settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus Stvoritelj?

српски

Odgovor


1. Mojsijeva 1:1 kaže da je „Bog stvorio nebo i zemlju“. Zatim, Kološanima 1:16 daje dodatni detalj da je Bog stvorio „sve“ kroz Isusa Hrista. Stoga je jasno učenje Svetog pisma da je Isus Stvoritelj univerzuma.

Tajnu trojedinstva Boga je teško razumeti, a ipak je jedna od doktrina otkrivenih u Svetom pismu. U Bibliji se i Bog Otac i Isus Hristos nazivaju Pastir, Sudija i Spasitelj. Obojica se nazivaju Probodeni — u istom stihu ( Zaharija 12:10 ). Hristos je tačan prikaz Boga Oca, koji ima istu prirodu (Jevrejima 1:3). U nekom smislu, sve što čini Otac, čini i Sin i Duh, i obrnuto. Oni su uvek u savršenoj saglasnosti u svakom trenutku, i sva trojica su jednaka samo jednom Bogu (5. Mojsijeva 6:4). Saznanje da je Hristos Bog i da ima sve Božje atribute pomaže našem razumevanju Isusa kao Stvoritelja.

„U početku beše Reč Božija, i ta Reč beše u Boga, i Reč beše Bog“ (Jovan 1:1). U ovom odlomku postoje tri važne stvari o Isusu i Ocu: 1) Isus je bio „na početku“ — bio je prisutan pri stvaranju. Isus je postojao večno sa Bogom. 2) Isus se razlikuje od Oca – bio je „sa“ Bogom. 3) Isus je po prirodi isti kao Bog — On je „bio Bog“.

U Jevrejima 1:2 se kaže: „U ove poslednje dane progovorio nam je preko Sina, koga je postavio za naslednika svega, čijim posredstvom je i svet stvorio.” Hristos je agent Božijeg stvaranja; svet je stvoren „kroz“ Njega. Otac i Sin su imali dve različite funkcije u stvaranju, ali su zajedno radili na stvaranju kosmosa. Jovan kaže: „Sve je Njegovim [Isus] posredstvom postalo i ništa što je postalo nije postalo bez Njega [Isusa] “ (Jovan 1:3). Apostol Pavle ponavlja: ​​„Mi imamo jednoga Boga Oca, od koga je sve i za koga smo i mi, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve postalo, pa i mi njegovim posredstvom“ (1. Korinćanima 8:6). Sveti Duh, treće Lice Trojice, takođe je bio agent u stvaranju (1. Mojsijeva 1:2). Pošto se jevrejska reč za „duh“ često prevodi kao „vetar“ ili „dah“, možemo videti aktivnost sve tri osobe Trojstva u jednom stihu: „Rečju Gospodnjom nebesa su stvorena i dahom usta Njegovih sva vojska nebeska“ (Psalam 33:6). Nakon temeljnog proučavanja Svetog pisma, možemo zaključiti da je Bog Otac Stvoritelj (Psalam 102:25), a On je sve stvorio kroz Isusa, Sina Božijeg (Jevrejima 1:2).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Isus Stvoritelj?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries