settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest ewangelia włączenia?

Odpowiedź


Ewangelia włączenia jest po prostu starą wersją herezji uniwersalizmu, której nadano nową nazwę. Uniwersalizm jest przekonaniem, że ostatecznie wszyscy ludzie zostaną zbawieni i pójdą do nieba. Ewangelia włączenia nauczana przez Carltona Pearsona i jemu podobnych bazuje na kilku fałszywych przekonaniach:

1) Ewangelia włączenia mówi o tym, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stała się zapłatą za grzechy całej ludzkości, aby mogła cieszyć się życiem wiecznym w niebie bez potrzeby pokuty (bez uświadamiania sobie własnej grzeszności przed świętym Bogiem).

2) Ewangelia włączenia naucza, że zbawienie jest bezwarunkowe i nie wymaga od ludzi nawet wiary w Jezusa Chrystusa i jego ofiary będącej zapłatą na grzech każdego człowieka.

3) Ewangelia włączenia wierzy, że przeznaczeniem całej ludzkości jest życie w niebie, bez względu na to czy ktoś sobie to uświadamia czy też nie.

4) Ewangelia włączenie stwierdza, że cała ludzkość pójdzie do nieba, bez względu na wyznawane poglądy religijne.

5) I na koniec, ewangelia włączenia utrzymuje, że tylko ci, którzy świadomie i z własnej woli odrzucą łaskę Bożą- po tym jak doświadczą owocu jego miłosierdzia- spędzą wieczność w oddzieleniu od Boga.

Ewangelia włączenie przedstawia poglądy sprzeczne z jasnym nauczaniem Jezusa i całej Biblii. W Ew. Jana, Jezus jednoznacznie stwierdza, że jedyna droga zbawienia prowadzi przez niego (Ew. Jana 14.6). Bóg posłał Jezusa na świat, aby zapewnić zbawienie dla upadłego rodzaju ludzkiego, jednak zbawienie to jest dostępne jedynie dla tych, którzy z wiarą przyjmą Jezusa Chrystusa jako Bożą zapłatę na ich grzech (Ew. Jana 3.16). Apostołowie powtarzają to przesłanie (Efezjan 2.8-9; 1 Piotra 1.8-9; 1 Jana 5.13). Wiara w Jezusa Chrystusa nie oznacza własnego starania się zapewnienia sobie zbawienia poprzez własne uczynki, ale zaufanie Jezusowi, że to co uczynił na krzyżu jest wystarczające do zapewnienia naszego zbawienia.

A wraz z wiarę przychodzi pokuta. Pokuta jest zmianą myśli na temat naszego grzechu i naszej potrzeby zbawienia poprzez wiarę w Chrystusa (Dzieje Apostolskie 2.38). Nasza pokuta jest aktem w którym przyznajemy, że przed Bogiem jesteśmy grzesznikami niezdolnymi do tego, by sami zapracować na swoje zbawienie, dlatego pokutujemy (greckie słowo "pokuta" dosłownie oznacza "zmiana myśli") z naszych grzechów- odwracając się od nich- poszukując Chrystusa.

Jezus oferuje zbawienie każdemu, kto jest gotów pokutować i uwierzyć (Ew. Jana 3.16). Jednak sam Jezus powiedział, że nie wszyscy uwierzą (Ew. Mateusza 7.13-14; Ew. Jana 3.19). Nikt z nas nie chce myśleć o tym, że kochający i miłosierny Bóg pośle ludzie do piekła, ale to jest dokładnie to, czego naucza Biblia. Jezus powiedział na koniec, że Syn Człowieczy oddzieli wszystkie narody, jak pasterz oddziela owcę od kozła. Owca (reprezentująca osobę, która poprzez wiarę uwierzyła w Jezusa Chrystusa i doświadczyła zbawienia) będzie w królestwie z Jezusem. Kozioł (reprezentujący tych, którzy odrzucili zbawienie jakie oferował Jezus) pójdą do piekła, które opisane jest jako wieczne jezioro ognia (Ew. Mateusza 25.31-46).

To nauczanie obraża wiele osób, i zamiast poddawać swój sposób myślenia do refleksji nad nauczaniem zawartym w Słowie Bożym, niektórzy zmieniają to, czego naucza Biblia rozsiewając fałszywe nauczanie. Ewangelia włączenia jest tego przykładem.

Poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych argumentów przeciwnych nauczaniu ewnagelii włączenia:

1) Jeśli wiara i pokuta nie są potrzebne do tego, aby otrzymać dar zbawienia, to z jakiego powodu Nowy Testament pełen jest nawoływań do pokuty i zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi?

2) Jeśli zbawienie nie wymaga wiary w skończone dzieła Chrystusa na krzyżu, to z jakiego powodu Jezus podporządkowuje się takiemu poniżeniu i niewyobrażalnemu cierpieniu zakończonego śmiercią? Czy Bóg nie mógł po prostu udzielić każdemu człowiekowi "boskiego przebaczenia"?

3) Jeśli każdy człowiek i tak pójdzie do niego czy sobie to uświadamia czy też nie, to co dzieje się z wolną wolą? Czy ateista, który spędził swoje całe życie odrzucając Boga, Biblię, Jezusa i chrześcijaństwo zostanie siłą zaciągnięty do nieba, wbrew swojej woli? Ewangelia włączenia zdaje się wskazywać, że niebo będzie przepełnione osobami, które niekoniecznie chcą w nim przebywać.

4) Jak wszyscy ludzie mogą pójść do nieba bez względu na wyznawane poglądy religijne, jeśli tak wiele religii wyznaje sprzeczne twierdzenia? Co z ludźmi którzy reprezentują całkowicie odmienne postrzeganie tego co będzie po śmierci, na przykład wyznających reinkarnację czy anihilację [unicestwienie człowieka- przyp. tłum.]?

5) I na koniec, jeśli ci, którzy otwarcie odrzucają Bożą łaskę nie idą do nieba, to trudno mówić o ewangelii włączenia? Jeśli jednak wszyscy ludzie nie pójdą do nieba, to nie możemy używać nazwy ewangelii włączenia, ponieważ nadal ktoś pozostaje z niej wykluczony.

Apostoł Paweł nazywa przesłanie ewangelii "wonią śmierci" (2 Koryntian 2.16). Używając tego określenia chciał wskazać, że dla wielu wiadomość dobrej nowiny jest obraźliwa. Przekazuje ona prawdę na temat grzechu człowieka i wskazuje na ludzką bezsilność, jeśli nie ma w nim Chrystusa. Wskazuje ludziom, że nie istnieje nic, co pomogłoby im zbudować relację z Bogiem. Od wieków byli tacy, którzy (przepełnieni dobrymi intencjami) próbowali złagodzić przesłanie ewangelii, aby przyciągnąć większą ilość ludzi do kościoła.

Pozornie wydaje się to być właściwym sposobem postępowania, ale ostatecznie prowadzi do tego, że ludzie mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Paweł mówił, że ktokolwiek głosi inną ewangelię od tej, którą on przekazuje, powinien być przeklęty (Galacjan 1.8). To jest bardzo ostre wyrażenie, ale gdy sobie uświadomisz jak ważne jest przesłanie ewangelii, to zrozumiesz jak istotne jest to, aby poznać jej właściwy przekaz. Fałszywa ewangelia nikogo nie zbawi. Może jedynie potępić więcej ludzi i zesłać większe potępienie na tych, którzy głoszą fałszywą naukę jak tą dotyczącą ewangelii włączenia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest ewangelia włączenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries