settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest ruch "Duchowej formacji"?

Odpowiedź


Ruch "Duchowej formacji" jest dziś bardzo popularny. Jednakże musimy przyznać, że ruch ten na wiele sposobów odchodzi od prawdy Bożego Słowa w kierunku mistycznych form chrześcijaństwa, przenika on do pewnego stopnia prawie wszystkie ewangelikalne denominacje. Idea "Duchowej formacji" opiera się na założeniu, że jeśli będziemy praktykować pewne rzeczy to staniemy się bardziej podobni do Jezusa. Zwolennicy "Duchowej formacji" błędnie uczą, że każdy może praktykować te mistyczne rytuały i w ten sposób odnaleźć Boga w sobie.

Zbyt często zwolennicy którejś gałęzi "Duchowej formacji" wierzą, że duchowe dyscypliny przemieniają poszukujących dzięki zmianie stanu świadomości. Zwolennicy ruchu "Duchowej formacji" praktykują takie rzeczy jak: modlitwa kontemplacyjna, duchowość kontemplacyjna i chrześcijański mistycyzm.

Prawdziwa, biblijna formacja duchowa czy duchowa przemiana rozpoczyna się od zrozumienia tego, że jesteśmy grzesznikami żyjącymi daleko od Boga. Nasze wszystkie dziedziny życia zostały zarażone grzechem i z tego powodu nie możemy podobać się Bogu. Prawdziwa duchowa przemiana następuje wtedy, gdy wołamy do Boga aby On nas zmienił dzięki prowadzeniu i mocy Ducha Świętego. W końcu połowa listów Nowego Testamentu nawołuje do tego by żyć w taki sposób, aby podobać się Bogu poprzez posłuszeństwo i poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego we wszystkich sprawach życiowych. Pismo nazywa nas zbawionymi, świętymi, owcami, żołnierzami i sługami (niewolnikami) jednak również uczy nas, że tylko dzięki mocy Ducha możemy żyć zgodnie ze znaczeniem tych nazw.

Poniższe fragmenty dotyczą różnych aspektów duchowej formacji, działania Boga w życiu wierzących:

"Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci" (Rzymian 8,29). Mamy tutaj cel przemiany: abyśmy byli jak Chrystus.

"My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem" (2 Koryntian 3,18). Jest to część fragmentu, który uczy nas, że jesteśmy zmieniani na obraz Chrystusa nie przez przestrzeganie jakichś zasad i praw, ale przez podążanie za Duchem przez wiarę.

"Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca" (Tytusa 3,3-7).

Tutaj apostoł Paweł przypomina nam nasze życie przed uwierzeniem Chrystusowi i po uwierzeniu. Odpowiedzieliśmy na "dobroć i miłość Boga" ukazaną nam w śmierci Chrystusa za nasze grzechy. Odwróciliśmy się od naszych grzechów a teraz podążamy za Duchem, który nas prowadzi i uzdalnia do lepszego życia jako dzieci Boże. Zostaliśmy przemienieni dzięki "odrodzeniu i odnowieniu przez Ducha Świętego" (werset 5). To jest właśnie prawdziwa duchowa formacja - odnowienie naszego ducha przez Jego Ducha na obraz Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest ruch "Duchowej formacji"?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries