settings icon
share icon
Pytanie

Kim są anielscy ludzie? Czy idea anielskich ludzi jest biblijna?

Odpowiedź


"Anielski człowiek", według niektórych nauczycieli New Age, to osoba, która została "przebudzona" do swojej "boskiej natury" i prawdziwej "misji" na ziemi. Anielscy ludzie, czasami nazywani "ziemskimi aniołami" lub "Homo Angelus", słuchają boskich przesłań w swoich sercach i działają zgodnie z nimi. Zgodnie z tym nauczaniem, ludzkość znajduje się w procesie duchowej ewolucji, ponieważ coraz więcej anielskich ludzi zdaje sobie sprawę ze swojego miejsca w kosmosie i obowiązku oświecenia ludzkości. Kiedy wystarczająca liczba anielskich ludzi zostanie przebudzona do tego, kim naprawdę są, a świat będzie pełen ich aktów dobroci i miłości, świat wkroczy w nową erę pokoju i dobroci. Ludzkość w końcu stanie się jednością z Boską Świadomością.

Według propagatorów wierzeń w anielskich ludzi, anielscy ludzie są podobni do niebiańskich aniołów; różnica polega na tym, że niebiańscy aniołowie nie mają fizycznego ciała, ale ziemskie anioły tak. Niektórzy nauczyciele New Age uważają, że anielscy ludzie mają niewidzialne skrzydła, które mogą być odczuwane przez psychikę i używane do wykonywania potężnych dzieł. Mówią, że zewnętrznie anielscy ludzie wyglądają jak "normalni" ludzie, ale różnią się emocjonalnie, psychologicznie i oczywiście duchowo. Nauczają, że są to anielskie duchy, które zamieszkują ludzkie ciała. Jak ujął to filozof i jezuicki mistyk Pierre Teilhard de Chardin: "Nie jesteśmy istotami ludzkimi mającymi duchowe doświadczenie. Jesteśmy istotami duchowymi mającymi ludzkie doświadczenie" (Le Phénomène Humain, 1955).

Niektórzy przedstawiciele New Age próbują włączyć Biblię do swoich nauk. Na przykład niektórzy używają Psalmu 8.5: "Uczyniłeś ich nieco niższymi od aniołów i ukoronowałeś ich chwałą i czcią", aby "udowodnić", że Biblia naucza idei anielskich ludzi. Wielu mówi również o uniwersalnej "świadomości Chrystusa", która otacza osobę nie osądzającą, bezwarunkową miłością. Jezus, zgodnie z teologią New Age, był uosobieniem kogoś, kto nauczył się kanalizować "świadomość Chrystusa" i w pełni urzeczywistnił swoją boskość.

Problemy z wiarą w anielskich ludzi są liczne. Biblia mówi, że Bóg stworzył "wszystkich aniołów" jako "duchy usługujące" (Hebrajczyków 1.14). Jeśli "wszyscy" aniołowie są "duchami", to żaden z nich nie został stworzony z ludzkim ciałem. Biblia mówi, że człowiek został uformowany z materii fizycznej i ożywiony tchnieniem Boga (1 Ks. Mojżeszowa 2.7). Biblia nie wspomina o żadnej hybrydzie człowieka i anioła ani o żadnej specjalnej klasie "ziemskich aniołów". Psalm 8.5 mówi o ludziach, a nie o aniołach w ludzkiej postaci.

Nauczanie o anielskich ludziach powtarza wiele starych kłamstw. Mówi, że Jezus był jedynie oświeconym człowiekiem. Biblia mówi, że Jezus jest Królem królów i Panem panów (Ks. Objawienia 19.16). Teoria anielsko-ludzka mówi, że odpowiedzi, których szukamy, znajdują się w nas samych. Wszystko, co musimy zrobić, to wsłuchać się w nasze serca i zrozumieć, że Bóg do nas mówi. Jest to bezpośrednio sprzeczne z biblijnym nauczaniem o deprawacji człowieka i niebezpieczeństwie polegania na sobie (Ks. Izajasza 53.6; Ks. Przyp. Salomona 3.5-6). Fałszywe nauczanie New Age o anielskich ludziach mówi również, że posiadamy boskość, że pewnego dnia zapoczątkujemy utopię na ziemi i że staniemy się jednością z Bogiem. Biblia neguje to wszystko. Ludzkość jest oddzielona od Boga i "nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga" (Rzymian 3.11; tłum. Biblia Warszawska). Grzech człowieka sprowadzi na ziemię zniszczenie w postaci plag podczas Ucisku (Ks. Objawienia 16-18). Nigdy nie staniemy się jednością z Bogiem; raczej wierzący w Jezusa Chrystusa otrzymają życie wieczne z Bogiem w niebie (Ew. Jana 17.2).

Ci, którzy wierzą, że są aniołami, odrzucają Słowo Boże na rzecz własnych uczuć i wyobrażeń. Szukając duchowego przewodnictwa i mocy poza Duchem Świętym, otwierają się na demoniczne wpływy i szatańskie kłamstwa. Szatan chce być postrzegany jako "anioł światłości" (2 Koryntian 11.14), a jednym z jego oszustw jest przekonanie ludzi, że oni również mogą być "aniołami", jeśli wystarczająco mocno skupią się na własnej boskości. Znamy koniec szatana: "A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki" (Ks. Objawienia 20.10; tłum. Biblia Warszawska). Nie ważmy się paść ofiarą jego oszustwa.EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są anielscy ludzie? Czy idea anielskich ludzi jest biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries