settings icon
share icon
Pitanje

Trihotomija naspram dihotomije čoveka, koje je viđenje ispravno?

српски

Odgovor


Sveto pismo podučava da čovek ima fizičko telo, dušu i duh. U odnosu na to na koji način su ovi aspekti ljudske prirode povezani i utiču jedni na druge, postoje četiri osnovne teorije. Dve od tih teorija, antropološki monizam i antropološki hilomorfizam bave se primarno pitanjem kako se ta tri čovekova askpekta kombinuju u formiranju ljudske prirode. Druga dva modela, dihotomija (antropološki dualizam), i trihotomija bave se razlikom između ljudske duše i duha. Razlika između materijalnog (fizičkog) i nematerijalnog (duhovnog) aspekta ljudske prirode vrlo je jasna. Razliku između dva nematerijalna aspekta ljudske prirode je teže sagledati.

Dok postoje biblijski stihovi koji naizmenično koriste izraze duša i duh (Matej 10:28; Luka 1:46–47; 1. Korinćanima 5:3; 7:34), drugi biblijski odeljci ne predstavljaju dušu i duh kao potpuno iste. Postoje takođe odeljci koji nagoveštavaju razliku između duše i duha (Rimljanima 8:16; 1. Solunjanima 5:23; Jevrejima 4:12). U Jevrejima 4:12 stoji: „Jer je reč Božija živa, i delotvorna, i oštrija od svakog mača s dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, zglavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima srca". Ovaj stih nam govoro o dve stvari: (1) postoji razdvajanje između duše i duha, i (2) linija te podele je samo Bogu jasna. Imajući sve ove stihove na umu, ni dihotomija ni trihotomija ne mogu potpuno precizno da se dokažu. Da li nematerijalni aspekt ljudske prirode uključuje dušu i duh? Da. Da li su duh i duša apsoutno sjedinjeni i ujedinjeni (dihotomija), ili su blisko povezani ali odvojeni (trihotomija)? Nije potpuno jasno.

Oni koji veruju da je ljudska priroda trihotomija obično veruju u sledeče: fiziko telo nas povezuje sa fizičkim svetom oko nas, duša je suština našeg bića, a duh nas povezuje sa Bogom. Zato može da se kaže da su nespaseni duhovno mrtvi (Efežanima 2:1; Kološanima 2:13), dok su fizički i duševno veoma živi. Oni koji veruju da je ljudska priroda dihotomija imaju isto shvatanje tela, ali duh vide kao deo koji nas povezuje sa Bogom. Tako da je u suštini pitanje dileme između dihotomije i trihotomije u tome da li su duh i duša različiti aspekti ljudske nematerijalne prirode, ili je duh jednostavno deo duše, a duša ceo nematerijalni deo ljudske prirode.

Trihotomija nasuprot dihotomije čoveka – koje je viđenje ispravno? Mudro je ne biti dogmatičan, obe teorije mogu da budu ispravne. Nijedno tumačenje nije jeres. Ovo je možda problem koji ne možemo u potpunosti da shvatimo našim ograničenim umovima. Ono u šta možemo da budemo sigurni je da se ljudska priroda sastoji od tela, duše i duha. Da li su duša i duh jedno, ili postoji nekakva razlika, nije nešto što je Bog u potpunosti razjasnio u Svojoj Reči. Bilo da verujete u dihotomiju ili u trihotomiju, dajte svoje telo na živu žrtvu (Rimljanima 12:1), zahvaljujte se Bogu za spasenje duše (1. Petrova 1:9), i slavite Boga u duhu i istini (Jovan 4:23–24).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Trihotomija naspram dihotomije čoveka, koje je viđenje ispravno?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries