settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest dualizm?

Odpowiedź


W teologii, koncepcja dualizmu zakłada że istnieją dwie różne wartości- dobro i zło- które reprezentują równe sobie siły. W dualizmie chrześcijańskim, Bóg reprezentuje wartość dobra, natomiast szatan wartość zła.

Mimo, iż szatan posiada jakąś moc, to jednak nie jest ona równa tej, którą posiada Bóg Wszechmocny, gdyż szatan został stworzony przez Boga jako anioł, który mu się sprzeciwił i upadł (Księga Izajasza 14.12-15; Księga Ezechiela 29.13-17). Tak jak mówi Pismo Święte, „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4.4). Zgodnie z Pismem Świętym, nie istnieje dualizm, nie ma sił które są sobie przeciwne i posiadają taką samą moc- nazwaną dobrem i złem. Dobro, reprezentowane przez Boga Wszechmocnego, jest bez wątpienia największą siłą wszechświata. Zło, reprezentowane przez szatana jest nieporównywalnie słabszą siłą, nie jest równe wartości dobra. Zło będzie pokonane w walce z dobrem, gdyż Bóg Wszechmocny, jest kwintesencją dobra, tylko On ma wszelką moc, a nie szatan.

Jakakolwiek doktryna postrzegająca dobro i zło jako równe sobie i zwalczające się siły, jest sprzeczna ze stanowiskiem biblijnym, które wskazuje że Bóg Wszechmogący reprezentujący dobro, jest siłą absolutnie nadrzędną w całym wszechświecie. A skoro szatan nigdy nie był i nigdy nie będzie Bogu równy, toteż jakakolwiek doktryna która mówi coś innego, jest nauczaniem fałszywym. Fakt, że szatan został wyrzucony z nieba za usiłowanie zajęcia Bożej pozycji, nie oznacza że przestał próbować dorównać Bogu czy go przezwyciężyć, co dokumentują także podstawowe założenia dualizmu, wywodzącego się głównie z filozofii i mądrości ludzkiej.

W naszym wszechświecie nie istnieje dualizm. Istnieje tylko jedna, nadrzędna siła, którą jest Bóg Wszechmogący przedstawiony w Biblii. Zgodnie z dowodami biblijnymi, istnieje jedna wszechmocna siła, a nie dwie. Zatem, jakakolwiek doktryna dualistyczna, zawierająca się w stwierdzeniu że istnieją dwie, równe sobie siły, wzajemnie się zwalczające (dobro i zło) jest doktryną fałszywą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest dualizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries