settings icon
share icon
Pitanje

Da li smo Bogu potrebni?

српски

Odgovor


Bog je svet, večan, svemoguć, i potpuno sam Sebi dovoljan. Njemu nisu potrebna stvorena bića, ali nama jeste potreban On. Cela tvorevina zavisi od života koji samo Bog održava. „Daješ te raste trava stoci" i „Sve Tebe čeka, da im daješ piću na vreme… uzmeš im duh, ginu, i u prah svoj vraćaju se" (Psalam 104:14, 27, 29).

Bog, sa druge strane, ne zavisi ni od koga i ni od čega. Njemu ništa ne nedostaje, On nema ograničenja, i ne doživljava nikave manjke. On je „JA SAM ONAJ KOJI JESAM" bez ikakvih ograničenja ni izuzetaka (Izlazak 3:14). Kada bi mu je bilo potrebno da preživi ili da se oseća neispunjeno, onda ne bi bio Bog.

Tako da Bogu nismo potrebni. Međutim, ono što je neverovatno je da nas On strastveno voli i u Svojoj dobroti želi da zauvek živimo sa njim. Tako je, pre dve hiljade godina, sam Bog navukao kožu, došao na zemlju, dao nam sopstveni život da bi platio za naše grehe i da bi dokazao Svoju duboku ljubav prema nama. Platio je najveću cenu da bi nas pomirio sa Sobom, i niko ne plaća toliku cenu za nešto što ne želi, ili što mu nije dragoceno.

Isus je sigurno znao šta će mu se desiti na kraju Njegove službe na zemlji (Marko 8:31; Jovan 18:4). U svojim mukama u Getsemanskom vrtu, dok se molio za nevolje koje će ga uskoro snaći, sa obrva mu je kapao znoj pun krvi (Luka 22:44). I Isus je dobro znao proročke reči iz Isaije 52:14: „Kako se mnogi začudiše Tebi, što beše nagrđen u licu mimo svakog čoveka, i u stasu mimo sinova čovečjih". Sin Čovečiji je bio odran do kosti, do te mere da više nije podsećao na ljudsko biće. Posle tog mučenja je sledilo još gore, raspinjanje na krst, najbolniji i najgrozniji metod pogubljenja koji je ikad izmišljen.

Dok je Hristos visio na krstu, Njegov Otac na nebu je „okrenuo glavu" na drugu stranu od Njega. Avakum 1:13 ovo potkrepljuje rečima: „Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zlo". U tom trenutku Hristos je povikao: „Ili, Ili, lema savahtani; to znači: Bože moj, Bože moj, zašto me ostavi?" (Matej 27:46).

To je cena koju je Bog platio za nas, i po tome znamo da nas voli. Zbog ove neverovatne i neopravdane ljubavi prema nama neposlušnim grešnicima, dobili smo priliku za večni život. Spasenje je dar, koji se daje besplatno – ako zatražimo – zbog veličanstvene, dobrovoljne žrtve od strane jedinog pravog Boga. Rimljanima 5:8 kaže: „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici".

Kada se jednom ujedinimo sa Hristom, ništa nas ne može od Njega odvojiti. Rimljanima 8:38–39: „Ubeđen sam naime, da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, niti kakvo drugo stvorenje, ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem."

Vernici su nova stvorenja. Razumemo dubinu Božije ljubavi prema nama: „Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene." (Galatima 2:20).

I ti možeš da uroniš u Božiju večnu ljubav za tebe i poznaješ sigurnost večnog života. Nastavi ovde dalje da čitaš da bi naučio šta znači prihvatiti Hrista kao ličnog Spasitelja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li smo Bogu potrebni?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries