settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest Królowa Niebios?

Odpowiedź


Wyrażenie "królowa niebios" pojawia się w Biblii dwukrotnie, oba te fragmenty znajdują się w Ks. Jeremiasza. W pierwszym przypadku Izraelici zaangażowali się w coś co sprowokowało Pana do gniewu. Całe rodziny praktykowały kult bałwochwalczy. Dzieci zbierały drewno a mężczyźni budowali z niego ołtarze, aby czcić fałszywych bogów. Kobiety wyrabiały ciasto i piekły placki dla "Królowej Niebios" (Ks. Jeremiasza 7,18). Tytuł ten odnosi się do Isztar, asyryjskiej i babilońskiej bogini zwanej również jako Asztarte lub Aszera. Uważano ją za żonę fałszywego boga Baala, znanego również jako Moloch. Motywacją kobiet aby czcić Aszerę było to, iż była ona boginią płodności, dlatego tak bardzo była czczona wśród kobiet, uwielbienie dla "królowej niebios" było niezwykle rozpowszechnione wśród pogańskich cywilizacji. Niestety, kult ten stał się również popularny wśród Izraelitów.

Drugim fragmentem odnoszącym się do królowej niebios jest Ks. Jeremiasza 44,17-25, w którym Jeremiasz przekazuje ludowi słowo Pana po tym jak do niego przemówił. Przypomina im, że ich nieposłuszeństwo i bałwochwalstwo bardzo rozgniewało Pana i zapowiada sąd i nieszczęście. Jeremiasz ostrzega ich, że jeśli się nie upamiętają spotka ich jeszcze większe nieszczęście. Ludzie odpowiedzieli Jeremiaszowi, że nie mają zamiaru przestać czcić innych bogów oraz, że będą nadal wylewać napoje aby je ofiarować królowej niebios, posunęli się nawet do tego, że prosili Aszerę o pokój i szczęścia, którym niegdyś się cieszyli za sprawą Bożej łaski i miłosierdzia.

Nie wiadomo gdzie narodził się pomysł, że Aszera jest "żoną" Jahwe, jednak łatwo zauważyć jak mieszanie pogaństwa wywyższającego boginię wraz z uwielbieniem dla Króla niebios - Bogiem Jahwe, prowadzi do połączenia Boga i Aszery. A ponieważ kult Aszery związany jest z seksualnością (płodnością, prokreacją, prostytucją świątynną), to końcowym efektem relacji tego zdeprawowanego umysłu staje się kult seksualnej strony człowieka. To oczywiste, że idea "królowej niebios" jako małżonki czy kochanki Króla niebios jest bałwochwalcza i niebiblijna.

Nie ma królowej niebios. Nigdy nie było królowej niebios. Na pewno jest Król Niebios, Pan Zastępów, Jahwe. On sam panuje w niebie. Z nikim nie dzieli swej władzy czy swojego tronu, czy swojego autorytetu. Idea, że Maria, matka Jezusa jest królową niebios nie ma żadnych podstaw biblijnych, a wynika tylko z wywodów księży i papieży Kościoła Rzymsko- katolickiego. Maria na pewno była bogobojną młodą kobietą, wspaniale pobłogosławioną przez to, że została wybrana aby urodzić Zbawiciela świata, jednak w żaden sposób nie była boginią czy też bezgrzeszną, i nie powinniśmy jej czcić jako Boga czy modlić się do niej. Wszyscy naśladowcy Boga odrzucają uwielbienie samych siebie. Piotr i apostołowie zabronili ich czcić (Dzieje Apostolskie 10,25-26; 14,13-14). Aniołowie święci również zabraniają aby ich czcić (Objawienie 19,10; 22,9). Odpowiedź jest zawsze taka sama: "Czcij Boga!" Ofiarować uwielbienie, cześć komuś innemu jak tylko Bogu jest po prostu bałwochwalstwem. Słowa Marii w "Magnificat" (Ew. Łukasz 1,46-55) wskazuje nam, że ona nigdy nie myślała o sobie jako "nieskazitelnej" czy tej, dla której należy się jakaś cześć, ale zamiast tego ufała Bożej łasce ku zbawieniu: "rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim." Tylko grzesznicy potrzebują Zbawiciela i Maria dostrzegała tą potrzebę również w sobie.

Ponadto, sam Jezus łagodnie zganił kobietę, która powiedziała "Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś" (Ew. Łukasza 11,27), odpowiadając jej, "Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go." Czyniąc tak, ograniczył jakąkolwiek tendencję aby wywyższać Marię jako obiekt kultu. Mógł po prostu powiedzieć "Tak, niech będzie błogosławiona Królowa Niebios!" Jednak tego nie uczynił. Potwierdzał tą samą prawdę jaką podaje Biblia - nie ma królowej niebios a jedyne biblijne odniesienia do "królowej niebios" odnoszą się do bogini z bałwochwalczej, fałszywej religii.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest Królowa Niebios?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries