settings icon
share icon
Pitanje

Da li smo svi deca Božija, ili su to samo hrišćani?

српски

Odgovor


Biblija jasno govori da su svi ljudi Božija tvorevina (Kološanima 1:16), i da Bog voli ceo svet (Jovan 3:16), ali da su samo nanovo rođeni deca Božija (Jovan 1:12; 11:52; Rimljanima 8:16; 1. Jovanova 3:1-10).

U Bibliji se za nespasene nikad ne govori da su deca Božija. Efescima 2:3 kaže da pre nego što smo bili spaseni smo bili „kao i ostali po prirodi podložni Božijem gnevu”. Rimljanima 9:8 kaže da “sva telesna deca nisu deca Božija, nego deca obećanja smatraju se kao pravo potomstvo.” Nismo rođeni kao deca Božija, već smo rođeni u grehu koji nas odvaja od Boga i svrstava uz sotonu koji je Božiji neprijatelj (Jakovljeva 4:4; 1. Jovanova 3:8). Isus je rekao: „Kad bi Bog bio vaš otac, voleli biste mene; jer sam ja od Boga izišao i došao; i nisam sam od sebe došao, nego me je on poslao.” (Jovan 8:42). Onda, nekoliko stihova kasnije u Jovanu 8:44, Isus je rekao farisejima: “Vi potičete od oca đavola i hoćete da činite želje svoga oca”. Činjenica da oni koji nisu spaseni nisu deca Božija se takođe vidi iz 1. Jovanove 3:10: “Po ovom se poznaju deca Božija i deca đavolja: svako, ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga.”

Kada se spasemo postanemo deca Božija jer smo usvojeni u Božiju porodicu kroz naš odnos sa Isusom Hristom (Galatima 4:5-6; Efescima 1:5). Ovo se jasno vidi iz stihova kao što su ovi u Rimljanima 8:14-17: „Jer svi, koje vodi Duh Božiji, ti su sinovi Božiji. Niste, naime, primili ropskog duha - da opet strahujete, nego ste primili Duha usinovljenja, kojim vičemo: Ava, Oče! Sam Duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. Ako smo pak deca, onda smo i naslednici; naslednici Božiji, sunaslednici Hristovi, - ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo.” Oni koji su spaseni su deca Božija po veri u Isusa Hrista (Galatima 3:26) jer nas je Bog odredio „unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje volje, da nas Hristovim posredstvom usini” (Efescima 1:5).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li smo svi deca Božija, ili su to samo hrišćani?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries