Zašto je Bog stvorio tako prostran svemir i druge planete ako postoji samo jedan život na Zemlji?


Pitanje: Zašto je Bog stvorio tako prostran svemir i druge planete ako postoji samo jedan život na Zemlji?

Odgovor:
Pitanje da li je Bog stvorio život na drugim planetama je zaista zadivljujuće. Psalam 19:1 kaže: „Nebesa kazuju slavu Božiju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski″ . Sve što je Bog stvorio, bilo da smo to ti ili ja, divlji svet, anđeli, zvezde i planete stvoreno je za Njegovu slavu. Kada vidimo zadivljujući izgled Mlečnog puta ili gledamo u Saturn kroz teleskop, zadivljeni smo Božijijm čudima!

David je napisao u Psalmu 8:3 „Kad pogledam nebesa Tvoja, delo prsta Tvojih, mesec i zvezde, koje si Ti postavio″. Kada vidimo veliki broj zvezda, zatim čitamo kako su naučnici otkrili hiljade i hiljade galaksija, od kojih svaka poseduje milione zvezda, treba da stojimo u strahopoštovanju i strahu pred jednim Bogom koji je toliko ogroman da stvori sve to i da to nazove delom svojih prstiju! Štaviše, Psalam 147:4 nam govori: „Izbraja mnoštvo zvezda, i sve ih zove imenom″. Za čovečanstvo je nemoguće da zna koliko zvezda postoji; Bog ne samo da zna koliko ima zvezda, već zna „ime" svake zvezde! „I moja je ruka osnovala zemlju, i moja je desnica izmerila nebesa među; kad ih zovnem, svi dođu″ (Isaija 48:13).

Svemir i planete stvorene su za Božiju slavu. Znamo da zvezde i planete van našeg sunčevog sistema postoje i da su, takođe, stvorene za Božiju slavu. Svemir koji se stalno širi je tek nagađanje koje treba da se dokaže. Prva sledeća zvezda koja je udaljena od sunca je preko 4 svetlosnih godina udaljena, a to čak nije ni merljiv delić veličine poznatog svemira, bilo da se širi ili ne.

Što se tiče postojanja života na drugim planetama, mi to ne znamo. Do sada nije pronađen dokaz o postojanju života na drugim planetama. S obzirom na blizinu zadnjih vremena, nije verovatno da će čovek napraviti takav napredak da poseti druge galaksije pre Gospodnjeg povratka. Bilo da život postoji ili ne postoji, Bog je i dalje Stvoritelj i kontroliše sve stvari i sve je stvoreno za Njegovu slavu.

English


Vrati se na Srpsku stranu
Zašto je Bog stvorio tako prostran svemir i druge planete ako postoji samo jedan život na Zemlji?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga