settings icon
share icon
Pitanje

Kako je pad u greh uticao na čovečanstvo?

српски

Odgovor


„Stoga, kao što je posredstvom jednoga čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili." (Rimljanima 5:12). Uticaj pada u greh je mnogobrojan i dalekosežan. Greh je uticao na svaki aspekat našeg bića. Uticao je na naš život na zemlji i našu večnu sudbinu.

Jedan od istovremenih uticaja pada u greh je bio da je čovečanstvo odvojeno od Boga. U Edenskom vrtu, Adam i Eva su imali savršeno zajedništvo sa Bogom. Kada su se pobunili protiv Njega zajedništvo sa Njim je bilo prekinuto. Postali su svesni svog greha i bili posramljeni pred Njim. Sakrili su se od Njega (Postanje 3:8-10), i sve od tada čovek se sakriva. Samo kroz Hrista to zajedništvo može da se obnovi jer smo u Njemu postali pravedni i bezgrešni u Božijim očima, nalik na Adama i Evu pre nego što su zgrešili. „Onoga koji nije znao greha Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija." (2. Korinćanima 5:21).

Zbog pada u greh smrt je postala realnost i i to je važilo za celu tvorevinu. Svi umiru, sve životinje umiru, sva flora umire. „Cela tvorevina Božija zajedno s nama uzdiše i muči se do sada" (Rimljanima 8:22) čekajući na vreme kada će se Hrist vratiti i osloboditi je od uticaja smrti. Smrt je zbog greha neizbežna stvarnost, i niko nije imun. „Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je — večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem" (Rimljanima 6:23). Ono što je još gore, ne samo da ćemo umreti, već ako umremo bez Hrista, doživećemo večnu smrt.

Drugi uticaj pada u greh je da je čovečanstvo izgubilo svest o smislu zbog koga je stvoreno. Čovekov glavni i najviši smisao u životu je da proslavi Boga i uživa u Njemu zauvek (Rimljanima 11:36; 1. Korinćanima 6:20; 1 Korinćanima 10:31; Psalam 86:9). Zbog toga je voleti Boga srž svake moralnosti i dobrote. Suprotan izbor je sebe staviti kao najvažniju osobu. Sebičnost je suština pada u greh i ono što sledi su svi drugi zločini protiv Boga. Greh je samoživost, koja se potvrđuje time kako živimo. Privlačimo pažnju na sebe i svoje dobre osobine i dostignuća. Umanjujemo svoje slabosti. Tražimo posebne povlastice i prilike u životu želeći da budemo izuzetniji od svih. Ukratko, stavljamo sebe na presto svog života, uzurpirajući Božiju ulogu.

Kada je Adam odabrao da se pobuni protiv svog Tvorca, izgubio je svoju nevinost, proizveo kaznu fizičke i duhovne smrti, i njegov um je bio pomračen grehom, kao i umovi njegovih naslednika. Apostol Pavle kaže za pagane: „I pošto se nisu potrudili da upoznaju Boga, Bog ih je prepustio njihovom izopačenom umu — da čine što ne priliči" (Rimljanima 1:28). Rekao je Korinćanima da je: „bog ovoga sveta oslepio njihove neverničke misli, da ne vide prosvećenje od evanđelja o slavi Hristovoj, koji je slika Božija." (2. Korinćanima 4:4). Isus je rekao: „Ja sam došao na svet kao svetlost, da nijedan — koji veruje u mene — ne ostane u mraku" (Jovan 12:46). Pavle je podsetio Efežane: „Jer nekad ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu; živite kao deca svetlosti" (Efežanima 5:8). Cilj spasenja je: „Da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti" (Jovan 12:46). Pavle je podsetio Efežane: „Jer nekad ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu" (Efežanima 5:8). Cilj spasenja je: „Da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti i od satanske vlasti k Bogu" (Dela 26:18).

Pad u greh je proizveo kod ljudi stanje pokvarenosti. Pavle je govorio o onima „koji su žigosani u svojoj savesti" (1. Timoteju 4:2) i onima čiji su umovi duhovno pomračeni pošto su odbacili istinu (Rimljanima 1:21). Čovek je u ovom stanju potpuno nesposoban da radi ili izabere ono što je Bogu prihvatljivo, osim putem božanske blagodati. „Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu; jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može" (Rimljanima 8:7).

Bez natprirodne regeneracije putem Svetog Duha, svi ostaju u svom palom grešnom stanju. Međutim, u Svojoj blagodati, milosti i ljubavi, Bog je poslao svog Sina da umre na krstu i uzme kaznu za naše grehe, izmiri nas sa Bogom i učini da večni život sa Njim postane moguć. Ono što je izgubljeno padom u greh povraćeno je na Krstu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako je pad u greh uticao na čovečanstvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries