settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dah života?

српски

Odgovor


Vrhunac Božijeg dela stvaranja bila je izuzetna tvorevina – čovek. „Gospod Bog stvori čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos dah života; i čovek posta živo biće“ (Postanje 2:7). Vrhovni Tvorac neba i zemlje uradio je dve stvari kada je stvorio čoveka. Prvo, stvorio ga je od zemaljskog praha i drugo, udahnuo je u Adamove nozdrve dah života. Izdvojio je čoveka od svih drugih Božijih bića.

Ovaj odeljak sadrži tri bitne činjenice o stvaranju čoveka. Prva je da je Bog i samo Bog stvorio čoveka. Čovek nije evoluirao iz drugih bića. Čoveka nisu stvorile bezlične sile. Sve ćelije, DNA, atomi, molekuli, vodonik, protoni, neutroni ili elektroni nisu stvorili čoveka. To su samo supstance koje sačinjavaju čovekovo fizičko telo. Gospod Bog je stvorio čoveka. Gospod Bog je stvorio materiju, i onda koristio tu materiju da stvori čoveka.

Reč „stvoren“ je prevod hebrejske reči „yatsar“, koja znači „oblikovati, izvajati, ili formirati. Ona dočarava sliku grnčara koji ima inteligenciju i snagu da oblikuje svoju tvorevinu. Bog je glavni Majstor grnčar koji ima oblik čoveka u svom umu i koji poseduje snagu i inteligenciju da tu sliku oživi. Bog poseduje sveznanje i svemoć tako da može da uradi tačno ono što želi.

Drugo, Bog je čoveku udahnuo sopstveni dah života. Čovek je više od „praha“ ili fizičke materije. Čovek poseduje duh. Možemo to da zamislimo na ovaj način: Bog je formirao Adamovo telo od zemaljskog praha – beživotno ljudsko telo koje ležalo na zemlji. Tada se Bog nagnuo i „udahnuo“ svoj „dah“ u čovečije nozdrve; Božiji Izvor života, i u čoveka je direktno stavio život. Ovaj životodavni dah ponovo vidimo u Jovanu 20:22, kada Isus daje novi život Svojim učenicima.

Postanje 2:7 kaže da je čovek postao živo biće. Reč „biće“ potiče od hebrejske reči „nephesh“, sa značenjem „biće koje je oživljeno, koje diše, koje je svesno i živo“. Čovek nije postao živo biće sve dok Bog nije udahnuo u njega život. Kao fizičko, oživljeno, razumno i duhovno biće, čovek je jedinstven među svim živim bićima na zemlji.

Šta je dakle dah Božiji? To je život i sila Božija koja je data čoveku da bi ga oživela. Hebrejska reč „duh“ je „rauch“, i znači „vetar, dah, vazduh, duh“. Božiji život živi neprekidno; nematerijalni deo čoveka koji je stvoren da živi večno. Pitanje je samo, gde ćemo živeti?

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je dah života?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries