settings icon
share icon
Pitanje

Da li je abortus ubistvo?

српски

Odgovor


Tema abortusa je možda jedna od najviše emotivno nabijenih tema današnjice. Potrebna je hrabrost da bi se dobio iskren odgovor za one koji su su obavljali abortuse i žene koje su imale abortus. Sveto pismo jasno govori da je ubistvo loše (Izlazak 20:13). Međutim, u nekim slučajevima Sveto pismo ne zabranjuje ubistvo. Od vojnika koji se bore za svoju zemlju se očekuje da ubiju vojnike sa suprotstavljene strane (Isus Navin 11:20). To nije ubistvo. Životinje se ubijaju radi hrane i žrtvovanja (Izlazak 24:5; Postanak 9:3–4). To takođe nije ubistvo.

Ubistvo je, po definiciji: „ubijanje jednog čoveka od strane drugog, a koje je nezakonito, i sa predumišljajem". Ubistvo je nezakonito ubijanje, tj, ubijanje koje je počinjeno kao osuda jednog čoveka nad drugim, zbog ličnih (a ne domovinskih) razloga. Sveto pismo stalno osuđuje ubistvo kao obeležje zlog društva (Ponovljeni zakon 5:17; Isaija 1:21; Osija 4:2; Matej 5:21). Da bismo utvrdili da li je abortus ubistvo, trebalo bi da uzmemo dve stvari u obzir: prvo, da li je fetus u utrobi zaista ljudsko biće, i drugo, ako je fetus dete, da li možemo sa pravom abortus da nazovemo ubistvom, sa obzirom na to da je ozakonjen u većini država. Ako je ubistvo nezakonito ubijanje, logično je smatrati da zakonito ubijanje nije ubistvo.

Jedan od razloga što je ubistvo nezakonito je taj što nije etično da jedna osoba jednostrano donese odluku o sudbini neke druge. U starozavetnom zakonu, ubica ne bi doživeo smrtnu kaznu ako nije postojalo nekoliko svedoka: „Ko bi hteo pogubiti čoveka, po svedocima neka pogubi krvnika; ali jedan svedok ne može svedočiti da se ko pogubi" (Brojevi 35:30). U ratu, vojnici ne odlučuju da ubjaju iz nekih svojih razloga, već radi narodnog interesa – ako se bore za poštenu naciju, nacionalni interes je da se zaštite nevini civili od određene opasnosti. Abortus je drugačiji problem. Abortus je ubistvo na osnovu majčine jednostrane odluke i izbora. Takvo ničim izazvano ubistvo nemoćnih je neetično i abortus bi trebalo da se definiše u svakom društvu kao ubistvo – osim ako fetus nije čovek. Ako je fetus samo masa bezlične materije, ili nešto manje od čoveka, ubijanje ne bi imalu istu etičku problematiku i ne bi se smatralo ubistvom.

Da li je fetus ljudsko biće? Ili nešto drugo? Sa biološke take gledišta, ljudski život počinje začećem. Kada se majčina jajna ćelija spoji sa očevim spermatozoidom, oni se sjedine i stvaraju novi niz DNK koji je koji je ličan i u potpunosti jedinstven. DNK je kodirana informacija, mapa za razvoj i rast novog ljudskog bića. Nije potrebno ništa da joj se doda, jer je zigot u utrobi podjednako ljudsko biće koliko i majka u čijoj utrobi se nalazi. Razlika između fetusa i svakoga od nas je starost, mesto i nivo zavisnosti od drugih. Kada majka prekine proces razvoja fetusa, ona uništava jedan jedinstven život.

Sveto pismo jasno govori da je začeće početak ljudskog života. Samson je rekao: „...jer sam nazirej Božji od utrobe matere svoje" (Sudije 16:17). On govori o sebi dok se nije ni rodio kao o onome koji je već bio ono što je Bog za njega planirao da bude – nazirej. David kaže: „Jer si Ti stvorio šta je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje" (Psalam 139:13). I ovde vidimo da David govori o sebi kao o osobi u utrobi. Zatim kaže: „Zametak moj videše oči Tvoje, u knjizi je Tvojoj sve to zapisano, i dani zabeleženi, kad ih još nije bilo nijednog" (Psalam 139:16).

David je govorio da je Bog planirao sve njegve dane dok je još bio u utrobi majke. I ovo govori o tome da začeto biće od samog početka ličnost a ne u trenutku kada se rodi. Vidimo da je Bog imao i za Jeremiju plan pre rođenja: „Pre nego te sazdah u utrobi, znah te; i pre nego iziđe iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te" (Jeremija 1:5).

Sveto pismo smatra da je fetus nerođeno dete, planirano ljudsko biće koje Bog formira od trenutka začeća. Zbog toga, zaista nije bitno šta ljudska pravna nauka kaže, niti u kojoj meri je u društvenom i političkom smislu abortus prihvatljiv. Božiji zakon ima pravo preimućstva. Majka koja odluči da prekine život druge osobe, jednostrano donosi tu odluku i to je oduvek bila i biće definicija ubistva.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je abortus ubistvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries