settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest prorocze uwielbienie?

Odpowiedź


Prorocze uwielbienie to trend w ruchu charyzmatycznym, który łączy spontaniczną muzykę, taniec i inne formy sztuki, aby przekazać "nowe" słowo od Boga. Słowo prorocze w tym kontekście oznacza "słuchanie Boga w swoim sercu i przekazywanie tego, co On mówi". Prorokować to mówić (lub śpiewać) pod wpływem "natchnienia". Czasami o muzyce i tekstach podczas proroczych nabożeństw mówi się, że są "pieśnią Pana", ponieważ wierzy się, że muzycy i liderzy zespołów muzycznych zostali "natchnieni" do głoszenia Bożego słowa - w taki sam sposób, jak prorocy Starego Testamentu.

W proroczym uwielbieniu kładzie się nacisk na spontaniczność. Nie ma programów do realizacji, tekstów na ekranie ani prób z wyprzedzeniem. Słowa do pieśni po prostu "przychodzą" do osoby śpiewającej, tak jak rzekomo kieruje nią Duch, a muzycy grają zgodnie z nimi. Śpiewane jest wszystko, co Duch chce zaśpiewać. Prorocze nabożeństwa często zawierają inne elementy charyzmatyczne, takie jak mówienie językami, ekstatyczne wypowiedzi i twierdzenia o uzdrowieniu. Wiele mówi się o "duchu Eliasza", "stylu uwielbienia Jehoszafata", "namaszczeniu" i " zanurzeniu".

Ci, którzy promują prorocze uwielbienie, używają kilku fragmentów Pisma Świętego (prawie wyłącznie Starego Testamentu), aby wesprzeć swoją praktykę. Na przykład fakt, że Habakuk zawarł pieśń na końcu swojego proroctwa, pokazuje związek między muzyką a "proroctwem" (Ks. Habakuka 3.1-19). A skoro Dawid był prorokiem i muzykiem, i skoro wykonał spontaniczny taniec "przed Panem" (2 Ks. Samuela 6.14), powinniśmy robić to samo. (Korzystanie z tego fragmentu ma dodatkową zaletę: każdy, kto krytykuje proroczy styl uwielbienia, jest uważany za "córkę Saula - Michal", werset 16).

Czy jest coś złego w spontaniczności w uwielbieniu? Absolutnie nie. Czy Duch Święty może wykorzystać nasze zdolności artystyczne dla chwały Bożej? Tak, może i robi to. Czy muzyka jest ważnym narzędziem w przekazywaniu Słowa Bożego? Tak, a wierzący napełnieni Duchem będą charakteryzować się śpiewaniem (Efezjan 5.18-19).

Jednak prorocze uwielbienie wykracza poza zwykłe wychwalanie Boga, twierdząc, że Bóg wciąż daje "nowe" objawienie swojemu ludowi dzisiaj. W proroczym uwielbieniu glosolalia, "mały wewnętrzny głos" i wszelkie teksty śpiewane w danym momencie są zrównywane z Pismem Świętym. I w tym tkwi niebezpieczeństwo. Stawianie czegokolwiek na równi z Pismem Świętym jest pomniejszaniem Słowa Bożego i otwieraniem drzwi do oszustwa. Każdy, kto rości sobie prawo do roli proroka lub apostoła, na równi z Eliaszem lub Pawłem, zaprasza Boży sprzeciw wobec pysznych (Jakuba 4.6) i wprowadza zamieszanie do kościoła. Prorocze uwielbienie może oferować możliwości kreatywności muzycznej, ale nie jest "natchnione" w tym sensie co Biblia i nie dostarcza żadnego nowego objawienia od Boga.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest prorocze uwielbienie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries