settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest "Tajemnica? Czym jest prawo przyciągania?

Odpowiedź


"Tajemnica", znana również jako "prawo przyciągania", to idea, że ze względu na nasze połączenie z "uniwersalną energią", nasze myśli i uczucia mają zdolność manipulowania tą energią zgodnie z naszymi upodobaniami. Według "Tajemnicy", nasze myśli i uczucia przyciągają do nas odpowiadającą im energię. Jeśli nasze myśli są negatywne, przyciągamy negatywne rzeczy. Jeśli nasze uczucia są pozytywne, przyciągamy pozytywne rzeczy. Zasadniczym przesłaniem "Tajemnicy" jest to, że wszyscy mamy moc decydowania o własnym przeznaczeniu. Twierdzi, że wszyscy możemy tworzyć własną rzeczywistość, że poprzez pełne i konsekwentne stosowanie "prawa przyciągania" możemy być tym, kim chcemy być i mieć to wszystko, co chcemy mieć.

Czy jest jakaś prawda w "Tajemnicy"? Czy prawo przyciągania jest prawdziwe? Podobnie jak w przypadku większości innych popularnych idei, "Tajemnicy" zawiera ziarno prawdy, które jest rozszerzane do niebiblijnych i nielogicznych skrajności. Na przykład tezą prawa przyciągania jest to, że nasze zdrowie fizyczne zależy od naszych myśli i uczuć. Udowodniono medycznie, że stres i zmartwienia są szkodliwe dla organizmu, podczas gdy radość i spokój faktycznie pomagają w procesie zdrowienia. Biblia zgadza się z tym: "Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało" (Ks. Przyp. Salomona 17.22; tłum. Biblia Warszawska). "Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości" (Ks. Przyp. Salomona 15.30). Gdy Dawid zmagał się z poczuciem winy za swoje złe uczynki, oświadczył: "Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień" (Psalm 32.3). Nasze myśli i uczucia mają wpływ na nasze fizyczne samopoczucie. Jednak wynika to z tego, jak Bóg zaprojektował nasze ciała - a nie z naszego połączenia z uniwersalną energią, a nasza negatywność lub pozytywność przyciąga negatywne lub pozytywne objawy fizyczne.

Drugim błędem w "prawie przyciągania" jest jego nacisk na pieniądze i bogactwo. Biblia ma wiele do powiedzenia na temat bogactwa oraz zarządzania pieniędzmi i zasobami. Ks. Przyp. Salomona 13.11 mówi: "Łatwo zdobyty majątek maleje; lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go". Podobnie Ks. Przyp. Salomona 17.16 głosi: "Na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu?". Nasz sukces finansowy zależy od naszych decyzji, ciężkiej pracy i mądrego zarządzania tym, co mamy. Bez względu na to, jak pozytywne są nasze myśli i jak skoncentrowany jest nasz umysł na bogactwie, jeśli zbudowaliśmy góry długów, rachunki będą nadal przychodzić (Ks. Przyp. Salomona 22.7). Jedyny wpływ, jaki sekret "pozytywnego myślenia" może mieć na naszą sytuację finansową, to motywowanie nas do cięższej pracy i mądrzejszego wydawania pieniędzy. Tajemnicy - i jego skupienie się na osiągnięciu bogactwa - jest bezpośrednio sprzeczne z naukami Biblii. Salomon, najmądrzejszy i najbogatszy człowiek w Biblii, zauważył: "Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością" (Ks. Kaznodziei Salomona 5.9). Jezus, który posiada wszystko, ostrzegał nas: "Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie" (Ew. Łukasza 12.15). 1 Tymoteusza 6.10 mówi to bardzo wyraźnie: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia".

Mając to na uwadze, podstawowym błędem "Tajemnicy" / prawa przyciągania, jest jego pogląd, lub jego brak, na temat Boga. W prawie przyciągania Bóg, jeśli w ogóle istnieje, jest niczym więcej niż uniwersalną energią, którą możemy manipulować za pomocą naszych myśli i uczuć. Prawo przyciągania zakłada panteistyczny (Bóg jest wszystkim) pogląd na Boga. Tajemnica zaprzecza idei osobowego Boga (z myślami, uczuciami i emocjami) i suwerennego Boga (wszechmocnego i wszechwiedzącego, doskonale kontrolującego wszystko). Głównym przesłaniem "Tajemnicy" jest to, że mamy kontrolę nad naszym własnym przeznaczeniem. Bóg wie, że prawda jest zupełnie inna: "W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było" (Psalm 139.16). Nabuchodonozor, największy król starożytnego Babilonu i główny kandydat na kogoś, kto znałby "Tajemnicę", oświadczył: "podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?" (Ks. Daniela 4.31-32).

Według zwolenników prawa przyciągania, wszyscy jesteśmy "wcieleniami Boga". Wszyscy jesteśmy własnymi bogami, zdolnymi do tworzenia własnej rzeczywistości, zdolnymi do kontrolowania własnego przeznaczenia. To kłamstwo nie jest tajemnicą i nie jest niczym nowym. Główną pokusą szatana zawsze było zdobycie wiedzy, a tym samym stanie się podobnym do Boga: "lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg" (1 Ks. Mojżeszowa 3.5). Upadek szatana z chwały był tym samym błędem: "A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym" (Ks. Izajasza 14.13-14). Przesłanie "Sekretu" jest tym samym przesłaniem, którego szatan użył, by skusić Adama i Ewę do grzechu: "Nie potrzebujesz Boga - możesz być Bogiem!". I tak jak Szatan poniesie porażkę w swoim dążeniu do bycia Bogiem (Ks. Izajasza 14.15; Ks. Objawienia 20.10), tak też wszyscy ci, którzy chcą być swoimi własnymi bogami, poniosą porażkę: "Wyście bogami (..) Lecz jak ludzie pomrzecie" (Psalm 82.6-7).

Prawdziwym "sekretem" jest to, że Bóg sprawuje kontrolę. Bóg ma dla nas suwerenny i doskonały plan. Kluczem jest zestrojenie się z Bogiem, a tym samym zrozumienie Jego serca i poznanie Jego woli. Zamiast szukać bogactwa, sławy, władzy i przyjemności (w których ostatecznie nie ma nic poza pustką), mamy szukać relacji z Bogiem, pozwalając Mu umieścić swoje doskonałe pragnienia w naszym sercu i umyśle, dostosowując nasze uczucia do Jego - a następnie spełniając pragnienia Jego i naszych serc. "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe" (Psalm 37.4-6).

Jeśli pragniesz odkryć prawdziwy sekret radosnego i satysfakcjonującego życia, przeczytaj nasz artykuł Czym jest droga zbawienia?.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest "Tajemnica? Czym jest prawo przyciągania?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries