settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest zbiorowe zbawienie?

Odpowiedź


Ogólnie mówiąc "zbawienie zbiorowe" zakłada, że "jeśli wszyscy nie jesteśmy zbawieni, to nikt z nas nie będzie zbawiony" albo "jako ludzie musimy współpracować i poświęcać się dla dobra ogółu." Innym stwierdzenie dotyczące tego czym jest zbawienie zbiorowe brzmi: "Nie mogę sam się zbawić. Muszę wykonać część mojej odpowiedzialności dzięki współpracy z grupą, nawet poświęcając siebie, aby zapewnić zbawienie innym. Dopiero wtedy będziemy wszyscy zbawieni." Pismo Święte naucza jednak bardzo wyraźnie, że zbawienie jest procesem w którym Bóg zbawia poszczególne osoby poprzez ofiarę Chrystusa na krzyżu. Każda osoba indywidualnie musi przyjść do Chrystusa, a nie zbiorowo.

Zbiorowe zbawienie jest również analogicznym połączeniem w ruchem ekumenicznym przez to, że wiele głównych nurtów kościołów protestanckich jest chętnych przyjąć katolicyzm, islam, buddyzm i mistyczne religie wschodu czy inne kulty, aby zaspokoić społeczne i moralne cele. Ich myślenie polega na tym, że jeśli tylko ludzie kochający Boga połączą siły, wygrają wojnę przeciwko bezbożnemu poganizmowi i złu obecnym w społeczeństwach, które wyzbyły się poczucia przyzwoitości moralnej. Przekonanie to zakłada, że gdy wszyscy ludzie, będą współpracowali ze sobą i poświęcali się dla dobra ogółu, to uda się pozbyć wszystkich chorób społecznych. Zwolennicy ekumenizmu twierdzą, że kościół zaangażowany jest w świętą wojnę o zachowanie wartości chrześcijańskich, które są subtelnie wplecione w nauczanie biblijne, dlatego musimy nieco wyciszyć rozbieżność naszych poglądów doktrynalnych i połączyć się w wojnie przeciwko staczającemu się światu.

Zwolennicy ekumenizmu czy zbawienia zbiorowego często cytują Ew. Jana 17 jako tekst potwierdzający ich argument. Ich założenie polega na tym, że odnoszą się do modlitwy Pana Jezusa modlącego się o każdego, aby był z nim a nie aby walczyć przeciwko sobie nawzajem. Jego modlitwa jednak dotyczyła jedynie jego uczniów- tych wszystkich, którzy kiedyś za nim podążą, wyłączając wszystkich innych- aby jego uczniowie mieli wspólną więź, jedności Ducha Świętego, który został dany w Dniu Zielonych Świąt (zobacz Dzieje Apostolskie rozdział 2). Bóg stworzył tą wspólną więź między chrześcijanami z chwilą, gdy spoczął na nich jego Duch Święty i zostali ochrzczeni Duchem w ciało Chrystusa. Paweł podsumował to w słowach z 1 Koryntian 6.17, gdy powiedział: "Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem."

Trudność koncepcji zbawienia zbiorowego polega na tym, że nie ma ona potwierdzenia w żadnym fragmencie Pisma Świętego. Jednym z błędnie rozumianych elementów tego założenia jest błędne myślenie odnośnie tego, że kościół musi się zjednoczyć w swoich wysiłkach, aby pomóc światu w uwolnieniu się od niemoralności, która skaża nasze współczesne społeczeństwo. Jednak nie znajdujemy żadnego przykładu w Nowym Testamencie, aby Jezus czy któryś z jego uczniów kiedykolwiek usiłował rozwiązać problemy społeczeństwa czy rządu. Nauczali natomiast, że zbawienie poprzez ewangelię Chrystusa dostępne jest indywidualnie, a nie zbiorowo. Chrystus dociera do serc poszczególnych osób, pukając do naszego wnętrza, abyśmy dzięki mocy i przekonaniu Ducha Świętego mogli otworzyć nasze serca na niego (1 Koryntian 2.12-16; Ks. Objawienia 3.20).

Jednym z najtrudniejszych aspektów koncepcji zbiorowego zbawienia czy ekumenizmu jest twierdzenie, że naszym celem jest toczenie walki kulturowej, mając przekonanie, że nasza ludzka moc może wpłynąć na rząd by głosowali większą grupą czy też tworzyli instytucje lub prowadzili działania lobbingu, które mogłyby bronić i wzmacniać poczucie moralności w naszym społeczeństwie. Paweł jednak jasno stwierdza, że nie na tym polega rola chrześcijanina: "Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc i drugich w błąd wprowadzając." (2 Tymoteusza 3,12-13). Nasza chrześcijańska, biblijna powinność nie ma nic wspólnego z kolektywną moralnością polityczną, organizacyjną czy religijną. Nasza powinność polega przede wszystkim na Wielkim Posłannictwie - wzywając innych do indywidualnego zbawienia przez Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest zbiorowe zbawienie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries