settings icon
share icon
Pytanie

Czy zbawienie z łaski w połączeniu z uczynkami jest fałszywą ewangelią?

Odpowiedź


Apostoł Paweł sprzeciwiał się tym, którzy nauczali fałszywej ewangelii w liście do Galacjan 1.6-9: "Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!" Kwestia poruszana w kościołach w Galacji dotyczyła nauczania, że wierzący w Chrystusa muszą wypełniać Prawo Starego Testamentu (szczególnie w odniesieniu do obrzezania), aby zostać zbawionymi. Jednoznaczne stwierdzenie Pawła jest takie, że "ewangelia" łaski z połączeniem z uczynkami jest fałszywa.

Zbawienie jest zapewnione w Chrystusie jedynie z łaski przez wiarę (Efezjan 2.8-9). Żadna osoba nie jest doskonała i żadne działanie ludzkie nie może uczynić człowieka sprawiedliwym przed bezgrzesznym, świętym Bogiem. Nikt nie może zapracować lub zasłużyć na zbawienie, bez względu na to jak bardzo jest "religijny" lub jak bardzo zasłużona wydaje się praca.

Istnieje wielu szczerych chrześcijan, którzy błędnie rozumieją ewangelię łaski. To było prawdą nawet w odniesieniu do czasów Pawła. Niektórzy spośród tych, którzy oczekiwali że nawróceni poganie (chrześcijanie, którzy nie mieli żydowskich korzeni) będą przestrzegać żydowskich zwyczajów, byli prawdziwie wierzącymi ludźmi (Dz. Apostolskie 15). Byli chrześcijanami, ale w jakimś stopniu mieli błędne zrozumienie dobrowolnego daru łaski płynącego z ewangelii. Podczas Soboru w Jerozolimie, przywódcy wczesnego kościoła zachęcali chrześcijan pochodzenia pogańskiego do trwania w łasce Bożej i wskazywali jedynie na kilka ważnych wskazówek jakich powinni przestrzegać, aby zachowywać pokój w kościele.

Problem próby łączenia łaski z uczynkami trwa nadal. Jest wielu chrześcijan, którzy poznali prawdziwą, szczerą wiarę w Jezusa Chrystusa i którzy nadal wierzą, że muszą wypełniać określone uczynki, aby mieć pewność, że nie pójdą do piekła, tak jakby łaska Boga w Chrystusie nie była wystarczająca. I chociaż takie nauczanie powinno być skonfrontowane i poprawione- musimy ufać Chrystusowi, a nie sobie samym- nie oznacza to, że dana osoba nie jest zbawiona lub straciła swoje zbawienie.

Zgodnie z Galacjan 1, tych, którzy nauczają fałszywej ewangelii jakiegokolwiek rodzaju, która w Galacji dotyczyła ewangelii opartej na łasce w połączeniu z uczynkami, są przykładem "anatemy"; to znaczy, że są potępieni przez Boga. Inne fragmenty Nowego Testamentu wypowiadają się przeciwko nauczaniu fałszywej ewangelii. Na przykład, Juda napisał swój list na temat wspólnego zbawienia, aby podzielić się tym ze swoimi odbiorcami, ale uznał za konieczne zmienić tematy: "Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym" (Judy 1.3). W następnym wersecie odnosi się do tych z inną ewangelią "bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę..."

To jest prawdopodobnie najlepszy sposób opisania takiego nauczania. Ktoś może mieć niepoprawne zrozumienie kwestii zbawienia z łaski vs uczynki i nadal prawdziwie wierzyć w Chrystusa. Jednak, istnieją również bezbożni ludzie, którzy nie znają Pana i którzy nauczają fałszywej ewangelii. Te bezbożne osoby nazywa się potępionymi, ponieważ świadomie wypaczają prawdziwe przesłanie Jezusa.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy zbawienie z łaski w połączeniu z uczynkami jest fałszywą ewangelią?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries