settings icon
share icon
Pytanie

Kim są fałszywi apostołowie?

Odpowiedź


Fałszywi apostołowie są ludźmi, którzy udając przywódców chrześcijańskich, zachęcają innych, aby podążali za nimi, a potem prowadzą ich na manowce. Prawdziwy apostoł jest tym, który został "posłany" przez Boga jako ambasador Jezusa Chrystusa z boskim przesłaniem. Fałszywy apostoł jest symulantem, który nie reprezentuje prawdziwie Chrystusa i którego przesłanie jest fałszywe.

W 2 Koryntian 11 apostoł Paweł odnosi się do problemu fałszywych apostołów przedostających się do kościoła korynckiego. Opisuje fałszywych proroków jako tych, "którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy" (werset 12). 2 Koryntian jest jednym z Pawła bardziej "sarkastycznych" listów, gdzie polemizuje z kościołem, aby zdemaskować błąd, który wkradł się w ich myślenie. Przeciwstawia swoją bezinteresowną służbę z tą "super apostołów" (werset 5), którzy zwodzili kościół swoją łagodną mową i pozorną mądrością. Oszuści ci udawali, że są prawdziwymi sługami Chrystusa, ale nie znali prawdziwie Pana. Byli zwodzicielami, polującymi na łatwowiernych chrześcijan w Koryncie, aby czerpać zyski i podnieść swoje ego. Paweł ostro napomniał kościół, że przyzwala na to "gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije" (werset 20). On nawet porównał tych oszustów do samego szatana, który również przybiera "postać anioła światłości" (werset 14).

Paweł ostrzega również starszych w Efezie przed fałszywymi apostołami: "Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów" (Dz. Apostolskie 20.29). Musieli posłuchać jego słów, ponieważ w Ks. Objawienia 2.2 Jezus pochwala kościół w Efezie za rozpoznanie wśród nich fałszywych apostołów i odrzucenie ich.

Fałszywi nauczyciele i fałszywi apostołowie często występowali w całej historii kościoła. Nadal przenikają do niczego niepodejrzewających kościołów, prowadząc całe denominacje do herezji i apostazji (zobacz 1 Tymoteusza 4.1-4). Pismo Święte podaje nam wyraźne ostrzeżenie, abyśmy byli uważni. 1 Jana 4.1 mówi, "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat."

Poniżej kilka wskazówek na podstawie których możemy zidentyfikować fałszywych apostołów:

1. Fałszywi prorocy zaprzeczają jakimś lub wszystkim prawdom na temat tożsamości i boskości Jezusa Chrystusa. W 1 Jana 4.2-3, Jan ostrzega swoich czytelników przed nauczaniem gnostyckim; testem jak mówi jest chrystologia: "Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie." Istnieje wiele sposobów w jaki duch może zaprzeczyć, że Jezus jest Chrystusem. Od demonicznych kultów po denominacje, które odeszły od ewangelii, złe duchy zawsze stoją za oczernianiem Jezusa. Każdy nauczyciel, który próbuje odjąć lub dodać coś do skończonego dzieła Jezusa na krzyżu w kwestii naszego zbawienia, jest fałszywym nauczycielem (Ew. Jana 19.30; Dz. Apostolskie 4.12).

2. Fałszywi apostołowie motywowani są chciwością, pożądaniem lub władzą. 2 Tymoteusza 3.1-8 opisuje takich nauczycieli dokładniej: "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary." Jezus powiedział, że znakiem rozpoznawczym fałszywego apostoła/ proroka jest grzeszne postępowanie: "Po ich owocach poznacie ich" (Ew. Mateusza 7.16, 20; por. Judy 1.4).

3. Fałszywi apostołowie zniekształcają lub zaprzeczają Biblii jako nieomylnemu, natchnionemu Słowu Bożemu (2 Tymoteusza 3.16). W Galacjan 1.8-9 Paweł sprzeciwia się legalizmowi wyrażając to w tych ostrych słowach: "Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!" Natchnione pisma apostołów są częścią Słowa Bożego i nikt nie ma prawa zmienić ich przesłania.

4. Fałszywi apostołowie odmawiają poddania się duchowym autorytetom, ale uważają siebie za ostateczne źródło autorytetu (Hebrajczyków 13.7; 2 Koryntian 10.12). Przyjmują często wyszukane tytuły, takie jak „Biskup”, „Apostoł”, „Wielebny” czy „Ojciec.” To nie oznacza, że każda osoba, która używa takiego tytułu jest fałszywym apostołem, tyle tylko, że oszuści kochają wyszukane nazwy i będą siebie samych tytułować, aby zdobyć słuchaczy.

Fałszywi apostołowie mogą pojawić się wszędzie tam, gdzie Słowo Boże nie króluje. Począwszy od zorganizowanych kościołów po domowe grupy biblijne, zawsze musimy być na straży wobec "nowego nauczania" czy "objawienia", które nie są oddane "zwiastowaniu wam całej woli Bożej" (Dz. Apostolskie 20.27).EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są fałszywi apostołowie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries