settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest medytacja transcendentalna?

Odpowiedź


Medytacja transcendentalna jest techniką osiągania wewnętrznego pokoju i duchowego odnowienia poprzez skupianie się na cichym powtarzaniu mantry. Gdy umysł "uspokaja się", medytujący jest w stanie "przekroczyć" poziom myśli i wejść do cichego stanu błogości i równowagi.

Praktyka medytacji transcendentalnej ma swoje korzenie w hinduizmie. Pochodzi z Indii, gdzie była nauczana przez guru (czy mahariszi) Mahesha Yogiego, w oparciu o jego interpretacje hinduskich tradycji Wedy. Mahariszi zaczął nauczać tej praktyki w latach pięćdziesiątych XX wieku i od tego czasu stała się jedną z najczęściej badanych i praktykowanych technik medytacyjnych. Badania naukowe, w tym te przeprowadzone przez American Cancer Society, wykazały, że medytacja transcendentalna nie ma żadnego- dającego się udowodnić wpływu- na chorobę. Jednak wiele osób praktykujących medytację transcendentalną zgłasza zwiększone poczucie zrelaksowania i lepsze zrozumienie siebie.

Chociaż medytacja transcendentalna została nazwana zarówno religijną jak i niereligijną, to nie można zaprzeczyć podobieństwa pomiędzy praktyką medytacji transcendentalnej a praktyką religijną rytuałów modlitewnych. Podstawową postawą medytacji transcendentalnej jest siedzenie przez 15-20 minut, z zamkniętymi oczami, powtarzając mantrę czy proste słowo, aby oczyścić umysł z myśli. Gdy porównamy to z muzułmańską modlitwą, która ma przypisaną postawę i wiąże się powtarzaniem tych samych słów; lub modlitwy praktykowanej przez niektórych chrześcijan, w których powtarza się słowa czy frazy oraz nakaz uklęknięcia albo przyjęcie określonej postawy, to podobieństwa są oczywiste. Ze względu na podobieństwo do modlitwy religijnej i jej pozorne odniesienie do czegoś większego niż własna jaźń w celu uzdrowienia, medytacja transcendentalna została nazwana religijną. Z drugiej strony, w chrześcijaństwie czy islamie, obiektem modlitwy jest Duch Święty i często dotyczy proszenia, ale medytacja transcendentalna oczyszcza umysł i nie ma odniesienia do boga, i częściowo z tego powodu praktyka ta została określona jako niereligijna.

Nie jest jasne, co tak naprawdę dzieje się z ciałem i umysłem podczas medytacji transcendentalnej. Badania trwają, ale do tej pory istnieje raczej jedynie dowód eksperymentalny aniżeli naukowy odnośnie korzyści medytacji transcendentalnej. Nie oznacza to, że medytacja transcendentalna nie ma efektów, tylko że medycyna zachodnia nie ma sposobu, aby je zmierzyć. Medytacja transcendentalna jest z natury praktyką duchową i zależy od świata metafizycznego. Metoda naukowa zależy od fizycznego lub naturalnego świata i nie dziwi, że jest nieefektywna w poznawaniu świata metafizycznego i ponadnaturalnego.

Biblia nic nie mówi na temat medytacji transcendentalnej jako takiej, ale ma coś do powiedzenia na temat umysłu, co może być pomocne w zdecydowaniu czy praktykować medytację transcendentalną czy nie. Biblia jasno wskazuje co należy rozważać: nie pozbawione sensu słowo czy wyrażenie, ale Słowo Boże. Osoba, która "nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą" jest błogosławiona (Psalm 1.2; tłum. Biblia Poznańska). Pokój jest owocem Ducha Świętego (Galacjan 5.22). Pokoju nie znajdujemy w opróżnianiu własnego umysłu, lecz w napełnianiu własnego umysłu Słowem Bożym.

Dodatkowo skupienie myśli na sprawach cielesnych jest śmiercią, a skupienie myśli na Duchu to życie i pokój (Rzymian 8. 5-6). Ci, którzy praktykują medytację transcendentalną, skupiają swój umysł na własnym duchu, patrząc w głąb siebie, aby przekroczyć siebie, a nie na Duchu Bożym. Ostrzeżenie dotyczące skupienia umysłu na własnym ciele nie oznacza, że ciało jest złe lub że myślenie o sobie jest automatycznie złe. Biblia po prostu ostrzega nas przed pustką tkwiącą w ludzkim ciele- jego niezdolnością do dawania życia. Poszukiwanie własnego umysłu- lub opróżnianie własnego umysłu z każdej myśli- może przynieść efekt odrętwienia lub tymczasowego uciekania od rzeczywistości, dlatego medytacja transcendentalna nie przynosi i nie może przynieść prawdziwego pokoju. Patrzy na ducha człowieka i stworzenie, które nieodłącznie jest ograniczone w swojej mocy. Tylko życiodajny, dynamiczny Duch Chrystusa- Stworzyciela, może wytworzyć w nas prawdziwy pokój, radość, zdrowie i życie.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest medytacja transcendentalna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries