settings icon
share icon
Pytanie

Na czym polega nauczanie mówiące o "Królestwie Niebieskim tu i teraz"?

Odpowiedź


Teologia mówiąca o "Królestwie Niebiańskim tu i teraz" jest poglądem powstałym w protestanckim ruchu charyzmatycznym, głównie w Stanach Zjednoczonych. Zwolennicy "Królestwa tu i teraz" wierzą, że Bóg stracił kontrolę nad światem na rzecz szatana, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli. Według tej koncepcji, od tego czasu Bóg próbuje odzyskać kontrolę nad światem przez odszukiwanie specjalnych grup wierzących - znanych jako "ludzi przymierza", "zwycięzców" czy "Armii Joela" - i poprzez tych ludzi, instytucje społeczne (włączając w to rządy czy sądownictwo) ponownie zostaną podporządkowane autorytetowi Boga. Wierzą oni, że skoro wierzący są napełnieni tym samym Duchem Świętym którym był napełniony Jezus, to posiadamy pełny autorytet w niebie i na ziemi; mamy moc wiary aby przywoływać do istnienia rzeczy których nie ma i w ten sposób możemy sprowadzić Wiek Królestwa.

Wśród najbardziej kontrowersyjnych założeń tej teologii jest wiara, że świeckie czy niechrześcijańskie społeczności nigdy nie osiągną sukcesu. Dlatego też nauczanie "Królestwa tu i teraz" sprzeciwia się rozdziałowi państwa od kościoła. Inne założenie w tej teologii zakłada, że skoro jesteśmy Ciałem Chrystusa, to jesteśmy Chrystusem. Innymi słowy mamy Jego boską naturę. "Królestwo tu i teraz" odrzuca również Pochwycenie Kościoła, którym według nich będzie pochwycenie czy zachwyt jaki odczują wierzący, gdy Pan powróci i przejmie od nich Królestwo. Innymi słowy, każdy zostanie "owładnięty" emocjami gdy On powróci. Poza tym wśród tych niebiblijnych twierdzeń jest przekonanie, że wszystkie proroctwa odnoszące się do przyszłości Izraela - zarówno Starego jak i Nowego Testamentu - dotyczą Kościoła.

Teologia "Królestwa tu i teraz" postrzega Drugie Przyjście Jezusa w dwóch etapach: pierwszy etap, przez fizyczną obecność wierzących (szczególnie przez obecność dzisiejszych apostołów i proroków), później osobiście, aby przejąć Królestwo z rąk "zwycięzców". Przed Drugim Przyjściem, zwycięzcy muszą oczyścić ziemię od wszystkich złych wpływów. "Królestwo tu i teraz" utrzymuje, że Jezus nie może powrócić dopóki wszyscy Jego wrogowie nie padną u stóp Kościoła (co przypuszczalnie dotyczy także śmierci).

Chociaż są ludzie, którzy wierzą tylko w niektóre rzeczy głoszone przez "Królestwo tu i teraz", to jednak mają coś wspólnego z nauczaniem przedstawionym powyżej, które istnieje poza głównym nurtem chrześcijaństwa, a któremu w całości zaprzecza Pismo. Po pierwsze idea, że Bóg "stracił kontrolę" nad czymkolwiek jest niedorzeczna, szczególnie pomysł jakoby Bóg potrzebował człowieka, aby mógł odzyskać tą utraconą kontrolę. On jest suwerennym Panem wszechświata, absolutnie święty, doskonały pod każdym wzgledem. On ma zupełną kontrolę nad wszystkimi rzeczami - w przeszłości, w teraźniejszości jak i w przyszłości - i nic nie może się wydarzyć poza Jego wiedzą i przyzwoleniem. Wszystko toczy się zgodnie z Jego boskim planem i celem, żadna molekuła nie porusza się z własnej woli. "Jeżeli Pan Zastępów to postanowił, któż to unicestwi? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?" (Ks. Izajasza 14,27). Jeśli chodzi o ludzi, którzy mają "moc wiary aby wypowiadać i powoływać do istnienia rzeczy które nie istnieją", to ta moc należy tylko do Boga, który nie obejdzie się łaskawie z tymi, którzy próbują uzurpować sobie tą moc. "Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do winy, weźcie to do serca, wy odstępcy! Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię." (Izajasza 46,8-11)

Ich odrzucenie Pochwycenia kościoła jest również niebiblijne. Wytłumaczenie, że pochwycenie jest niczym innym jak tylko uniesieniem emocjonalnym bożych ludzi, ignoruje fakt, że termin "caught up" jest idiomem występujacym w języku angielskim a nie greckim. Zostałem "pochwycony" ("caught up") przez film (lub inne rozrywki) nie jest równoznaczne z wyrażeniem "harpazo" z 1 Tesaloniczan 4,17, 2 Koryntian 12,2-4 i Ks. Objawienia 12,5, użyte do opisania fizycznego pochwycenia do nieba; a także Dzieje Apostolskie 8,39, gdzie Filip został w sposób fizyczny "pochwycony" przez Ducha i przeniesiony w inne miejsce.

Jeśli chodzi o to, że jesteśmy Chrystusem i mamy boską naturę, to nie jesteśmy Chrystusem, mimo że wprowadzamy w życie Jego boską naturę (2 Piotra 1,4) podczas zbawienia dzięki obecności Ducha Świętego w nas. Chrystus jednak jest drugą Osobą Trójcy i nikt nie może stać się Bogiem. To jest kłamstwo pochodzące od ojca kłamstwa, szatana, który już w Ogrodzie Eden kusząc Ewę powiedział "będziecie jak Bóg" (1 Ks.Mojżeszowa 3,5).

Idea, że Kościół zastąpił Izrael oraz to, że wypełnienie proroctw dotyczących Izraela wypełni się na kościele, znana jest jako teologia zastępstwa i jest niebiblijna. Obietnice dotyczące Izraela zostaną wypełnione na Izraelu, nie na Kościele. Boże błogosławieństwa dotyczące Izraela są wieczne i nieodwołalne.

W końcu, drugie przyjście Chrystusa będzie miało miejsce wtedy gdy On, a nie człowiek, pokona Jego wrogów i położy wszystko pod Jego stopy. Opis drugiego przyjścia w Ks. Objawienia w 19 rozdziale jest opisem dotyczącym potężnego wojownika, który przychodzi aby wszystko naprawić, a nie pojawia się na ziemi, gdy jest już oczyszczona i przygotowana na jego rządy. Werset 15 jest jasny w swoim przesłaniu: "A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego." Skoro ziemia została "oczyszczona z wszelkich złych wpływów", tak jak w to wierzą zwolennicy "Królestwo tu i teraz", to z jakiego powodu Jezus będzie potrzebował ostrego miecza, którym pobije narody i dlaczego gniew Boga wciąż ciąży nad nimi?

Teologia "Królestwa tu i teraz" jest kolejną w długiej kolejce, fałszywą, niebiblijną i wprowadzającą w błąd filozofią człowieka, którego próżna wyobraźnia dąży do uczłowieczenia Boga i ubóstwienia człowieka. Powinniśmy unikać takiego nauczania.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Na czym polega nauczanie mówiące o "Królestwie Niebieskim tu i teraz"?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries