settings icon
share icon
Pitanje

Šta je doktrina Semena zmije?

српски

Odgovor


Doktrina semena zmije je verovanje zasnovano na lošem biblijskom tumačenju i praznoverju. To je primarni doktrinarni izvor za one koji žele da koriste Sveto pismo da opravdaju rasne predrasude. Doktrina semena zmije je takođe usko povezana sa drugim pogrešnim verovanjima kao što su Pokret hrišćanskog identiteta i doktrina Kenita. Kao i mnoga lažna verovanja, ima ugrađen odbrambeni mehanizam; odnosno svako ko se sa tim ne slaže optužen je da je zmijin sin. Jedan od najvećih problema sa doktrinom zmijskog semena je taj što se ona toliko oslanja na predrasude i izopačeno biblijsko tumačenje, zbog čega može biti veoma teško da se o njoj govori racionalno.

Jednostavno rečeno, doktrina zmijskog semena uči da Evin greh nije bila obična neposlušnost, već seksualni kontakt sa zmijom i da je Kajin bio sin Eve i đavola. Kajinovi potomci su, prema ovoj ideji, sinovi Satane, a to uključuje većinu rasa ili grupa koje zastupnik ove doktrine Semena zmije, odluči da ne voli. Ova ideja je ukorenjena u sujevernim verovanjima i posebno je popularna među belim rasistima i antisemitima; Unitarna Crkva takođe podržava ovu ideju. Poznati lažni proroci i lažni učitelji kao što su Arnold Marej od Šepard Čapel i Vilijam Branham zastupali su tu ideju. Iako ideju ne treba kritikovati kada je pogrešno primenjena, prikladno je osuditi ideju kada ona logično vodi u greh. Filozofija koja uči da su neke rase ili ljudi univerzalno satanski, poput doktrine zmijskog semena, je jedna takva filozofija.

Oni koji podržavaju ideju Semena zmije, navode mnoge odlomke u Bibliji kao dokaz da je njihova ideja tačna. Gotovo bez izuzetka, ovi „dokazi“ zahtevaju tumačenje koje je potpuno neprikladno kontekstu odlomka. Na primer, 1. Mojsijeva 3:13 se često citira, uz tvrdnju da reč prevedena „prevaren“ ili „obmanut“ zaista znači „zaveden“. Kontekst i učeni se ne bi saglasili. Poslovice 30:20 metaforički porede jelo i seksualni nemoral; ovo je izuzetno preuveličano od strane zastupnika doktrine Semena zmije, kao dokaz da je pad bio seksualan. Drugi odlomci uključuju Judu 1:14 i parabolu o kukolju u Mateju, 13. poglavlje. Oni koji veruju u doktrinu zmijskog semena uče da je Isusov opis „dece đavola“ u ovoj paraboli istinit u biološkom smislu. Opet, samo onaj ko pokušava da unese ovo verovanje u Bibliju videće to na ovaj način; ono ne proističe prirodno iz Svetog pisma.

U Bibliji postoje bukvalno desetine mesta gde se ova lažna ideja podkrada, ali svako od njih zahteva da osoba unapred veruje u ideju Semena zmije. Samo čitajući odlomak i govoreći: „Ako pretpostavite da je doktrina Semena zmije istinita, onda to znači...“ osoba može podržati ovu lažnu filozofiju. Iz tog razloga, svaka rasprava protiv doktrine zmijskog semena može biti teška. Oni koji veruju u to, tumače Sveto pismo kroz neku vrstu „zmijskog semena“ i verovatno neće prihvatiti druga tumačenja, bez obzira na to koliko su dobro podržana kontekstom i učenošću.

Postoje neka osnovna pitanja i kontradiktornosti svojstvene doktrini zmijskog semena koja se mogu koristiti da se pokaže nedostatak istine. Na primer, Galatima 3:28 jasno se kaže da rasa i pol nemaju uticaja na naš položaj pred Bogom. Druga Petrova 3:9 kaže da Bog želi da se svi spasu, a ne „svi osim Kajinove dece“. Nigde u Svetom pismu niko nije identifikovan kao „kenit“ ili osuđen na osnovu toga što je iz Kajinove loze. Nikada nas novozavetni pisci ne upozoravaju na takve ljude. Takođe, postavlja se pitanje kako i zašto su takve osobe preživele poplavu. Doktrina pretpostavlja da je prvobitni greh bio seksualni, ali ne može da objasni zašto ceo ostatak Biblije izlaže pogled na svet gde je prvobitni greh bio neposlušnost, a ne seksualnost.

Filozofija semena zmije je vrlo žalosna, jer direktno i logično vodi do dva glavna problema. Rasizam je daleko najgori; verovanje da su određene rase nepopravljive nema pozitivnu primenu. Jedini mogući ishod takvog pogleda na svet su predrasude i netrpeljivost. Takođe postoji tendencija da se kritičari doktrine zmijskog semena odbace kao „keniti“ u koje filozofija veruje. Arnold Marej je posebno kriv za ovu zloupotrebu. Na sreću vernika, Bog nam je dao izvor u Svetom pismu koji nam može pokazati istinu. Dovoljno je da ga pročitamo nepristrasnim i otvorenim očima da bismo pronašli pravu mudrost.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je doktrina Semena zmije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries