Maswali kuhusu mbinguni na jehanamu


Je kunayo maisha baada ya kifo?

Ni nini hufanyika baada ya kufa?

Je! Jahannamu ni kitu cha kweli? Jehannamu ni ya milele?

Kiti cha hukumu cha Kristo ni kipi?

Hiki kiti cheupe cha hukumu ndio gani?

Tutaweza kuwaona na kuwajua marafiki wetu na washirika wa jamii huko Mbinguni?

Mbingu mpya, nchi mpya ndio gani?

Je! Watu huko mbinguni wanaweza kutuangalia chini na kutuona wale tungali bado duniani?

Mbinguni inafanana namna gani?

Je, kweli kuna Mbinguni?

Je, ni namna gani milele katika moto wa Jehanamu ni adhabu ya haki kwa ajili ya dhambi?

Je, kuna ngazi mbalimbali za mbinguni?

Je, kuna viwango tofauti vya adhabu jehanamu?

Biblia inasema nini kuhusu nafsi kupumzika?

Je! Vitabu kama vile dakika 90 mbinguni na dakika 23 katika Jahannamu msingi wake ni wa Kibiblia?

Biblia inasema nini kuhusu kifo?

Tutafanya nini Mbinguni?

Ninawezaje kushinda hofu ya kifo? Ninawezaje kuacha kuogopa kufa?

Je, ni taji gani za mbinguni ambazo waumini wanaweza kupokea mbinguni?

Hali ya kati ni nini?

Je, Yohana 3:13 inamaanisha kwamba hakuna mtu aliyekwenda Mbinguni kabla ya Yesu?

Biblia inasema nini wakati Mungu atatuchukulia?

Je! Luka 16: 19-31 ni mfano au akaunti ya matukio ambayo yalitokea kwa kweli?

Je, tunapata nyumba mbinguni?

Je! Watu wengi wataenda mbinguni au kuzimu?

Ni wapi waumin waliokufa wa Agano la Kale walienda?

Biblia inasema nini kuhusu kuzaliwa upya?

Je, tutakumbuka maisha yetu ya kidunia wakati tutafika Mbinguni?

Ufufuo wa kwanza ni nini? Ufufuo wa pili ni nini?

Nini mto wa uzima ni nini?

Ni tofauti gani kati ya Sheol, Kuzimu, Jahannamu, ziwa la moto, Paradiso, na kifua cha Ibrahimu?

Je! Kutakuwa na mitaa ya dhahabu mbinguni?

Je! Ni makosa kutaka kufa?

Ufufuo utafanyika lini?

Mbingu ni wapi? Na mahali pa mbingu ni wapi?

Jehanamu iko wapi? Je, mahali pa kuzimu ni wapi?


Maswali kuhusu mbinguni na jehanamu