settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest panteizm?

Odpowiedź


Panteizm jest poglądem, w którym Bóg jest wszystkim i każdym, gdzie wszystko jest Bogiem. Panteizm przypomina politeizm (wiarę w wielu bogów), chociaż wychodzi ponad politeizm, nauczając że wszystko jest Bogiem. Drzewo jest Bogiem, kamień jest Bogiem, zwierzęta są Bogiem, niebo jest Bogiem, słońce jest Bogiem, Ty jesteś Bogiem itp. Panteizm jest poglądem wyznawanym przez wiele sekt i fałszywych religii (np. hinduizm, buddyzm do pewnego stopnia, wszelkie sekty wyznające monizm czy wyznawcy „matki natury”).

Czy Biblia naucza o panteizmie? Nie, nie naucza. Wielu ludzi myli panteizm z doktryną o Bożej wszechobecności. Psalm 139.7-8 stwierdza, „Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś.” Boża wszechobecność oznacza, że Bóg jest wszędzie obecny. Nie ma żadnego miejsca we wszechświecie, gdzie Boga by nie było. Lecz nie jest to tożsame z panteizmem. Bóg jest wszędzie, ale nie jest wszystkim. Owszem, Bóg jest „obecny” w drzewie czy jakiejś osobie, lecz nie czyni to z drzewa czy z tej osoby Boga. Panteizm w żadnym razie nie jest poglądem biblijnym.

Najlepszymi argumentami sprzeciwiającymi się panteizmowi są wszystkie nakazy związane z bałwochwalstwem. Biblia zakazuje oddawania czci innym rzeczom, aniołom, przedmiotom niebiańskim, rzeczom występującym w przyrodzie itp. Gdyby panteizm był prawdziwy, to nie byłoby niestosowne oddawać cześć jakiejkolwiek rzeczy, ponieważ rzeczywiście obiekt ten byłby Bogiem. Jeśli panteizm byłby prawdziwy, oddawanie czci kamieniom czy zwierzętom, byłoby na równi wartościowe co oddawanie czci Bogu jako istocie niewidzialnej i duchowej. Biblia w jasny i spójny sposób potępia bałwochwalstwo, występując tym samym przeciwko panteizmowi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest panteizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries