settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači to da je Bog ljudima dao da vladaju nad životinjama?

српски

Odgovor


Reč dominacija znači „vladati nad nekim". Bog ima suverenu vlast nad svojom tvorevinom i ljudima je delegirao ovlašćenje da vladaju na životinjama (Postanak 1:26). David ističe ovu istinu rečima: „Postavio si ga (čoveka) gospodarem nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove" (Psalam 8:6). Čoveku je dato da „gospodari zemljom" (Postanak 1:28) – rečeno nam je da budemo u poziciji vlasti nad zemljom, data nam je superiorna uloga i trebalo je da sprovodimo kontrolu nad zemljom i njenom florom i faunom. Čovek je postavljen za vladara nad ovim svetom. Sve mu je pokoreno.

Božija zapovest da pokorimo zemlju i životinjski svet u njemu je zapovest da vladamo nad svim tim. Prava vlast (nad bilo čim) ne može da se postigne bez razumevanja onoga nad čime imamo vlast. Da bi muzičar ovladao violinom, on mora zaista da se razume u instrument. Da bi čovečanstvo moglo da gospodari nad životinjskim svetom, moralo bi ima znanje o životinjama.

Sa ovlašćenjem da se nad nečim vlada ide i odgovornost da se vlada dobro. U zapovesti da se vlada zemljom podrazumeva se odgovornost za tu vlast. Čovek ima obavezu da sprovodi svoju vlast pod autoritetom Onog koji mu je to dodelio. Sva vlast je od Boga (Rimljanima 13:1-5), i On je dodeljuje kome hoće (Danilo 4:17). Reč pokoriti ne podrazumeva nasilje niti zlostavljanje. Ona može da znači: „kultivisati nekoga".

Čovek bi trebalo da bude upravitelj nad zemljom, trebalo bi da materijalni svet i njegove razne elemente stavi u službu Bogu i dobrobit čovečanstva. Zapovest da se pokori zemlja u suštini je deo Božijeg blagoslova nad čovekom. Pošto su bili stvoreni na sliku Božiju, Adam i Eva je trebalo da koriste ogromne zemaljske resurse u službi i Bogu i samima sebi. Samo je Bog mogao ovo da odredi, pošto su samo ljudi stvoreni po njegovom liku.

Razlog zbog koga je Bog čoveku dao da vlada nad životinjama bio je da bi se čovek brinuo, negovao i koristio životinje u njihovom punom potncijalu na pravi način. U vreme kada je Bog čoveku dao vlast nad životinjama ljudi nisu jeli meso (Postanak 1:29). Čovek je počeo da jede meso posle Potopa (Postanak 9:1–3), i tada su životinje počele da ga se plaše. Međutim, iako je Bog promenio način na koji se ophodimo prema životinjama, postale su za nas „meso", i dalje imamo odgovornost da se dobro odnosimo prema njima. To što vladamo nad životinjama ne znači da imamo pravo da ih zlostavljamo ili mučimo.

Vlast nad životinjama trebalo bi da uključi ljudsku brigu nad njima kao pomoć koju im je Bog dodelio. Trebalo bi da razmislimo o činjenici da je čovek dobio zadatak (i blagoslov) da predstavlja Boga u ovom svetu. Mi smo čuvari. Imamo uticaj na celu zemlju i (pošto smo stvoreni na sliku Božiju) nosimo odgovornost da delujemo isto onako kako bi i Bog. Da li Bog zloupotrebljava svoju tvorevinu? Ne. Da li je Bog nemudar u svom upravljanju resursima? Ne. Da li je Bog ikada okrutan, sebičan ili bahat? Ne. Onda ni mi ne bi trebalo da budemo takvi. Svaka zloupotreba i zlostavljanje Božije tvorevine je ishod greha, a ne poslušnosti Božijoj zapovesti koju je dao u početku. Moramo da ispunimo mudro svoju dužnost u upravljanju zemljom sve do trenutka kada će u Hristovom carstvu vuk leći pored jagnjeta (Isaija 11:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači to da je Bog ljudima dao da vladaju nad životinjama?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries