settings icon
share icon

Pytania dotyczące Fałszywych Doktryn

Co to jest ateizm?

Czym jest agnostycyzm?

Czy anihilacjonizm jest biblijny?

Czy uniwersalizm/uniwersalizm zbawienia jest biblijny?

Jaki jest punkt widzenia preteryzmu na czasy ostateczne?

Czym jest otwarty teizm?

Czym jest arianizm?

Czym jest modlitwa kontemplacyjna?

Czym jest duchowość kontemplacyjna?

Czym jest dualizm?

Czym jest teoria JEDP?

Czym jest relatywizm moralny?

Czym jest panteizm?

Czym jest pelagianizm i semi-pelagianizm?

Czym jest politeizm?

Co Biblia mówi na temat ewangelii sukcesu?

Czym jest „krytyka tekstu” a czym „wyższa krytyka”?

Czym jest problem synoptyczny?

Co to jest odnowienie poprzez chrzest?

Czym jest chrzest za zmarłych?

Dekonstrukcjonizm- czy jest to wiarygodny sposób interpretacji Biblii?

Co to jest święty śmiech?

Czy Jezus jest Michałem Archaniołem?

Czy Jezus i szatan są braćmi?

Na czym polega nauczanie mówiące o "Królestwie Niebieskim tu i teraz"?

Co to jest Ruch Późnego Deszczu?

Co to jest chrześcijańska teologia liberalna?

Czy koncepcja osobistego proroctwa jest biblijna?

Czy powoływanie się na krew Jezusa jest biblijne?

Co to jest chrześcijaństwo postmodernistyczne?

Kim jest Królowa Niebios?

Co to jest świecki humanizm?

Czym jest ruch "Duchowej formacji"?

Co to jest Teoria Omdlenia? Czy Jezus przeżył ukrzyżowanie?

Czym jest Toronto Blessing (Błogosławieństwo Toronto)?

Czy Słowo Wiary jest ruchem biblijnym?

Czym jest zbiorowe zbawienie?

Czym jest zbawienie warunkowe?

Co to jest relatywizm kulturowy?

Czy uzdrowiciele wiarą rzeczywiście istnieją? Czy uzdrowiciel wiarą uzdrawia tą samą mocą co Jezus?

TCo to jest ewangelia włączeniaitle?

Czy jest jakaś moc w pozytywnym myśleniu?

Co to jest demitologizacja? Czy Biblia potrzebuje być demitologizowana?

Co to jest hipoteza dokumentalna?

Kim są fałszywi apostołowie?

Co to jest deizm? W co wierzą wyznawcy deizmu?

Czy koncepcja chi jest spójna z wiarą chrześcijańską?

Czy zbawienie z łaski w połączeniu z uczynkami jest fałszywą ewangelią?

Co to jest fałszywa doktryna?

Co to jest Ruch Korzeni Hebrajskich?

Co to jest henoteizm/ monolatryzm/ monolatria?

Jaka jest definicja herezji?

Jak chrześcijanie powinni reagować, gdy ktoś twierdzi, że jest Jezusem reinkarnowanym?

Czy chrześcijanie są "małymi bogami"?

Czy koncepcja Matki Natury jest biblijna?

Czym jest chrześcijaństwo Pawłowe?

Czy nauczanie "ogłoś to i domagaj się tego z wiarą jest biblijne?

Co to jest służba prorocza?

Co to jest ziarno wiary? Czym jest ofiarowanie ziarna wiary?

Co to jest kinizm?

Co to jest modalizm/ monarchizm modalistyczny?

Co to jest teologia procesu?

Czy istnieje moc w pozytywnym wyznawaniu?

Czym jest medytacja transcendentalna?

Czy wszyscy kaznodzieje głoszący ewangelię sukcesu są szarlatanami lub fałszywymi nauczycielami?

Kim są anielscy ludzie? Czy idea anielskich ludzi jest biblijna?

Czym jest "uważność" (mindfulness)? Czy chrześcijanin powinien angażować się w mindfulness?

Czym jest chrześcijański panteizm?

Co mówi Biblia o telepatii lub psychokinezie?

Czym są liczby anielskie? Co to znaczy, gdy wielokrotnie widzisz te same liczby?

Czym jest doketyzm? Dlaczego wczesny Kościół tak zdecydowanie potępił doketyzm jako herezję?

Czym jest teologia dominacji / teonomia / chrześcijański rekonstrukcjonizm?

Czym jest teoria halucynacji?

Czy bycie pijanym w Duchu jest biblijnym doświadczeniem?

Czy jest możliwe, aby złoty pył opadł podczas nabożeństwa w kościele?

Czy istnieje niebiańska matka?

Czym są święte magiczne włosy?

Jak chrześcijanin powinien reagować na ludzi, którzy twierdzą: Widziałem Jezusa?

Kim jest Joel Osteen i czy jego nauki są biblijne?

Czym jest monofizytyzm? Czym jest eutychianizm?

Czym jest nowe namaszczenie?

Czym jest prorocze uwielbienie?

Czym jest "Tajemnica? Czym jest prawo przyciągania?

Czy chrześcijanie powinni dążyć do duchowego oświecenia?

Czym jest połączenie dusz? Czy dusza może być połączona z inną duszą?

Czym jest transcendentalizm?

Na czym polega transmigracja dusz?

Czym jest duchowa teologia?

Can a Christian worship God using church music with unbiblical teachings?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Fałszywych Doktryn
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries