Czy Jezus jest Michałem Archaniołem? 

Pytanie: Czy Jezus jest Michałem Archaniołem?

Odpowiedź:
Jezus nie jest Michałem Archaniołem. Biblia nigdzie nie wskazuje jakoby Jezus był Michałem (ani jakimkolwiek innym aniołem). Hebrajczyków 1.5-8 wskazuje na jasne rozróżnienie pomiędzy Jezusem a aniołami: "Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego." Hierarchia nieba jest w przejrzysty sposób określona w tym fragmencie- anioły czczą Jezusa, który- będąc Bogiem- godzien jest uwielbienia. W Piśmie Świętym żaden anioł nigdy nie jest czczony; zatem Jezus (godzien czci i uwielbienia) nie może być Michał ani żadnym innym aniołem (które nie są godne uwielbienia). Aniołowie nazwani są synami Boga (1 Ks. Mojżeszowa 6.2-4; Ks. Joba 1.6, 2.1,38.7), ale Jezus jest Synem Bożym (Hebrajczyków 1.8; Ew. Mateusza 4.3-6).

Michał Archanioł jest prawdopodobnie najwyżej postawionym aniołem. Michał jest jedynym aniołem, który w Biblii określany jest "Archaniołem" (Judy werset 9). Michał Archanioł jest jednak tylko aniołem. On nie jest Bogiem. W przejrzysty sposób to rozróżnienie w mocy i autorytecie pomiędzy Jezusem i Michałem można dostrzec poprzez porównanie fragmentów Ew. Mateusza 4.10, gdzie Jezus napomina szatana z fragmentem Judy 9, gdzie Michał Archanioł "gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu [podkreślenie dodane przez tłum.], lecz rzekł: Niech cię Pan potępi." Jezus jest wcielonym Bogiem (Ew. Jana 1.1, 14). Michał Archanioł jest potężnym aniołem, ale wciąż jedynie aniołem.Powrót na polską stronę głównąCzy Jezus jest Michałem Archaniołem?