانی که تصادفاً کسی را کشتند بتواند در آنجا بدون ترس از مجازات زندگی کنند. مسیح پناهگاه ماست، ما "که گریخته‌ایم تا امیدی را که پیش روی ما قرار داده شده است، به چنگ گیریم" (عبرانیان ۶:‏۱۸).

کتاب یوشع دارای موضوع برجستۀ الهیاتی است که موضوع سایر کتب را شکل می دهد. اسرائیلی ها، بعد از ۴۰ سال سرگردانی در بیابان در نهایت وارد صلح و آرامشی شدند که خداوند برایشان در سرزمین کنعان تدارک دیده بود. نویسندۀ عبرانیان از این واقعه به عنوان هشدار به ما استفاده می کند تا نگذارد بی ایمانی ما را از ورود به آرامش خدا در مسیح باز دارد (عبرانیان ۳:‏۷-‏۱۲).

کاربرد عملی: یکی از آیات کلیدی کتاب یوشع ۱:‏۸ می باشد "این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد." عهد قدیم پر از داستانهایی است دربارۀ اینکه چطور مردم خدا و کلام او را «فراموش کردند» و از پیامدهای وحشتناک آن رنج بردند. کلام خدا برای مسیحیان نیروی حیاتی است. اگر آن را نادیده بگیریم، زندگی ما تحت تاثیر قرار گرفته و رنج خواهیم برد.اما اگر ما اصل آیۀ ۱:‏۸ را در قلب خود بپذیریم، کامل خواهیم شد و قادر خواهیم بود که آن را در پادشاهی خدا بکار ببریم (دوم تیموتائوس ۳:‏۱۶-‏۱۷) و خواهیم فهمید که وعده های خدا در یوشع ۱:‏۸-‏۹ وعده های ما نیز خواهد بود.

یوشع نمونه ای عالی از مزایای یک ناصح ارزشمند است. او سالها دوست موسی بود و با او دوست باقی ماند. او دید که موسی چطور به شکلی بی نقص از خدا اطاعت و پیروی کرد. او دعا کردن به روشی فردی را از موسی آموخت. او آموخت که چطور از الگوی موسی اطاعت کند. بعلاوه، ظاهراً یوشع از الگوی منفی که باعث شد موسی از نعمت ورود به سرزمین موعود محروم بماند درس گرفت. اگر شما زنده هستید، پس یک ناصح و مشاور هستید. یک نفر، یک جایی در حال تماشای شماست. فردی جوانتر و یا کسی که شما بر او در حال تاثیر گذاشتن هستید دارد تماشا می کند که چطور زندگی و رفتار می کنید. شخصی دارد از شما یاد می گیرد. کسی از شما الگو خواهد گرفت. مشاوره فراتر از صحبتهایی است که از زبان مشاور خارج می شود. زندگی او کاملاً روی پردۀ نمایش است!

English

بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب یوشع