Da li postoji starosna granica koliko dugo može da čovek živi?


Pitanje: Da li postoji starosna granica koliko dugo može da čovek živi?

Odgovor:
Mnogi ljudi misle da Postanje 6:3 govori da je granica dužine ljudskog života 120 godina. „A Gospod reče: Neće se duh moj do veka preti s ljudima, jer su telo; neka im još sto dvadeset godina”.

Međutim, Postanje, u jedanaestom poglavlju beleži da su neki ljudi živeli duže od 120 godina. Zbog toga neki tumače da najveći broj ljudi neće živeti duže od 120 godina. Posle potopa životni vek se drastično skratio (uporedi Postanje 5 i 11) i na kraju se sveo na 120 godina (Postanje 11:24). Od tada je veoma malo ljudi živelo duže od 120 godina.

Međutim, drugo tumačenje, koje kao da se više drži konteksta, je da je Postanje 6:3 Božija tvrdnja da će se potop desiti 120 godina pošto ga je objavio. Svršetak vremena za čoveka se odnosi na njegovo uništenje u potopu. Neki se suprotstavljau ovom tumačenju zbog činjenice da je Bog zapovedio Noju da izgradi barku kada je ovaj imao 500 godina, iz Postanja 5:32, a Noje je imao 600 godina kada je bio potpop (Postanje 7:6), što je onda 100 godina a ne 120. Međutim, nije dato vreme Božije objave iz Postanja 6:3. Dalje, Postanje 5:32 nije vreme kad je Bog zapovedio Noju da izgradi barku, nego njegovo starosno doba kada je dobio tri sina. Vrlo je moguće da je Bog odredio da potop nastane za 120 godina i onda čekao nekoliko godina pre nego što je zapovedio Noju da izgradi barku. Šta god da je u pitanju, 100 godina između Postanja 5:32 i 7:6 nije u suprotnosti sa 120 godina koje se pominju u Postanju 6:3.

Nekoliko stotina godina posle potopa, Mojsije je objavio: „Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačeg do osamdeset godina: i sam je cvet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlećemo.“ Ni postanje 6:3 ni Psalam 90:10 nisu od Boga određena granica za život. Postanje 6:3 je predviđanje vremena potopa. Psalam 90:10 je jednostavno tvrdnja da ljudi obično žive 70-80 godina (što i danas važi).

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li postoji starosna granica koliko dugo može da čovek živi?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga