settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest arianizm?

Odpowiedź


Arianizm pochodzi od imienia Ariusza, nauczyciela żyjącego na początku IV wieku po Chr. Jednym z najwcześniejszych i najważniejszych dysput toczonych wśród pierwszych chrześcijan był temat boskości Chrystusa. Czy Jezus rzeczywiście był Bogiem w ciele czy był On stworzeniem? Czy Jezus był rzeczywiście Bogiem czy po prostu jak Bóg? Ariusz utrzymywał, że Jezus był stworzony przez Boga jako pierworodny, że w swojej chwale przewyższał wszelkie inne stworzenie. Arianizm zatem jest poglądem, który przedstawia Jezusa jako istotę posiadającą boskie atrybutami, lecz nie będącą Bogiem.

Arianizm mylnie interpretuje zmęczenie Jezusa (z Ew. Jana 4.6) oraz jego niewiedzę w kwestii daty swojego powrotu (z Ew. Mateusza 24.36). Owszem, trudno jest nam pojąć jak Bóg mógł być zmęczony czy/ albo czegoś nie wiedzieć, lecz uproszczenie tematu i nazwanie Jezusa stworzeniem, nie jest rozwiązaniem. Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Jezus nie był człowiekiem aż do chwili swojego wcielenia. Stąd też, ograniczenia Jezusa jako istoty ludzkiej nie ma żadnego wpływu na jego boską naturę czy wieczność.

Drugim, bardzo poważnym nieporozumieniem arianizmu jest znaczenie słowa „pierworodny” (Rzymian 8.29; Kolosan 1.15-20). Arianie rozumieją słowo „pierworodny” w takim sensie, że był „pierwszy” czy „stworzony” jako pierwsze dzieło stworzenia. Nie o to chodzi. Jezus sam osobiście potwierdził iż istniał przed wszystkim (Ew. Jana 8.58; 10.30). Ew. Jana 1.1-2 mówi nam, że Jezus „na początku był Bogiem.” W czasach biblijnych, pierworodny syn był zawsze obdarzony dużą czcią (1 Księga Mojżeszowa 49.3; 2 Księga Mojżeszowa 11.5; 34.19; 4 Księga Mojżeszowa 3.40; Psalm 89.27; Księga Jeremiasza 31.9). W takim znaczeniu Jezus jest Bożym pierworodnym. Jezus jest najznamienitszym członkiem Bożej rodziny. Jezus jest wybranym, „cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju” (Księga Izajasza 9.6)

Po trwającej blisko wiek dyspucie odnośnie różnych kwestii wczesnego kościoła, kościół chrześcijański w końcu potępił arianizm jako fałszywą doktrynę. Od tamtego czasu, arianizm nigdy nie został przyjęty jako słuszna doktryna wiary chrześcijańskiej. Arianizm jednak nie upadł. Arianizm nadal jest praktykowany, chociaż przyjmuje on różne inne formy. Współcześnie, podobne do arianizmu poglądy na temat natury Chrystusa, wyznają Świadkowie Jehowy i Mormoni. Podobnie jak uczynił to wczesny kościół, my także musimy potępić wszelkie poglądy, które podważają boskość naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest arianizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries