settings icon
share icon
Pitanje

Šta se desilo tokom svakog dana stvaranja?

српски

Odgovor


Izveštaj o stvaranju nalazi se u Postanju 1-2. Iz izlaganja u Postanju jasno se vidi da je sva tvorevina nastala ni iz čega tokom šest doslovnih dana koji su trajali 24 časa, bez ikakvih vremenskih perioda između dana. Ovo je očigledno, jer kontekst zahteva doslovni 24-časovni period. Ovaj izveštaj opisuje događaj na način da jednim normalno, zdravorazumskim čitanjem može da se shvati da je u pitanju zaista jedan dan: „Tako bi veče i bi zatim jutro″ (Postanje 1:5). Pored toga, svaka rečenica u izvornom jeziku počinje sa veznikom „i". Ovo predstavlja dobar primer hebrejske gramatike i ukazuje na to da se svaka rečenica nadovezuje na prethodnu izjavu i da jasno ukazuje da su dani bili uzastopni i da ih nije odvajao bilo kakav vremenski period. Biblijski izveštaj otkriva da je Božija Reč autoritativna i jaka. Većina Božijeg kreativnog rada odvija se izgovaranjem reči, što je još jedan ukazatelj sile i autoriteta Božije Reči. Hajde da pogledamo svaki dan Božijeg stvaralačkog rada:

Prvi dan stvaranja (Postanje 1:1-5)
Bog je stvorio nebesa i zemlju. „Nebesa" se odnose na sve što je van zemlje i svemir. Zemlja je stvorena, ali ne i oblikovana na neki poseban način, iako je voda prisutna. Zatim, Bog zapoveda rečima da nastane svetlo. Odvaja svetlo od tame i svetlo naziva „dan", a tamu „noć". Ovo stvaralačko delo dešava se od večeri do jutra – prvi dan.

Drugi dan stvaranja (Postanje 1:6-8)
Bog stvara nebo. Nebo oblikuje granicu između vode na površini i vlage u vazduhu. U ovoj tački stvaranja, zemlja već ima atmosferu. Ovo stvaralačko delo odvija se u jednom danu.

Treći dan stvaranja (Postanje 1:9-13)

Bog stvara kopno. Kontinenti i ostrva su iznad vode. Velike površine vode nazivaju se „mora", a kopno se naziva „zemlja". Bog izgovara da je sve dobro.

Bog stvara sav biljni svet, veliki i mali. On stvara samoodrživ život; biljke imaju sposobnost da se razmnožavaju. Biljke su jako raznovrsne (mnogo „vrsta"). Zemlja je bila zelena i vrvela je od biljnog života. Bog objavljuje da je i ovo, takođe, dobro. Ovaj stvaralački rad traje jedan dan.

Četvrti dan stvaranja (Postanje 1:14-19)
Bog stvara sve zvezde i nebeska tela. Kretanje ovih stvorenja pomoći će čoveku da meri vreme. Dva velika nebeska tela su stvorena u odnosu na zemlju. Prvo je sunce, koje je pravi izvor svetlosti i mesec koji odražava sunčevu svetlost. Kretanje ovih tela odvojiće dan od noći. Ovaj stvaralački rad Bog, takođe, naziva dobrim i traje jedan dan.

Peti dan stvaranja (Postanje 1:20-23)
Bog stvara sav vodeni život. Celokupni život bilo koje vrste koja živi u vodi stvoren je u ovom periodu. Bog stvara sve ptice. Ovo je možda vreme (jezik upotrebljen u izveštaju to dozvoljava) kada je Bog stvorio i sve leteće insekte (ili, ako nije, oni su stvoreni šesti dan). Sva ova stvorenja su nastala sa sposobnošću da održe svoju vrstu putem razmnožavanja. Stvorenja koja su nastala petog dana su prva stvorenja koje je Bog blagoslovio. Bog izjavljuje da je njegov rad dobar i on se odvija u toku jednog dana.

Šesti dan stvaranja (Postanje 1:24-31)
Bog je stvorio sva stvorenja koja žive na kopnu. To uključuje svaki tip stvorenja,koja nisu uključena u prethodnim danima kao i čoveka. Bog izgovara da je njegov rad dobar.

Bog se onda savetuje. Bog je rekao: „Da načinimo čoveka po obličju i prilici našoj" (Postanje 1:26). Ovo nije tako eksplicitno otkrivenje trojstva, ali jeste njegova podloga, jer Bog otkriva množinu unutar božanske prirode. Bog stvara čoveka, a čovek je stvoren na Božiju sliku (i čovek i žena imaju božanski lik) i imaju posebno mesto nad svim drugim stvorenjima. Da bi ovo naglasio, Bog im daje vlast nad zemljom i svim drugim stvorenjima. Bog blagosilja čoveka i zapoveda mu da se razmnožava, ispuni zemlju i da je potčini sebi (da joj bude ispravan upravitelj kako ga je Bog ovlastio). Bog izjavljuje da čovek i sva druga stvorenja treba da jedu samo biljke. Bog neće ukinuti ovo ograničenje u ishrani sve do Postanja 9:3-4.

Božiji stvaralački rad je gotov na kraju šestog dana. Ceo svemir,u svoj svojoj lepoti i savršenstvu, je potpuno stvoren u šest, doslovnih, uzastopnih dana od 24 časa. Prilikom završavanja svog stvorenja, Bog izjavljuje da je veoma dobro.

Sedmi dan stvaranja (Postanje 2:1-3)
Bog se odmara. Ovo ne znači, ni na koji način, da se On umorio od svojih stvaralački napora, već ukazuje da je stvaranje završeno. Zatim, Bog uspostavlja obrazac da se odmara jedan dan u nedelji. Pridržavanje ovoga će, na kraju, biti crta koja će izdvajati Božiji izabrani narod (Izlazak 20:8-11).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta se desilo tokom svakog dana stvaranja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries