settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest deizm? W co wierzą wyznawcy deizmu?

Odpowiedź


Deizm jest zasadniczo poglądem w którym istnieje Bóg, ale nie jest on bezpośrednio zaangażowany w świat. Deizm postrzega Boga jako wielkiego "zegarmistrza", który stworzył świat, nakręca go i pozostawia. Wyznawcy deizmu wierzą, że Bóg istnieje i stworzył świat, ale nie wpływa na swoje stworzenie. Wyznawcy deizmu zaprzeczają Trójcy, natchnieniu Pisma Świętego, boskości Chrystusa, cudom i wszelkim ponadnaturalnym dziełom odkupienia czy zbawienia. Deizm postrzega Boga jako nie troszczącego się i niezaangażowanego. Thomas Jefferson był znanym deistą, odnoszącym się często w swoich pismach do "Opatrzności."

Deizm jest zdecydowanie niebiblijny. Biblia pełna jest relacji o cudach. Biblia jest, w rzeczywistości, całkowicie relacją Boga wpływającego na swoje stworzenie. Ks. Daniela 4.34-35 relacjonuje, "bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą; według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz?" Świat, historia i ludzkość są "gliną" w rękach Boga. Bóg ich formuje i kształtuje według swojego uznania (Rzymian 9.19-21). Ostateczne działanie Boga "ingerującego" w swoje stworzenie nastąpiło wtedy, gdy przyjął postać cielesną w Osobie Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 1.1, 14; 10.30). Jezus Chrystus, Bóg w ciele, umarł aby odkupić swoje stworzenie od grzechu, który sami na siebie sprowadziliśmy (Rzymian 5.8; 2 Koryntian 5.21).

Łatwo jest zrozumieć, jak deizm można uznać za stanowisko „logiczne.” Istnieje kilka rzeczy w tym świecie, które wydają się wskazywać na Boga, który nie jest zaangażowany w sprawy świata. Dlaczego Bóg dopuszcza, aby działy się złe rzeczy? Dlaczego Bóg dopuszcza, aby niewinni cierpieli? Dlaczego Bóg dopuszcza złych ludzi do władzy? Idea niezaangażowanego Boga wydaje się odpowiadać na te dylematy. Jednak Biblia nie przedstawia Boga jako nieaktywnego czy nie troszczącego się. Biblia przedstawia Boga jako suwerennego oraz w całości niezrozumiałego. Nie jest możliwe, abyśmy w pełni zrozumieli Boga i jego ścieżki. Rzymian 11.33-34 przypomina nam, "O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?" W Ks. Izajasza 55.9 Bóg stwierdza, "Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi."

Nasza niezdolność pełnego zrozumienia Boga i jego dróg nie powinna sprawić, że zwątpimy w jego istnienie (ateizm i agnostycyzm) czy poddamy w wątpliwość jego zaangażowanie w świat (deizm). Bóg istnieje i jest bardzo aktywny w świecie. Wszystko, co się dzieje jest przedmiotem Jego suwerenności i władzy. W rzeczywistości, On nastraja wszystko, aby wypełnić swój boski, suwerenny plan. "Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Przyzywam ze Wschodu drapieżcę, człowieka upatrzonego z dalekiej krainy. Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana" (Ks. Izajasza 46.10-11). Deizm jest zdecydowanie niebiblijny. Deistyczny pogląd na Boga jest po prostu nieudaną próbą wyjaśnienia niewyjaśnionego.EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest deizm? W co wierzą wyznawcy deizmu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries