Šta je ljudska priroda? Šta Biblija govorio ljudskoj prirodi?


српски
Pitanje: Šta je ljudska priroda? Šta Biblija govorio ljudskoj prirodi?

Odgovor:
Ljudska priroda je ono što nas čini izrazito različitim. Naša priroda se razlikuje od životinjske i ostatka tvorevine u onome što mislimo i osećamo. Ono što je glavna razlika između nas i ostatka tvorevine je naša sposobnost da rasuđujemo. Nijedno drugo biće nema ovu sposobnost, i nema sumnje da je ovo jedinstven dar od Boga. Naše razmišljanje nam pomaže da razmišljamo i svojoj prirodi i Božijoj prirodi i da donesemo zaključke o Božijoj volji za Njegovu tvorevinu. Nijedan drugi deo Božije tvorevine nije u stanju da rasuđuje.

Biblija nas uči da je Bog stvorio ljudska bića prema Njegovom liku. To znači da je u stanju da nam omogući da ga razumemo i Njegovu složenu tvorevinu. Naša ljudska priroda odražava neke od Božijih osobina, mada na ograničen način. Volimo jer smo stvoreni na sliku Božiju, koji je ljubav (1. Jovanova 4:16). Pošto smo stvoreni na Božiju sliku, možemo da budemo saosećajni, verni, iskreni, ljubazni, strpljivi i pravedni. U nama su ti atributi bili pokvareni grehom, koji takođe prebiva u našoj prirodi.

U početku, ljudska priroda je bila savršena jer je Bog tako stvorio. Biblija nas poučava da je Bog stvorio ljudska bića u ljubavi da budu „dobra" (Postanje 1:31), ali ta dobrota je bila oštećena grehom Adama i Eve. Zbog toga je cela ljudska vrsta postala žrtva grešne prirode. Dobra vest je da u trnutku kada se pouzamo u Hrista, dobijemo novu prirodu. 2.Korinćanima 5:17 kaže: „Prema tome, ako je ko u Hristu — novo je stvorenje; staro je prošlo, vidi, postalo je novo." Posvećenje je proces po kome Bog razvija našu novu prirodu tokom vremena. Ovo je trajan proces sa mnogim pobedama i porazma, kako se nova priroda bori sa "šatorom" (2. Korinćanima 5:4) u kome prebiva – stari čovek, stara priroda, telo. Sve dok ne budemo proslavljeni na nebu naša nova proroda neće biti oslobođena za svu večnost u prisustvu Boga po čijem liku smo stvoreni.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je ljudska priroda? Šta Biblija govorio ljudskoj prirodi?