settings icon
share icon
Pytanie

Czym są święte magiczne włosy?

Odpowiedź


Doktryna świętych magicznych włosów (HMH) to raczej sarkastyczna nazwa nadana nauczaniu, że długie, nieobcięte włosy kobiety zapewniają jej nadprzyrodzoną moc, ochronę i autorytet. To błędne nauczanie nabrało rozpędu w grupach apostolskich, świętości i jedności w ramach ruchu zielonoświątkowego. Doktryna świętych magicznych włosów opiera się w dużej mierze na 1 Koryntian w rozdziale 11, który omawia nakrycia głowy dla kobiet, a zwłaszcza werset 10, który mówi: "Z tego powodu kobieta powinna mieć władzę nad własną głową, ze względu na aniołów".

Najlepiej jest interpretować 1 Koryntian rozdziale 11 w kontekście ówczesnej kultury. Jednak niektórzy zielonoświątkowcy mocno wierzą, że chrześcijanki nie powinny ścinać włosów. Zazwyczaj włosy są upięte w kok lub splecione w warkocz. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że kobieta nie ścina włosów i nigdy nie popieralibyśmy nauczania, że kobieta musi ścinać włosy; jednak słowa Pawła do Koryntian nie powinny być używane jako nakaz dla wszystkich kobiet. W rzeczywistości słowo "włosy" nie występuje nawet w 1 Koryntian 11.10.

Zgodnie z doktryną świętych magicznych włosów, kobieta z długimi włosami jest "obserwowana przez anioły" z powodu "chwały" jej długich włosów (zob. 1 Koryntian 11.15). A kiedy rozpuszcza włosy, jej chwała wzrasta, podobnie jak jej rzekoma duchowa moc. Wierzący w święte magiczne włosy twierdzą, że kobieta może rozpuścić włosy, aby dokonać większych cudów. Według nich, jeśli położy włosy na ołtarzu lub na spisanych prośbach modlitewnych podczas modlitwy, jej modlitwy zostaną wysłuchane. Mówią, że jeśli rozłoży swoje włosy na danej osobie, osoba ta może łatwiej otrzymać Ducha Świętego - "nakładanie włosów", jak to jest nazywane. Zwolennicy świętych magicznych włosów twierdzą, że kobieta "potrząsająca włosami na wietrze" może zagwarantować wszelkiego rodzaju cudowne rezultaty, od zbawienia utraconych bliskich, przez uzdrowienie chorób, po odzyskanie utraconych romantycznych uczuć. Święte magiczne włosy rzekomo mają nawet moc nad złymi duchami, a diabeł boi się mocy nieobciętych włosów.

Zgodnie z doktryną świętych magicznych włosów, jeśli kobieta ścina włosy, traci swoją tożsamość jako "kobieta apostolska", traci autorytet w sferze duchowej i naraża siebie i swoją rodzinę na niebezpieczeństwo. Kobiety są ostrzegane, że ścięcie włosów oznacza sprowadzenie na siebie nieszczęścia i żalu. Po obcięciu włosów nie ma sposobu na odzyskanie pierwotnego "namaszczenia".

Powinno być oczywiste, że doktryna świętych magicznych włosów jest niebiblijna. Problem polega na tym, że są ludzie, którzy szczerze i z dobrymi intencjami w nią wierzą. Praktyka rozpuszczania włosów w celu uzyskania większej mocy duchowej nie ma absolutnie żadnego autorytetu biblijnego i ma więcej wspólnego z Wicca i okultyzmem niż z chrześcijaństwem. Stan zewnętrzny nie odpowiada automatycznie stanowi wewnętrznemu. Kobieta z długimi włosami może być zżerana przez pożądanie, nienawiść lub zazdrość od wewnątrz. Kobieta z krótkimi włosami może być wypełniona owocem Ducha.

Moc należy do Boga (Psalm 62.11). Wszelka moc, którą posiadamy, pochodzi z działania Ducha Świętego w naszym życiu. Ufanie długości włosów, obrzezaniu lub jakimkolwiek innym atrybutom fizycznym odrywa nas od polegania na Bogu i wiary w Jezusa Chrystusa. Nawet w przypadku Samsona moc nie pochodziła z jego włosów, ale z faktu, że "Duch Pański zstąpił na niego z mocą" (Ks. Sędziów 15.14). Zawsze mamy tendencję do opierania się na własnym zrozumieniu i poleganiu na sobie. Bez względu na to, jak wiele anegdotycznych dowodów jest przedstawianych na ich korzyść, święte magiczne włosy są błędną nauką, która nie ma podstaw w Piśmie Świętym. Uważajmy, "abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki" (Efezjan 4.14).EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są święte magiczne włosy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries