settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest nowe namaszczenie?

Odpowiedź


Niektóre kościoły zielonoświątkowe i charyzmatyczne głoszą o "nowym namaszczeniu". Mówi się, że to nowe namaszczenie jest nowym wylaniem Bożego Ducha Świętego na życie wierzących, aby pomóc im doświadczyć więcej mocy, radości i świętości. Chociaż w Biblii znajduje się wiele informacji na temat namaszczenia, nauczanie chrześcijan, aby szukali "nowego" namaszczenia, niekoniecznie jest biblijne, bez względu na to, jak dobrze i duchowo brzmi to nauczanie.

Analizując koncepcję nowego namaszczenia, cofnijmy się do Starego Testamentu i prześledźmy tekst aż do służby Jezusa Chrystusa i dalej.

W Prawie Bóg podał instrukcje dotyczące sporządzania "świętego oleju do namaszczania" (2 Ks. Mojżeszowa 30.25). Olej ten miał zostać użyty do namaszczenia przybytku, Arki, stołu i jego naczyń, świecznika, ołtarza kadzenia, ołtarza całopalenia, kadzielnicy oraz Aarona i jego synów (wersety 26-30). Aaron i jego synowie zostali namaszczeni by zostali wprowadzeni "w urząd, i poświęcisz ich, i będą moimi kapłanami" (2 Ks. Mojżeszowa 28.41).

W całym Starym Testamencie widzimy, że Bóg nakazał namaścić różnych ludzi jako symbol ich Bożego powołania. Prorok Samuel namaścił Saula oliwą z oliwek (1 Ks. Samuela 10.1) i dał mu następującą obietnicę: "I zstąpi na ciebie Duch Pana, i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie, i przemienisz się w innego człowieka" (werset 6; tłum. Biblia Warszawska). Później Samuel namaścił Dawida, z podobnym rezultatem: "od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal" (1 Ks. Samuela 16.13). W tych przykładach namaszczenia Saula i Dawida na królów Izraela widzimy również, że Duch Boży zstąpił na nich. Z tego powodu olej lub namaszczenie są często postrzegane jako symbol Ducha Świętego.

Namaszczenie nie zawsze wiązało się z dosłownym wylaniem oleju. Termin namaszczony jest również używany w Biblii do opisania kogoś, kogo Bóg wybrał do określonego zadania. Na przykład perski król Cyrus jest nazwany "pomazańcem Bożym" w Ks. Izajasza 45.1, chociaż nikt tak naprawdę nie wylał na niego oleju. Ten perski król został po prostu uznany za wybranego do służby Bogu. Jezus nosi tytuł Chrystus, co oznacza "Pomazaniec" - Jezus został wyznaczony do najwyższej służby Bogu. Po tym, jak Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, Duch Boży zstąpił na Niego jak gołębica (Ew. Mateusza 3.13-16). „Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim" (Dz. Apostolskie 10.38; tłum. Biblia Warszawska).

Oto wspaniała prawda: pod Nowym Przymierzem w Chrystusie Jezusie każdy wierzący jest namaszczony przez Boga do służby. Każda osoba, która wierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje przebaczenie i zostaje zapieczętowana obiecanym Duchem Świętym. "Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie" (1 Jana 2.27; tłum. Biblia Warszawska). "Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych" (2 Koryntian 1.21-22).

Nauczanie o "nowym namaszczeniu" po nawróceniu nie znajduje się w Biblii. Biblia nigdy nie mówi nam, abyśmy prosili o zstąpienie na nas Ducha Świętego z tego prostego powodu, że On już przyszedł. Wszyscy wierzący są w sposób nadprzyrodzony i trwały namaszczeni przez Ducha Świętego. Zostaliśmy uznani za świętych dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Ci, którzy nauczają o "nowym namaszczeniu", mają tendencję do poszukiwania efektownych nadprzyrodzonych doświadczeń w swoim chrześcijańskim życiu. Ci, którzy twierdzą, że doświadczyli nowego namaszczenia, mogą jeszcze zastanawiać się, dlaczego życie nadal jest dla nich walką i dlaczego grzech nadal tak bardzo daje im się we znaki. Dzieje się tak dlatego, że każdy chrześcijanin zmaga się z codziennymi trudnościami i żadne specjalne czy nowe namaszczenie tego nie zmieni.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest nowe namaszczenie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries