settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest teologia procesu?

Odpowiedź


Teologia procesu opiera się na filozofii, że jedynym absolutem, który istnieje w świecie jest zmiana. Zatem, Bóg również ciągle się zmienia. Poznając Biblię, szybko możemy dojść do wniosku, że teologia procesu jest fałszywa. Ks. Izajasza 46.10 bezsprzecznie odnosi się do suwerenności Boga i niezmiennej jego natury: "Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę." Jezus Chrystus, druga Osoba Trójcy Świętej jest również niezmienna: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" (Hebrajczyków 13.8). Biblia jasno naucza, że jego plany się nie zmieniają tak jak kaprysy zwykłych ludzi (Psalm 33.11). U Boga "nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia" (Jakuba 1.17). Jednak teologia procesu nie uznaje Biblii jako natchnionego Słowa czy naszego ostatecznego autorytetu.

Biblia wyraża wiele atrybutów, wartości i cech Boga. To dotyczy jego świętości (Ks. Izajasza 6.3; Ks. Objawienia 4.8); suwerenności (1 Kronik 29.11; Ks. Nehemiasza 9.6; Psalm 83.18; Ks. Izajasza 37.20); jedności (5 Ks. Mojżeszowa 6.4); wszechobecności (Psalm 139.7-10); wszechwiedzy (Ks. Joba 28.24; Psalm 147.4-5); wszechmocy (Ks. Joba 42.1-2); samowystarczalności (2 Ks. Mojżeszowa 3.14; Psalm 36.9); wieczności (Psalm 90.2; Ks. Habakuka 1.12); stałości (Psalm 33,11; Jakuba 1.17); doskonałości (5 Ks. Mojżeszowa 32.3-4); nieskończoności (Ks. Joba 5.9; 9.10); prawdziwości (5 KS. Mojżeszowa 32.4; Psalm 86.15); miłości (1 Jana 4.8, 16); prawości (Psalm 11.7; 119.137); wierności (5 Ks. Mojżeszowa 7.9; Psalm 89.33); miłosierdzia (Psalm 102.17); łaskawości (2 Ks. Mojżeszowa 22.27; Ks. Nehemiasza 9.17, 31; Psalm 86.15; 145.17); sprawiedliwości (Psalm 111.7; Ks. Izajasza 45.21); oraz wolności (Joba 23.13; Ks. Przyp. Salomona 21.1). Bóg używa ich na świecie i aktywnie z nich dzisiaj korzysta. Bóg obejmuje całe swoje stworzenie, ale jest On osobisty i poznawalny.

Teologia procesu zaprzecza boskości Jezusa Chrystusa, mówiąc, że Jezus wewnętrznie niczym się nie różni od człowieka. Dodatkowo, filozofia humanistyczna teologii procesu naucza, że ludzkość nie potrzebuje zbawienia, podczas gdy Biblia jasno wskazuje, że bez Chrystusa człowiek jest zgubiony, bez nadziei i potępiony na wieki w piekle. Pismo Święte naucza, że Jezus Chrystus jest Bogiem (Ks. Izajasza 9.6-7; Ew. Mateusza 1.22-23; Ew. Jana 1.1, 2, 14; 20.28; Dz. Apostolskie 16.31, 34; Filipian 2.5-6; Kolosan 2.9; Tytusa 2.13; Hebrajczyków 1.8; 2 Piotra 1.1) oraz to, że bez jego śmierci w miejsce grzeszników (Rzymian 3.23; 6.23; 2 Koryntian 5.21) nikt nie mógłby nigdy być zbawionym (Ew. Jana 1.12; 3.18; 3.36; 14.6; Dz. Apostolskie 4.10-12; 16.30-31).EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest teologia procesu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries