settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest chrześcijańska teologia liberalna?

Odpowiedź


W nauczaniu "chrześcijaństwa liberalnego", które w ogóle nie jest nauczaniem chrześcijańskim, podkreślane jest znaczenie rozumu człowieka, który traktowany jest jako ostateczny autorytet. Liberalni teologowie starają się pogodzić chrześcijaństwo ze świecką nauką i "współczesnym sposobem myślenia". Czyniąc tak, traktują naukę jako wszechwiedzącą a Biblię pełną bajek i błędów. Pierwsze rozdziały 1 Księgi Mojżeszowej zredukowane są do poezji i fantazji, które mają jakieś przesłanie, jednak nie mogą być traktowane w sposób dosłowny (mimo, że Jezus odnosząc się do tych rozdziałów, traktował je literalnie). Człowiek nie jest postrzegany jako totalnie zdeprawowany, przez co teologia liberalna ma optymistyczne spojrzenie na to, co do przyszłości ludzkości. Podkreślana jest również ewangelia społeczna, podczas gdy odrzuca się zdolność upadłego człowieka do jej wypełnienia. Nieważnym staje się zbawienie człowieka z jego grzechów oraz kara w piekle; najważniejszą rzeczą jest to w jaki sposób człowiek traktuje bliźniego. "Miłość" bliźniego staje się kwestią najważniejszą. Rezultatem takiego rozumowania liberalnych teologów są poniższe doktryny nauczane przez liberalnych pseudo-chrześcijańskich teologów:

1) Biblia nie jest "natchnionym Słowem Boga" i posiada błędy. Z powodu tej wiary, człowiek (liberalni teolodzy) muszą sami określać, które nauczanie jest poprawne a które nie. Wiara, że Biblia jest "zainspirowana" (w pierwotnym tego słowa znaczeniu) przez Boga, jest kultywowana tylko przez ludzi prostych. Pogląd ten w pełni przeczy fragmentowi z 2 Tymoteusza 3,16-17: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

2) Narodzenie Chrystusa z dziewicy jest mitologicznym, fałszywym nauczaniem. To bezpośrednio przeczy fragmentom z Ks. Izajasza 7,14 oraz Ew. Łukasza 1.34-35

3) Jezus nie powstał z martwych w fizycznym ciele. To przeczy wszystkim opisom zmartwychwstania zawartych w czterech ewangeliach oraz wykładni całego Nowego Testamentu.

4) Jezus był dobrym nauczycielem moralności, ale jego uczniowie i uczniowie uczniów zmienili historię Jego życia tak jak to jest teraz zapisane w Piśmie (nie było "ponadnaturalnych" cudów), ewangelie zostały spisane wiele lat po opisywanych wydarzeniach i są przypisane tylko wczesnym uczniom po to aby podwyższyć rangę ich nauczania. Stoi to w sprzeczności z przesłaniem 2 Listu do Tymoteusza i doktryną ponadnaturalnego zachowania Pisma przez Boga.

5) Piekło nie jest prawdziwe. Człowiek nie jest zgubiony przez swoje grzechy i nie jest skazany na jakiś przyszły sąd i karę braku społeczności z Chrystusem. Człowiek może sobie samemu pomóc; nie potrzebna jest ofiara śmierci Chyrstusa, ponieważ kochający Bóg nie mógłby posłać ludzi do takiego miejsca jak piekło, a człowiek nie rodzi się w grzechu. Twierdzenie to stoi w sprzeczności z samym Jezusem, który stwierdził, że to On sam jest Drogą do Boga, przez jego przebłagalną śmierć (Ew. Jana 14,6).

6) Większość autorów biblijnych nie są tymi, którym tradycyjnie przypisuje się autorstwo ksiąg. Na przykład, Mojżesz nie napisał pierwszych pięciu ksiąg Biblii. Księga Daniela ma dwóch autorów, ponieważ niemożliwe jest aby szczegóły "proroctw" z końcowych rozdziałów mogły być znane przed czasem; musiały być spisane po opisywanych wydarzeniach. Ten sam sposób myślenia odnoszą również do ksiąg Nowego Testamentu. Koncepcje te stoją w sprzeczności nie tylko z Pismem, ale również z historycznymi dokumentami, które potwierdzają istnienie wszystkich tych ludzi, których odrzucają liberałowie.

7) Najważniejszą rzeczą dla człowieka jest "kochać" swojego bliźniego. Kochać w każdej sytuacji nie jest tym o czym mówi Biblia, że jest dobre, ale to, co liberalni teologowie uznają za dobre. Idea ta odrzuca doktrynę o totalnej deprawacji człowieka, która stwierdza, że człowiek nie jest w stanie robić nic dobrego ani też kochać (Ks. Jeremiasza 17,9) dopóki nie zostanie on odkupiony przez Chrystusa i obdarowany nową naturą (2 Koryntian 5,17).

Jest wiele wypowiedzi Pisma przeciwko tym, którzy odrzucają bóstwo Chrystusa (2 Piotra 2,1) (co też czynią liberalni chrześcijanie); głosząc inną ewangelię aniżeli tą, którą głosili apostołowie (Galacjan 1,8) (to właśnie robią liberalni teologowie, odrzucają konieczność odkupieńczej śmierci Chrystusa i głoszą w zamian ewangelię społeczną). Biblia potępia tych, którzy nazywają dobrem zło a złem dobro (Ks. Izajasza 5,20) (czynią tak niektóre kościoły liberalne, akceptując homoseksualizm jako alternatywny styl życia, podczas gdy Biblia potępia taką praktykę).

Pismo przemawia przeciwko tym, którzy wołają "pokój, pokój" podczas gdy pokoju nie ma (Ks. Jeremiasza 6,14) (to właśnie robią liberalni teologowie gdy mówią, że człowiek może osiągnąć pokój z Bogiem bez ofiary Chrystusa na krzyżu, i że człowiek nie musi się obawiać przyszłego sądu przed Bogiem). Słowo Boże mówi o czasie, gdy ludzie będą przybierali pozór pobożni, zaprzeczając równocześnie jej mocy (2 Tymoteusza 3,5) (tak robią liberalni teologowie gdy mówią, że jest w człowieku jakaś wewnętrzna dobroć, która nie potrzebuje odrodzenia przez Ducha Świętego przez wiarę w Chrystusa). Pismo przemawia także przeciwko tym, którzy służą idolom zamiast jedynemu, prawdziwemu Bogu (1 Ks. Kronik 16,26) (tak robi liberalne chrześcijaństwo, które tworzy fałszywego boga zgodnie ze swoimi upodobaniami zamiast czcić takiego Boga jaki jest opisany w całej Biblii).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest chrześcijańska teologia liberalna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries