Pitanja o ljudskom rodu


српски
Šta to znači da je čovek stvoren na sliku Božiju, kao što je On (Postanje 1:26-27)?

Da li se sastojimo od dva ili tri dela? Da li smo telo, duša i duh - ili - telo, duša-duh?

Šta je razlika između duše i duha?

Zašto su ljudi u Prvoj Mojsijevoj (Postanju) živeli tako duge živote?

Koje je poreklo različitih rasa?

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?

Zašto nas je Bog stvorio?

Da li postoji starosna granica koliko dugo može da čovek živi?

Da li smo svi deca Božija, ili su to samo hrišćani?

Koje je hrišćansko viđenje kloniranja ljudi?

Šta Biblija govori o kremaciji? Da li bi trebalo da hrišćani budu kremirani?

Šta Biblija govori o eutanaziji?

Šta znači da smo divno stvoreni (Psalam 139:14)?

Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju?

Da li svi imaju „prazninu koju samo Bog može da ispuni?

Da li čovek može da živi bez Boga?

Kako nastaju ljudske duše?

Da li je ljudska duša večna ili besmrtna?

Koji je uzrok svog antisemitizma u svetu?

Šta je dah života?

Šta je savest?

Kako je pad u greh uticao na čovečanstvo?

Kako bi hrišćanin trebalo da razmišlja o genetičkom inženjeringu?

Šta je ljudska priroda? Šta Biblija govorio ljudskoj prirodi?

Šta je ljudska duša?

Šta je ljudski duh?

Koji je znak Bog stavio na Kaina (Postanje 4:15)?

Ko je Božiji narod?

Šta znači biti duhovno mrtav?

Šta je telo?

Šta je srce?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o ljudskom rodu