settings icon
share icon
Pitanje

Da li se sastojimo od dva ili tri dela? Da li smo telo, duša i duh - ili - telo, duša-duh?

српски

Odgovor


Prva Mojsijeva 1:26-27 objavljuje: “Potom reče Bog: da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božijem stvori ga; muško i žensko stvori ih.”

Ovi stihovi ukazuju da postoji nešto različito kod ljudi u odnosu na sva druga stvorenja. Ljudska bića su stvorena sa namerom da imaju odnos sa Bogom, i kao takvima, Bog nam je dao i materijalni i nematerijalni aspekt. Materiajlni aspekt je očigledno taj koji je opipljiv: fizičko telo, organi itd., i podrazumeva se da postoje onoliko dugo koliko osoba živi. Nematerijalni aspekt je onaj koji je neopipljiv: duša, duh, intelekt, svest, itd. Podrazumeva se da će ove karakteristike postajati i posle fizičkog života jedne osobe.

Sva ljudska bića imaju i materijalne i nematerijalne karakteristike u svom postojanju. Jasno je da ceo ljudski rod ima telo, koje se sastoji od mesa, krvi, kostiju, organa i ćelija. Međutim, neopipljivi kavaliteti ljudskog roda su često pod znakom pitanja. Šta Pismo kaže o ovome? Prva Mojsijeva 2:7 – kaže da je čovek stvoren kao duša živa. Četvrta Mojsijeva 16:22 – A oni padoše ničice i rekoše: Bože, Bože duhovima i svakom telu! Ovaj jedan zgrešio i na sav li ćeš se zbor gneviti? Ovaj stih naziva Boga, Bogom duhova koje poseduje ljudski rod. Priče 4:23 – Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Ovaj stih ukazuje da je srce centar ljudskih emocija i volje. Dela 23:1 – A Pavle pogleda na sinedrion i reče: braćo, ja sam sa potpuno čistom savešću živeo služeći Bogu do ovog dana. Rimljanima 12:1 – Molim vas stoga, braćo, milosti Božije radi, da svoja telesa prinesete na živu, svetu, bogougodnu žrtvu, i da to bude vaša umna služba Bogu. I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božija, šta je dobro, i ugodno i savršeno. Može se videti da postoje različiti aspekti nematerijalnog dela ljudske ličnosti, i da ceo ljudski rod se sastoji od materijalnog i nematerijalnog. Ova lista referentnih stihova samo nam daje jedan širi pogled.

Tako da, dok velika većina rasprava o nematerijalnom aspektu ljudske ličnosti se fokusira na dušu i duh, Pismo podvlači mnogo više od ova dva aspekta. Nekako, aspekti koji se pominju gore, (duša, duh, srce, savest, i um) su povezani i međuzavisni. Duša i duh, međutim, su definitino primarni aspekti ljudske ličnosti. Oni verovatno obuhvataju druge aspekte. Sa ovim na umu, da li je ljudski rod dihotom (razdeljen na dva dela, telo / duša-duh), ili je trihotom (razdeljen na tri, telo / duša / duh). Nemoguće je da budemo dogmatični. Postoje dobri argumenti za oba pogleda. Ključni stih u Jevrejima 4:12: “Jer je reč Božija živa, i delotvorna i oštrija od svakog mača sa dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše, i duha, zglavaka i moždine, pa sudi smeranjima srca.” Ovaj stih nam kaže najmanje dve stvari o ovoj raspravi. (1) Duša i duh mogu biti razdvojeni. (2) Razdeljivanje duše i duha samo Božija reč može da razluči. Mi kao ljudska bića možemo biti sigurni da posedujemo telo, dušu, duh i još mnogo toga! Međutim, umesto da se fokusiramo na ove aspekte, bolje je da se fokusiramo na Stvoritelja, zbog koga smo “predivno stvoreni” (Psalam 139:14).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li se sastojimo od dva ili tri dela? Da li smo telo, duša i duh - ili - telo, duša-duh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries