settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?

српски

Odgovor


Prva stvar koju treba da shvatimo u ovoj diskusiji je da postoji samo jedna rasa – ljudska rasa. Belci, Afrikanci, Azijati, Arapi, Jevreji itd., nisu različite rase. Radije, oni su različite etničke grupe ljudske rase. Sva ljudska bića imaju iste fizičke karakteristike (sa malim varijacijam, naravno). Ono što je još više vazno je da su sva ljudska bića stvorena na sliku Božiju (Prva Mojsijeva 1:26-27). Bog voli ceo svet (Jovan 3:16). Isus je položio svoj život za svaku osobu u celom svetu (Prva Jovanova 2:2). “Ceo svet” očigledno uključuje sve etničke grupe čovečanstva.

Bog ne pokazuje pristrastnost ili favoritizam (Peta Mojsijeva 10:17; Dela 10:34; Rimljanima 2:11; Efescima 6:9), pa ne bi trebalo ni mi. Jakov 2:4 opisuje svakog ko diskriminiše kao “sudije sa zlim mislima.” Umesto toga, treba da “volimo svoje bližnje kao same sebe” (Jakov 2:8). U Starom zavetu, Bog je podelio ljudski rod na dve “rasne” grupe : Jevreje i neznabošce. Božija namera je bila da Jevreji budu carsko sveštenstvo koje će služiti neznabošcima. Umesto toga, u većini slučajeva, Jevreji su postajali ponosni zbog svog statusa i prezirali su mnogobošce. Isus Hrist je stavio kraj na sve ovo, tako što je uništio zid neprijateljstva (Efescima 2:14). Svaki oblik rasizma, predrasuda i diskriminacije je uvreda Hristovom delu na krstu.

Isus nam je zapovedio da volimo jedni druge kao što On voli nas (Jovan 13:34). Ako je Bog nepristrasan, i voli nas nepristrasnom ljubavlju, to znači da i mi treba da volimo druge sa istim visokim standardom. Isus nas uči na kraju Mateja 25 da šta god da činimo najmanjem od braće, Njemu činimo. Ako se prema nekom odnosimo sa prezirom, mi loše postupamo sa osobom koju je Bog stvorio po svom liku; mi vređamo nekog koga Bog voli i za koga je Isus umro.

Rasizam, u različitim oblicima i u različitim stepenima je kuga čovečanstav hiljadama godina. Braćo i sestre svih etničkih grupa, ovo ne treba da bude tako! Žrtvama rasizma, predrasuda i diskriminacije – vi treba da oprostite. Efescima 4:32 objavljuju: “Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom−kao što je i Bog vama u Hristu oprostio.” Ne, rasista ne zaslužuje tvoje oproštenje ali mi zaslužujemo Božije oproštenje još manje! Zagovornicima rasizma, predrasuda i diskriminacije – vi treba da se pokajete i “…nego predajte Bogu sebe, kao žive iz mrtvih, a svoje udove Bogu za oružje pravednosti” (Rimljanima 6:13). Neka da Galatima 3:28 budu u potpunosti shvaćeni: “Nema više ni Judejina ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muško ni žensko, jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu.”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries