Czy Jezus jest Michałem Archaniołem?


Pytanie: Czy Jezus jest Michałem Archaniołem?

Odpowiedź:
Jezus nie jest Michałem Archaniołem. Biblia nigdzie nie wskazuje jakoby Jezus był Michałem (ani jakimkolwiek innym aniołem). Hebrajczyków 1.5-8 wskazuje na jasne rozróżnienie pomiędzy Jezusem a aniołami: "Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego." Hierarchia nieba jest w przejrzysty sposób określona w tym fragmencie- anioły czczą Jezusa, który- będąc Bogiem- godzien jest uwielbienia. W Piśmie Świętym żaden anioł nigdy nie jest czczony; zatem Jezus (godzien czci i uwielbienia) nie może być Michał ani żadnym innym aniołem (które nie są godne uwielbienia). Aniołowie nazwani są synami Boga (1 Ks. Mojżeszowa 6.2-4; Ks. Joba 1.6, 2.1,38.7), ale Jezus jest Synem Bożym (Hebrajczyków 1.8; Ew. Mateusza 4.3-6).

Michał Archanioł jest prawdopodobnie najwyżej postawionym aniołem. Michał jest jedynym aniołem, który w Biblii określany jest "Archaniołem" (Judy werset 9). Michał Archanioł jest jednak tylko aniołem. On nie jest Bogiem. W przejrzysty sposób to rozróżnienie w mocy i autorytecie pomiędzy Jezusem i Michałem można dostrzec poprzez porównanie fragmentów Ew. Mateusza 4.10, gdzie Jezus napomina szatana z fragmentem Judy 9, gdzie Michał Archanioł "gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu [podkreślenie dodane przez tłum.], lecz rzekł: Niech cię Pan potępi." Jezus jest wcielonym Bogiem (Ew. Jana 1.1, 14). Michał Archanioł jest potężnym aniołem, ale wciąż jedynie aniołem.

English

Powrót na polską stronę główną
Czy Jezus jest Michałem Archaniołem?