settings icon
share icon
Pitanje

Šta je srce?

српски

Odgovor


Prvo, reći ćemo ono što je očigledno: ovaj članak ne govori o srcu kao vitalnom organu, mišiću koji pumpa krv kroz telo, niti se ovaj članak bavi romantičnim, filozofskim ili literarnim definicijama.

Umesto toga, usredsredićemo se na ono što Biblija govori o srcu. Biblija pominje ljudsko srce gotovo 300 puta. U suštini, ovo je ono što kaže: srce je duhovni deo nas gde prebivaju naše emocije i želje.

Pre nego što razmotrimo ljudsko srce, pomenućemo da pošto Bog ima emocije i želje, možemo reći da i On ima „srce". Mi imamo srce jer ga Bog ima. David je bio čovek „po Božijem srcu" (Dela 13:22). I Bog blagoslovi svoj narod vođama koji znaju i slede Njegovo srce (1. Samuilova 2:35; Jeremija 3:15).

Ljudsko srce, u svom prirodnom stanju je zlo, varljivo i pokvareno. Jeremija 17:9 kaže: „Srce je iznad svega prevrtljivo i opako, ko ga može pozati?" Drugim rečima, pad u greh je uticao na nas na najdubljem nivou; naš um, emocije i želje bile su pokvarene grehom – i slepi smo za to da vidimo koliko taj problem sve prožima.

Možda ne razumemo svoje srce, ali Bog ga razume. On zna „tajne srca" (Psalam 44:21; pogledaj takođe 1. Korinćanima 14:25). Isus „je sve poznavao, i nije imao potrebe da ko svedoči za čoveka; jer je sam znao šta beše u čoveku." (Jovan 2:24-25). Na osnovu Njegovog poznanja srca, Bog je mogao pravedno da sudi: „Ja, Gospod, prozirem srce i kušam bubrege, ja svakome po njegovim putevima dajem, prema plodu dela njegovih" (Jeremija 17:10).

Isus je ukazao na grešnost naših srca u Marku 7:21-23: „Jer iznutra iz ljudskog srca izlaze zle misli, blud, krađe, ubijstva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim." Naš najveći problem nije spoljašnji, nego unutrašnji; svi imamo problem sa srcem.

Da bi osoba bila spasena, srce mora da se izmeni. To se dešava uz pomoć Božije sile kao odgovor na veru. „Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda na spasenje" (Rimljanima 10:10). Bog po svojoj blagodati može da stvori novo srce u nama (Psalam 51:10; Jezekilj 36:26). On obećava da će „oživeti sva skrušena srca" (Isaija 57:15).

Božije delo stvaranja novog srca u nama uključuje testiranje naših srca (Psalam 17:3; Ponovljeni zakon 8:2) i ispunjavanje naših srca novim idejama, novom mudrošću i novim željama (Nemija 7:5; 1. Kraljevima 10:24; 2. Korinćanima 8:16).

Srce je srž našeg bića i Biblija stavlja veliki značaj na to da nam srce ostane čisto: „Iznad svega srce svoje čuvaj, jer su u njemu izvori života" (Poslovice 4:23)

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je srce?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries