settings icon
share icon
Pytanie

Czy Jezus i szatan są braćmi?

Odpowiedź


Nie, Jezus i szatan nie są braćmi. Jezus jest Bogiem a szatan jest jednym z jego stworzeń. Jezus i szatan nie tylko nie są braćmi, ale są tak od siebie różni, jak noc różni się od dnia. Jezus jest wcielonym Bogiem - wiecznym, wszechwiedzącym i wszechmocnym, podczas gdy szatan jest upadłym aniołem, który został stworzony przez Boga dla Jego celów. Nauczanie, że Jezus i szatan są "duchowymi braćmi" jest jedną z wielu fałszywych nauk mormonów (Świętych Dni Ostatnich), a w pewnym stopniu i Świadków Jehowy. Obie te grupy nazywane są kultami czy sektami, ponieważ odrzucają podstawowe doktryny chrześcijańskie. Wprawdzie używają chrześcijańskich terminów takich jak Jezus, Bóg czy zbawienie, mają jednak heretyckie spojrzenie i nauczanie na temat większości podstawowych doktryn chrześcijańskich. (Zauważ proszę, że większość dzisiejszych mormonów stanowczo odrzuca wiarę w to, że Jezus i szatan są braćmi. Niemniej jednak to nauczanie było obecne we wczesnej fazie rozwoju mormonizmu).

Nauczanie, że Jezus i szatan są "duchowymi braćmi" narodziło się przez niezrozumienie i zniekształcenie Pisma przez mormonów, a także przez wprowadzanie pozabiblijnego nauczania, przypisując mu równocześnie ten sam autorytet co Biblii. Mówiąc najprościej, nie ma takiej możliwości, aby czytając Biblię i używając wszelkiego rodzaju zdrowych zasad hermeneutycznych, dojść do wniosku, że Jezus i szatan są "duchowymi braćmi". Pismo w bardzo jasny sposób wskazuje, że Jezus jest w pełni Bogiem, a nie jakimś pomniejszym bóstwem, jak wierzą mormoni i inne kulty. Pismo również jasno stwierdza, że Bóg jest transcendentny względem swojego stworzeniem, co oznacza, że nie ma żadnego porównania pomiędzy Chrystusem- Stworzycielem a szatanem- Jego stworzeniem.

Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus był pierwszym "duchowym dzieckiem", narodzonym Bogu, Niebiańskiemu Ojcu z jedną z Jego wielu żon. Nie wierzą, że Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, lecz wierzą, że stał się Bogiem, tak jak i oni staną się pewnego dnia bogami. Według doktryny mormonów, Jezus będąc pierwszym "duchowym dzieckiem" Boga, ma wyższą rangę aniżeli szatan czy Lucyfer, który jest drugim "synem Boga" i "duchowym bratem" Jezusa. Rzekomym "dowodem" na potwierdzenie takiego myślenia jest fragment z Kolosan 1,15, w którym czytamy: "On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia." Posługują się tym wersetem, lecz ignorują następny werset 16, gdzie jest napisane: "ponieważ w nim (w Chrystusie) zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; WSZYSTKO przez niego i dla niego zostało stworzone." Wszystko - trony, panowania, nadziemskie władze - włączając w to szatana i jego demony.

Aby wierzyć, że szatan i Jezus są "duchowymi braćmi" trzeba byłoby zaprzeczyć jasnemu nauczaniu Pisma. Biblia bardzo wyraźnie wskazuje, że Jezus Chrystus stworzył wszystko i jako druga osoba Trójcy, jest w pełni Bogiem. Jezus twierdził, że jest Bogiem w wielu fragmentach Pisma. W Ew. Jana 10,30 Jezus powiedział "Ja i Ojciec jesteśmy jedno". Jezus nie twierdził, że jest innym, pomniejszym bóstwem. Zapewniał natomiast, że jest w pełni Bogiem. W Ew. Jana 1,1-5 jasnym jest, że Jezus nie jest istotą stworzoną, a On sam stworzył wszystkie rzeczy. "Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało." (Ew. Jana 1,3). Czy można to ująć jaśniej? "Wszystko" dotyczy tego co oznacza, a co obejmuje również szatana, który będąc aniołem, jest istotą stworzoną tak jak i inni aniołowie czy demony. Pismo objawia, że szatan jest upadłym aniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu i przeciwko Jezusowi. Jedyna relacją jaka istnieje pomiędzy szatanem a Jezusem to relacja Stwórca - stworzenie, sprawiedliwy sędzia Jezus Chrystus i grzeszna, stworzona istota, szatan.

Podobnie jak mormoni, tak nauczają również świadkowie Jehowy, dla których Jezus i szatan są duchowymi braćmi. I chociaż niektórzy mormoni czy świadkowie Jehowy czasem próbować odciąć się od tego typu nauczania, wiedząc, że jest ono całkowicie sprzeczne z nauczaniem Biblii, to jednak nauczanie to jest oficjalną doktryną tych organizacji.

Mormoni nie tylko wierzą, że Jezus i Lucyfer są "duchowymi braćmi Elohim", ale również w to, że ludzie są duchowymi dziećmi. Innymi słowy wierzą, że "Bóg, aniołowie i ludzie są tego samego rodzaju, tej samej rasy, że są jedną wielką rodziną." To z tego powodu wierzą, że oni sami pewnego dnia staną się takim Bogiem jak Jezus czy nawet Bóg Ojciec. Zamiast dostrzec jasne rozróżnienie w Piśmie pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniem, wierzą, że pewnego dnia sami staną się Bogami. A to z kolei jest tym samym, starym kłamstwem jakiego szatan użył w Ogrodzie Eden (1 Ks. Mojżeszowa 3,15). Widocznie pragnienie, aby zająć tron Boga jest głęboko zakorzenione w sercu człowieka.

W Ew. Mateusza 16,15 Jezus zadaje ważne pytanie: "Ale za kogo wy mnie uważacie?" Jest to podstawowe pytanie dotyczące zbawienia, na które i mormoni i świadkowie Jehowy odpowiadają błędnie. Ich odpowiedź wskazująca, że Jezus jest duchowym bratem szatana jest niewłaściwa. Jezus jest Bogiem, Synem Najwyższego i w Nim zamieszkała cała pełnia boskości (Kolosan 2,9). On stworzył szatana i pewnego dnia wrzuci go do jeziora ognistego za bunt przeciwko Bogu. Niestety w Dzień Sądu również ci, którzy podążą drogą szatana i jego kłamstwa, zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Bóg mormonów i świadków Jehowy nie jest Bogiem, który objawił siebie w Piśmie. Chyba, że nawrócą się i dojdą do zrozumienia i będą czcić jedynego prawdziwego Boga, nie ma innej nadziei na zbawienie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Jezus i szatan są braćmi?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries