settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti duhovno mrtav?

српски

Odgovor


Biti duhovno mrtav znači biti odvojen od Boga. Kada je Adam zgrešio u Postanju 3:6, on je uveo celo čovečanstvo u smrt. Božija zapovest za Adama i Evu bila je da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Zapovest je došla sa upozorenjem da će posledica neposlušnosti biti smrt. „Gosod Bog dade čoveku ovu zapovest: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta poznanja dobra i zla ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš". Fraza „umrećeš" može doslovno da se prevede kao „umirući umrećeš". Ovo označava stalno stanje smrti koje je započelo duhovnom smrću, nastavlja se kroz život postepenim propadanjem tela, i kulminira fizičkom smrću. Adamovo odvajanje od Boga imalo je za posledicu neposrednu duhovnu smrt. Njegovo sakrivanje od Boga (Postanje 3:8) pokazuje ovo odvajanje, kao i njegov pokušaj da prebaci krivicu za greh na ženu (Postanje 3:12).

Nažalost, ova duhovna, i konačno fizička smrt nisu bile vezane samo za Adama i Evu. Kao predstavnik ljudske vrste, Adam je odveo celo čovečanstvo u greh. Pavle to pojašnjava u Rimljanima 5:12, kada kaže da je plata za greh smrt; grešnici moraju da umru pošto nas greh odvaja od Boga. Svako odvajanje od Izvora Života prirodno je smrt za nas.

Međutim, to nije samo nasleđeni greh koji je prouzrokovao duhovnu smrt, tu doprinosi i naš sopstveni greh. Efežanima 2 nas poučava da smo pre spasenja „mrtvi" u prestupima i gresima (prvi stih). Ovaj deo mora da govori o duhovnoj smrti, pošto smo svi fizički „živi" pre spasenja. Dok smo bili u tom stanju duhovne „smrti", Bog nas je spasao (peti stih, pogledaj takođe Rimljanima 5:8). Kološanima 2:13 ponavalja ovu istinu: „I vas, koji ste bili mrtvi zbog prestupa… oživeo je zajedno s njim, oprostivši nam sve prestupe".

Pošto smo bili mrtvi u grehu, u potpunosti nismo u stanju da verujemo u Boga i Njegovu Reč. Isus neprekidno ponavlja da smo bespomoćni bez Njega (Jovan 15:5) i da ne možemo da dođemo Bogu osim ako nas on ne privuče (Jovan 6:44). Pavle nas uči u Rimljanima 8 da naši prirodni umovi ne mogu da se predaju Bpgu, niti da mu ugode (stihovi 7-8). U našem grešnom stanju, nismo u stanju da razumemo Božije istine (1. Korinćanima 2:14).

Božije delovanje koje nas oživljava iz duhovne smrti zove se regeneracija. Regeneracija se postiže samo Svetim Duhom, kroz smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Kada nas Bog obnovi, dobijemo novi život zajedno sa Hristom (Efežanima 2:5) i obnovljeni smo Svetim Duhom (Titu 3:5). To je kao da si po drugi put rođen, kao što je Isus poučavao Nikodima u Jovanu 3:3,7. Pošto smo oživljeni sa Bogom, nikada nećemo zaista umreti – imamo večni život (Jovan 3:16, 36; 17:3).

Greh vodi u smrt. Jedini način da se izbegne smrt je da dođemo Isusu putem vere, privučeni Svetim Duhom. Vera u Hrista vodi u duhovni život, i konačno večni život.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti duhovno mrtav?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries