settings icon
share icon
Pitanje

Šta je ljudski duh?

српски

Odgovor


Ljudski duh je nematerijalni deo čoveka. Biblija kaže da je ljudski duh sam dah Svemogućeg Boga i bio je udahnut čoveku kada ga je Bog stvorio: „Gospod Bog, stvori čoveka od praha zemaljskog i dunu mu u nos dah života; i čovek posta živo biće". (Postanje 2:7). Ljudski duh je onaj koji nam daje svest o sebi i drugim izuzetnim, iako ograničenim „bogolikim" osobinama. Ljudski duh uključuje intelekt, emocije, strahove, želje i kreativnost. Duh je taj koji nam daje jedinstenu sposobnost da razumemo i spoznajemo (Jov 32:8, 18).

Reči duh i dah su prevodi hebrejske reči neshamah i grčke reči pneuma. Reči znače „snažan vetar, jak nalet vetra, ili nadahnuće". Neshamah je izvor života koji oživljava ljudski rod (Jov 33:4). To je nevidljivi, nedodirljivi ljudski duh koji vodi čovekovu mentalnu i emocionalnu egzistenciju. Apostol Pavle je rekao: „Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku — sem čovekovog duha koji je u njemu?" (1. Korinćanima 2:11). Kad čovek umre duh se vraća nazad Bogu koji ga je dao (Propovednik 12:7; pogledaj takođe Jov 34:14-15; Psalam 104:29-30).

Svako ljudsko biće ima duh i on se razlikuje od „duha" ili života kod životinja. Bog je stvorio čoveka da se razlikuje od životinja jer nas je stvorio na „sliku Božiju" (Postanje 1:26-27). Zato je čovek u stanju da misli, oseća, voli, stvara, kreira, i uživa u muzici, humoru i umetnosti. Zbog ljudskog duha imamo „slobodno volju" koju nijedno drugo biće na zemlji nema.

Ljudski duh je oštećen padom u greh. Kada je Adam zgrešio, njegova sposobnost da ima zajedništvo sa Bogom bila je uništena. On nije umro fizički taj dan, ali je umro duhovno. Sve od tada, ljudski duh je nosio posledice pada u greh. Pre spasenja, čovek je duhovno „mrtav" (Efežanima 2:1-5; Kološanima 2:13). Odnos sa Hristom obnavlja naš duh i svakodnevno nas obnavlja (2. Korinćanima 4:16).

Zanimljivo je da kao što je ljudski duh na božanski način udahnut u prvog čoveka, isto tako je Sveti Duh bio udahnut u prve učenike u Jovanu 20:22: „Rekavši to nadahnu ih i reče im: primite Duha Svetoga" (Jovan 20:22; pogledajte takođe Dela 2:38). Adam je oživljen Božijim dahom, i mi smo, kao „nova svorenja" u Hristu postali duhovno živi „Dahom Božijim", Svetim Duhom (2. Korinćanima 5:17); Jovan 3:3; Rimljanima 6:4). Kada smo primili Hrista, Božiji Sveti Duh se ujedinio sa našim duhom na način koji ne možemo da shvatimo. Apostol Jovan je rekao : „Po tome poznajemo da ostajemo u njemu i on u nama, što nam je dao od svoga Duha." (1. Jovanova 4:13).

Kao što dozvolimo Božijem Duhu da vodi naš život, „Sam Duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija" (Rimljanima 8:16). Kao deca Božija, ne vodi nas više naš duh već Božiji Duh, koji nas vodi u večni život.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je ljudski duh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries