settings icon
share icon
Pitanje

Koji su zakoni termodinamike i kako oni pružaju dokaze za kreacionizam?

српски

Odgovor


Zakoni termodinamike se bave toplotom, mehaničkom energijom i konverzijom između njih. Svi fizički, biološki i hemijski procesi poznati čoveku podležu ovim zakonima. Nauka često govori o četiri zakona termodinamike, ali samo dva imaju smislenu vezu sa hrišćanskom verom.

Prvi zakon termodinamike, takođe poznat kao očuvanje energije, kaže: „Ništa sada ne nastaje niti nestaje; materija i energija se mogu pretvoriti jedna u drugu, ali nema neto povećanja u kombinovanom ukupnom iznosu onoga što postoji.” Drugim rečima, čak i ako se materija pretvori u energiju i obrnuto, nikada neće doći do povećanja ili smanjenja ukupne količine.

Dakle, pitanje je, ako materija i energija nisu ni stvoreni ni uništeni, odakle su onda sva materija i energija u univerzumu? Ili (a) univerzum je na neki način nastao bez Boga, iako je nauka dokazala da je nemoguće da nešto nastane ni iz čega, (b) sve je uvek postojalo u univerzumu, još jedna ideja za koju je nauka takođe dokazala da je nemoguća, ili (c) Bog ga je stvorio. Najrazumnije i najverovatnije objašnjenje je da je Bog stvorio univerzum i sve u njemu.

Drugi zakon termodinamike kaže da se entropija zatvorenog sistema ne može smanjiti: ​​„Svaki sistem, prepušten sam sebi, uvek teži da se kreće od reda ka neredu, njegova energija teži da se transformiše u niže nivoe raspoloživosti (za rad) , koji na kraju postaje potpuno nasumičan i nedostupan za rad.” Autor i naučnik Isak Asimov je objasnio: „Univerzum je stalno sve neuređeniji! . . . Sve što treba da uradimo je da ništa ne radimo, i sve će propasti, srušiti se, pokvariti se, istrošiti se samo od sebe – i to je ono što je o čemu se radi u drugom zakonu.” Drugim rečima, vremenom sve teži ka neredu, nasumičnosti i neorganizovanosti.

Naturalistička evolucija zahteva da svaki fizički sistem, od atomskog nivoa naviše, bude rezultat spontanog i sve složenijeg i dobro uređenog procesa sklapanja. Darvin je sugerisao da su živi organizmi, na primer, nastali dugim nizom beskrajno složenih, ali nasumičnih, evolucionih procesa.

Da je Zemlja potpuno zatvoren sistem, takva progresija bi bila potpuno kršenje drugog zakona termodinamike. Važno je napomenuti, međutim, da naša planeta nije „zatvorena“ u termodinamičkom smislu, uglavnom zbog toga što prima energiju od sunca. Tamo gde se koncepti kao što je naturalistička evolucija sukobljavaju sa drugim zakonom termodinamike, je na generalno mnogo višem nivou.

Trend je, prema ovim fizičkim zakonima, da se entropija povećava, pa stoga prirodni procesi moraju da se raspadaju, a ne da se grade (ili da evoluiraju u nešto komplikovanije).

Jednostavno posmatranje empirijski potvrđuje istinitost drugog zakona termodinamike. Boja na kući puca i se ljušti. Prašina se nakuplja. Sama kuća propada ako se ne preduzmu preventivni koraci. Živa bića koja umiru trunu i raspadaju se. Rezultate drugog zakona termodinamike možemo videti pred našim očima svakog dana.

Prirodna evolucija, međutim, zahteva više od jednostavne promene entropije. Takav proces nije isto što i zamrzavanje vode ili formiranje kristala soli ili prašina koja se skuplja u solarnom sistemu. Da bi evoluirala iz neživota, materija na Zemlji bi morala stalno, dosledno i direktno da se kreće protiv sile entropije. Ovo se može desiti na relativno jednostavne načine i za relativno jednostavne procese u otvorenom sistemu kao što je Zemlja. Takvi događaji koji se dešavaju u minutnim, finim, specifičnim i stalnim načinima ne odgovaraju tome kako ovaj zakon funkcioniše u svim drugim okolnostima.

Druga dva zakona termodinamike su irelevantna kada je u pitanju stvaranje. Treći zakon pokazuje da se entropija približava nuli kako apsolutna temperatura pada na nulu. Četvrti zakon se često naziva „nultim zakonom“ jer je tako fundamentalan. Ovo ukazuje da je termodinamička ravnoteža asocijativna; ako su dva sistema svaki u ravnoteži sa trećim sistemom, oni su takođe u ravnoteži jedan sa drugim.

Jasno, najjednostavnije, najrazumnije objašnjenje zakona fizike je stvaranje. Biblija potvrđuje stvaranje od strane jedinog istinitog Boga u knjizi Postanja. Zašto onda neki veruju u prirodnu evoluciju a ne u kreacionizam? Psalam 14:1 to sažima: „Reče bezumnik u srcu svom: ’Nema Boga‘.’”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji su zakoni termodinamike i kako oni pružaju dokaze za kreacionizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries