Pitanja o stvaranju


српски
Šta Biblija kaže o Stvaranju u odnosu na evoluciju?

Šta je to teorija Inteligentnog dizajna?

Da li su vera u Boga i nauka protivurečni?

Kolika je starost zemlje? Koliko je zemlja stara?

Da li je Nojev potop bio globalan ili lokalni?

Zašto je Bog postavio drvo poznanja dobra i zla u Edemski vrt?

Da li u prvoj glavi 1. Mojsijeve dan doslovno traje 24 časa?

Šta Biblija govori o pećinskom čoveku, ljudima iz preistorije i neandertalcima?

Zašto su u 1. Mojsijevoj 1-2 data dva različita izveštaja o stvaranju?

Da li je kreacionizam naučan?

Šta je teorija praznine? Da li se išta dešavalo između 1. Mojsijeve 1:1 i 1:2?

Šta je teistička evolucija?

Šta Biblija kaže o dinosaurusima? Da li ima dinosaurusa u Bibliji?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o stvaranju