settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie powinni dążyć do duchowego oświecenia?

Odpowiedź


Najpierw zdefiniujmy kim jest chrześcijanin. Według Biblii chrześcijanin to uczeń Chrystusa (Dz. Apostolskie 11.26), który uczynił Jezusa Chrystusa Panem swojego życia i "narodził się na nowo" w rodzinie Bożej (Ew. Jana 3.3). Sam akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana jest ostatecznym duchowym oświeceniem, ponieważ Jezus powiedział: "Ja jestem światłością świata" (Ew. Jana 8.12; 9.5). Kiedy zapraszamy Go do naszego życia, posyła On Ducha Świętego, aby zamieszkał w naszych duszach (1 Koryntian 6.19). To, co było martwe wewnątrz, ożywa; to, co było ciemne, staje się światłem. Tak więc narodzony na nowo chrześcijanin osiągnął już prawdziwe duchowe oświecenie.

Termin duchowe oświecenie ma zazwyczaj wydźwięk New Age i wschodniego mistycyzmu, wywodząc się z religii stworzonych przez człowieka, takich jak buddyzm, hinduizm i gnostycyzm. Nauczanie dobroci wewnętrznego "ja", transcendentalizmu lub kultu aniołów jest sprzeczne z Pismem Świętym (Rzymian 3.23; Kolosan 2.18). Bóg jest najwyższym Duchem i każde poszukiwanie "oświecenia" musi prowadzić do Niego przez Jego Syna, w przeciwnym razie jest to religia fałszywa (2 Ks. Mojżeszowa 20.3; Ks. Izajasza 45.5; Ew. Jana 14.6).

Celem duchowego oświecenia jest zaspokojenie ludzkiej tęsknoty za nieśmiertelnością i sensem. Ludzie próbowali zaspokoić tę tęsknotę poprzez różne emocjonalne doświadczenia, które nazywają "bogiem". Nie możemy jednak tworzyć własnych bogów. Nie możemy też zdecydować, w jaki sposób podejdziemy do prawdziwego Boga. On już istnieje, a jedynym sposobem, w jaki człowiek może Go naprawdę poznać, jest Jego Syn, Jezus Chrystus (Ew. Jana 10.30; 14.6). Z powodu naszego grzesznego stanu nie możemy zbliżyć się do świętego Boga w żaden inny sposób. NIE wszystkie drogi prowadzą do Boga, bez względu na to, jak szczery jest poszukujący (Ew. Jana 3.16-18). Jezus jest drogą. Każda religia lub ruch, który oferuje inną ścieżkę do duchowej pełni, nie prowadzi ku prawdziwemu oświeceniu, ale z dala od niego.

Bóg powiedział: "Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, gdy będziecie Mnie szukać z całego serca" (Ks. Jeremiasza 29.13). Szukamy Go, poznając Go poprzez Jego Słowo (Ew. Jana 17.17), przyjmując ofiarę Jego Syna za nasze grzechy (Rzymian 10.9) i prowadząc życie kierowane mocą Ducha Świętego (Galacjan 5.16, 25). Gdy wzrastamy w wierze, nasze zrozumienie pogłębia się (Ks. Przyp. Salomona 9.10; 2 Piotra 3.18). Zaczynamy postrzegać życie z Bożej perspektywy (Ks. Izajasza 55.8-9), a gdy jesteśmy Mu posłuszni, nabywamy mądrości (Psalm 128.1; Ks. Przyp. Salomona 2.6). W tym kontekście chrześcijanie powinni bezwzględnie dążyć do duchowego oświecenia. Poznanie Boga i dostosowanie naszej woli do Jego woli jest ostatecznym celem ludzkiej egzystencji. Im bardziej znamy Jezusa Chrystusa, tym bardziej jesteśmy oświeceni (Ew. Jana 1.4-5). Każda inna droga prowadzi jedynie do ciemności (Ew. Mateusza 22.13).EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie powinni dążyć do duchowego oświecenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries