settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti deo Božije porodice?

српски

Odgovor


Biblija uči da su Isus Hristos i Otac Jedno (Jovan 1:1-4), i da je On takođe i jedinorođeni Božiji Sin (Jevrejima 1:1-4). Ovaj poznati termin govori da Bog smatra Isusa za člana porodice. I mi, kao nanovo rođeni vernici smo članovi ove porodice (Rimljanima 9:8; 1. Jovanova 3:1-2). Kako možemo da postanemo članovi Božije porodice? Kada čujemo jevanđelje, ispovedimo grehe i pouzdamo se u Isusa Hrista, u tom trenutku se rađamo u Božijem carstvu kao Njegova deca i postajemo njegovi naslednici za večnost (Rimljanima 8:14-17).

Dok Sveto pismo govori da je Isus Hrist jedinorođeni Sin Božiji, za vernike se tvrdi da su deca koja su rođena u Božijoj porodici i koja bi trebalo da rastu i sazrevaju u veri (Efežanima 4:11-16), koji su sinovi i naslednici usvojeni u njegovu porodicu (Galatima 4:4-7). Božija beskrajna blagodat i milost otkrivene su u Efežanima 1:5-6, stihovima koji govore da je On otkupio nas grešnike, „da nas Hristovim posredstvom usini, da hvalimo slavu njegove blagodati, kojom nas je obdario u voljenom Sinu".

Kao Božija deca, šta nasleđujemo? Ni manje ni više nego Carstvo nebesko (Matej 25:34; 1. Solunjanima 2:12; Jevrejima 12:28)! Efežanima 1:3 kaže nam da su vernici u Hristu blagosloveni svakim duhovnim blaglosvom sa nebesa. Ti duhovni blagoslovi su beskonačni, večni i prebivaju u Hristu, i po Božijoj blagodati mi smo dobili ove blagoslove kao Njegova deca. Kao zemaljska deca na kraju nasleđujemo naše roditelje, ono što nam ostave posle smrti. Međutim, Bog kao otac je već dao vernicima da koriste nagradu svog nasledstva, a to je mir sa Njim preko žrtve Njegovog Sina na krstu. Druge nagrade našeg nasedstva uključuju dar prebivanja Svetog Duha u nama od trenutka kada poverujemo u Hrista (Efežanima 1:13-14), što nam daje snagu da živimo u sadašnjosti, kao i saznanje da je naše spasenje sigurno za celu večnost (Jevrejima 7:24-25).

Pripadnost Božijoj porodici je najveći blagoslov koji je dat vernicima i on bi trebalo da nas baci na kolena da slavimo Boga. Nikada ne možemo ništa da učinimo da bismo to zaslužili jer to je Njegov dar ljubavi, milosti, i blagodati prema nama, a mi smo uprkos tome pozvani da postanemo sinovi i ćerke Živoga Boga (Rimljanima 9:25-26). Primimo svi ovaj poziv po veri!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti deo Božije porodice?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries