settings icon
share icon
Pitanje

Šta je razlika između duše i duha?

српски

Odgovor


Šta je razlika između duše i duha? Reč "duh," se odnosi samo na nematerijalnu stranu čoveka. Ljudski rod ima duh, ali mi nismo duh. Međutim, u Pismu, samo za vernike, one u kojima prebiva Sveti Duh, se kaže da su "duhovno živi" (Prva Korinćanima 2:11; Jevrejima 4:12; Jakovljeva 2:26). Nevernici su "duhovno mrtvi" (Efescima 2:1-5; Kološanima 2:13). U Pavlovim spisima,"duh" je stožer duhovnog života vernika (Prva Korinćanima 2:14; 3:1; 15:45; Efescima 1:3; 5:19; Kološanima 1:9; 3:16). Duh je element u čoveku koji mu daje sposobnost da ima blizak odnos sa Bogom. Gde god je reč "duh" pomenuta, odnosi se na nematerijalan deo čoveka koji uključuje njegovu dušu.

Reč "duša" se ne odnosi samo na nematerijalni deo čoveka već i na materijalni. Kao što čovek nije "duh," o jeste duša. U svom najosnovnijem značenju reč "duša" znači "život." Međutim, Biblija govori o nečem pored "života", o drugim sferama. Jedna od tih sfera je čovekova spremnost da greši (Luka 12:26). Čovek je prirodno zao i njegova duša je zaražena zbog toga. Životni princip je uklonjen u momentu fizičke smrti (Prva Mojsijeva 35:18; Jeremija 15:2). "Duša" kao i "duh," je centar mnogih duhovnih i emotivnih iskustava (Jov 30:25; Psalam 43:5; Jeremija 13:17). Gde god da se reč "duša" koristi, može da se odnosi na celu osobu, živu ili posle smrti.

"Duša" i "duh" su slični po načinu na koji se koriste u duhovnom životu vernika. Različiti su po svojim referencama. "Duša" je čovekov horizontalni pogled na svet. "Duh" je čovekov vertikalan pogled na Boga. Bitno je da shvatimo da oboje upućuje na nematerijalni deo čoveka, ali se samo "duh" odnosi na čovekov hod sa Bogom. "Duša" se odnosi na čovekov hod u svetu, i materijalnom i nematerijalnom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je razlika između duše i duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries